Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Niekonwencjonale instrumenty muzyczne
Zapraszam wszystkich uytkownikw do dzielenia si sposobami na wykonanie
niekonwencjonalnych instrumentw muzycznych.
Oto moje propozycje:
1. Do wysuszonej puszki po coli lub innym napoju wsypujemy ry. Puszk
szczelnie oklejamy mocn tam samoprzylepn. Nastpnie ozdabiamy.
Grzechotka gotowa.
2. Do pustego, czystego pudeka po kremie wsypujemy kasz lub groch.
Pudeko zamykamy i zaklejamy szczelnie. Pudeko mona ozdobi
samoprzylepn  wycinank.
3. Grzechotka z zuytej arwki. arwk oklejamy wieloma warstwami
bibuy (najlepiej wykorzysta klajster - klej z mki i wody). Zaczeka a
wszystko wyschnie  i delikatnie arwk potuc. Grzechotka gotowa.
4. Kastaniety z kapsli. Stare kapsle przedziurawi w rodku i poczy
sznurkiem. W miejscach, gdzie zrobiono otwory naley zawiza supeki,
aby kapsle nie przesuway si. Strona z innymi instrumentami niekonwencjalnymi

Komentarze
#1 | dana40 dnia November 14 2006 17:32:48
kasz, ry lub inne wsypujemy do "kulek"- opakowaniach po szpitalnych workach na buty; na pojemnik po np. danonkach nacigamy gumk recepturke nacinajc lekko brzegi pojemnika, powstaje instrument strunowyGrin
#2 | edi dnia November 14 2006 20:09:10
Grzechotki z kokosa: odcinamy kocwk orzecha( najlepiej pik do metalu i z pomoc tatusiaGrin ) wylewamy mleczko i wydramy mas kokosow; po wysuszeniu wsypujemy nasionka- najadniej brzmi nasionka gorczycy, przyklejamy odcit "czapeczk" za pomoc kleju np. poxipol; grzechotka gotowaSmile
#3 | edi dnia November 14 2006 20:34:22
jeszcze jeden niekonwencjonalny instrument: szerok gumk na metry zszywamy tak aby bya do woenia na rczk jak branzoletka, do tego gesto przyszywamy( tylko na jedn dziurk) matalowe guziczki- dziecice tamburyno gotoweGrin dzieci bardzo lubi taki instrumencik juz to sprawdziamSmile
#4 | dana40 dnia November 15 2006 13:17:49
fajnym i prostym "instrumentem" s "klikajce" zakrtki od napojw np.Kubu; jako "instrument" wietnie nadaj sie te stare gazety, drzemy stron gazety na paski (czy jak si uda) zgodnie z rytmem melodii np. na raz - jednym zdecydowanym ruchem, na dwa, trzy czy cztery odrywamy kawaek powoli zgodnie z rytmem; eby posprzta baagan zbieramy porwane kawaki i zgniatamy w kule, mona nimi rzyca rytmicznie do celu bodx do partnera na przeciwko albo po kole z reki do rki. Na lecej na pododze pasko gazecie mona rozwija poczucie rytmu np. na raz wchodzimy na gazet na dwa schodzimy. robimy to na okrelony sygna : gazeta ley przed nami a my wchodzimy przodem - wracamy, wchodzimy przodem schodzimy - do przodu, wracamy na gazet - schodzimy bokiem itd. Mam nadziej e moje wyjanienie jest klarowne? Dzieciaki lubi takie zabawy a nakad finansowy pani aden. Mona te uoy gazety w krgu i wtedy dzieci poruszaj si rytmicznie po kole wchodzc na gazety. Pozdrawiam!Smile
#5 | jolcia-j dnia November 08 2007 19:25:15
a ja zrobiam z dzieciaczkami zz (po wizycie w muzeum na "Afrykanerii"W kokosie przecitym na p pan konserwator wywierci nam po 3 otwoty naprzeciwko siebie - dzieciaczki przecigny gumki recepturki i gotowe Smile
Pozdrawiam
Wink
#6 | jolcia-j dnia November 08 2007 19:28:31
a co do kastanietw Smile...
wietnie graj dwie yki zwizane ze soba gumk Smile
#7 | anulka385 dnia September 16 2008 19:14:51
super pomysy, niektrych nie znaam, a w tym roku szkolnym zjmujemy si wanie muzyk. :}:}:}:} Jak kto ma jeszcze jakie pomysy to czekam
#8 | mroweks dnia October 03 2009 16:52:08
Ja czsto bdc jeszcze studentk kupowaam jednorazowe kubeczki do picia i wypalaam w nich dwie mae dziurki- na spodzie kubeczka i u gry tu przy krawdzi. Przecigaam przez nie gumk recepturk i zawizywaam supeki. Dzieci gray na nich po prostu pocigajc za nacignit gumk.
#9 | dorkaw dnia February 12 2010 20:44:12
Bardzo fajnie brzmi janczarki zrobione z wstki najlepiej na 2,5cm. szerokiej. Ucinamy kawaek wstki na kocach doszywamy rzepy a na wierzchu dzwoneczki (do kupienia w sklepach zoologicznych uywane do obroy dla kota) Dziecko biega z tak bransoletk i gra.
#10 | mag dnia December 01 2013 15:39:19
Gitara z pudeka po chusteczkach,5 gumek nacignitych na pudeko. Doklejamy gryf z tekturki i ozdabiamy. Pod gumki podkadamy patyki albo mae owki aby dwik by wyraniejszy.

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 16

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,844
» Najnowszy uytkownik: Agnieszka Swistak

  91,939,026 Unikalnych wizyt