Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Zabawy i wiczenia – edukacja europejska
1. "Alpinista w chmurach” wg Rolf Herkert - „Relaks w 90 sekund”

Przebieg :

Jeste wysoko w grach i z zewntrz otacza ci mga. Za pomoc ruchu rk

cigasz mg , a znajdziesz si na wierzchoku gry, skpany w sonecznym

blasku.

Co czujesz : Mga zamienia si w wod , z ktrej powstaje jezioro. Jeeli chcesz

wskakujesz do jego odwieajcej toni.

2. „Pasaerowie statku” wg Polubi szko

Przebieg:

Prowadzcy prosi uczestnikw, aby wyobrazili sobie, e s pasaerami statku.

Wyjania znaczenie poszczeglnych komend.

„Na praw burt”- wszyscy biegn na praw stron.

„Na lew burt”- na lew stron

„Caa naprzd”- do przodu.

„Na ruf- do tyu

„Sztorm”- api si za rce

„Kapitaskie tango”- tacz w parach.

Zabawa trwa dopki budzi zainteresowanie uczniw.

3. Odpowiadanie TAK lub NIE na pytanie:

W Holandii jest Wiea Eiffla TAK NIE

Polskie morze to Batyk TAK NIE

Stolica Polski to Krakw TAK NIE

4. W tajemniczym ogrodzie.
Dzisiaj udamy si w wyobrani do tajemniczego ogrodu w Holandii, gdzie

kwitn tulipany, inne kwiaty i owoce ...

Siadamy lub kadziemy si wygodnie, zamykamy oczy. Spokojnie oddychamy,

zapominamy powoli o otoczeniu i problemach, czujemy wewntrzny spokj...

Wyobra sobie, e jeste w piknym, tajemniczym ogrodzie. Rozgldasz si

wokoo... Twoj uwag przycigaj pikne CZERWONE tulipany. Caa polana!

Patrzysz i sycisz wzrok t czerwieni. Jak tu piknie... Idziesz dalej...

Oto POMARACZOWE re. Wanie otwieraj swe pki, dotknij delikatnie

jednej... Popatrz, jaka pikna jest natura! Dalej ӣTE onkile. Caa polana.

Nie moesz oderwa wzroku od piknej ci. Chciaby pooy si i zasn.

Ale szkoda ci kwiatkw. Kadziesz si w ich pobliu, na ZIELONEJ trawie.

Jest mikka, puszysta jak dywanik. Patrzysz, sycisz wzrok piknem zieleni.

Odczuwasz rado i przypyw energii. Nad tob BKIT nieba. adnej chmurki

zakcajcej harmoni tego magicznego miejsca. Jeste spokojny

i zrelaksowany...C to?

Na niebie pojawi si ptak w kolorze INDYGO ( granatowo - fioletowym) i leci

wprost do ciebie. Nie boisz si go, czujesz si dobrze i bezpiecznie, obserwujesz

jego lot. Przyfrun... W pyszczku trzyma FIOLETOW lili dla ciebie. To symbol

prawoci i odwagi. Niech doda ci si w codziennych zmaganiach. Trzymasz lili

i jeste szczliwy. Czujesz si doskonale.

To uczucie wywoae sam. Moesz je przywoa w pamici, kiedy tylko zechcesz.

Otwrz teraz powoli oczy... przecignij si... Wr silniejszy do rzeczywistoci.

5. „Wycigi konne” – opowiadamy dzieciom o tym, e Dania synie

z wycigw konnych.

Dzieci siedz na dywanie w siadzie skrzynym, suchaj relacji nauczyciela

z wycigw konnych i wykonuj wszystkie gesty za nauczycielem:

Konie podchodz do startu /wolno, miarowo uderzaj domi o kolana, raz

w lewe, raz w prawe/ jeden kuleje /jedno dziecko uderza niemiarowo/.

Bomba w gr – bum! /dzieci wyranie wymawiaj BUM! unoszc jedn do

w gr/. Poszy /bardzo szybko uderzaj domi o kolana raz w prawe, raz

w lewe/, Zakrt w prawo / ostro przechylaj si w prawo nie przestajc uderza

w kolana/, zakrt w lewo /przechylaj si w lewo/.

Przeszkoda /wymawiajc HOP! Udaj przeskok przez pot (rce uoone jak

w skoku do wody)/.

Konie pdz po mocie /piciami uderzaj w piersi/, po wodzie /piciami

uderzaj o napuszone policzki/, rw z wod /wymawiaj PLUM! uderzajc domi

o podog/. Biegn dalej /cay czas szybko uderzajc domi o kolana/.

Meta ju blisko, kto bdzie pierwszy? /dzieci uderzaj coraz szybciej/.

Meta! /dzieci padaj zmczone/.

6. „ Ruski samolot” – zabawa rytmiczna.

Dzieci wykonuj rytmiczne uderzenia wedug schematu :

a.) uderzenie o kolana domi,

b.) klanicie przed sob,

c.) skrzyowanie: prawa rka na lewy bark,

d.) skrzyowanie: lewa rka na prawy bark,

e.) prawa rka – zgita w pi- nad prawym kolanem, lewa rka uderza

w praw pi dwa razy,

f.) jak wyej, tylko zmiana rk,

g.) dwa uderzenia o zewntrzne strony uda,

h.) dwa uderzenia o wewntrzne strony uda,

Schemat ten powtarzamy kilka razy.

Muzyka: Hollywood hits „ Grek Zorba – taniec” M. Theodorakis

7. Zabawa: " Jestem krlem (krlewn)". Mwimy dzieciom, e

w Wielkiej Brytanii panuje krlowa.

Ustawiamy dzieci w szpaler, przez jego rodek idzie dziecko wybrane przeze

mnie, ktre ma na gowie koron, sowem "krl". - Kade z was bdzie przez

chwil takim krlem- mwi. Dziecko musi przej przez rodek szpaleru

i zaj miejsce na tronie (specjalnie ubrane krzeso). Wszystkie dzieci

kaniaj si krlowi.


Komentarze
#1 | lusia dnia April 11 2007 22:26:36
Bardzo przydadz mi si te zabawy- akurat jestem w trakcie pisania planu pracy. Dziekim !!!TortTort
#2 | sabinaw99 dnia November 10 2010 17:05:16
Bardzo mi si to wszystko podoba!!! dziki wam okej

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 8

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,844
» Najnowszy uytkownik: Agnieszka Swistak

  91,940,025 Unikalnych wizyt