Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Inne pomysy
Inne pomysy:
1. „Albumy przyrodnicze” – wykonajmy wsplnie z dziemi albumy ze zdjciami
z naszych spacerw. Tematy albumw:
 - „ Cztery pory roku” – zdjcia ze spacerw w kadej porze roku.  Pozwlmy
dzieciom tworzy podpisy do zdj oraz ramki, wwczas bd miay satysfakcj
z wykonanego zadania.
- „Zwierzta domowe” – wykonajmy wsplnie album zwierzt domowych.
Mog to by zdjcia lub ilustracje (najlepiej przyniesione przez dzieci z domu).
Nastpnie niech kade dziecko samo przyklei swoj ilustracj i dodatkowo niech
wykona do niej to.
- „Zwierzta w ZOO” – mog to by zdjcia lub prace dzieci, dodatkowo
moemy przygotowa kilka informacji na temat tych zwierzt i take je przyklei.
…….
2. Dowiadczenia w kciku przyrody:
- jesienne: badanie waciwoci wody, np.: deszcz. ; badanie waciwoci wosku,
   parafiny.
- zimowe: badanie waciwoci niegu, lodu,
- wiosenne: obserwowanie wzrostu rolin, waciwoci gleby.
- letnie: badanie naszego cienia, waciwoci piasku.
Zapraszam do dzielenia si swoimi pomysami.

Komentarze
#1 | nusia100 dnia October 05 2006 21:02:35
To nie moje pomysy ale myl, e mog si komu przyda. Autork jest mgr Elbieta Kwanik - nauczyciel Przedszkola Samorzdowego Integracyjnego Nr 58 w Biaymstoku (znalezione w internecie)

Padziernik
a) owoce i warzywa z naszego ogrdka
- stwarzanie okazji odczuwania zmian zachodzcych w przyrodzie w zalenoci od czynnikw atmosferycznych i dziaa czowieka
b) jesienny spacer po parku
- umoliwianie dzieciom bezporedniego kontaktu z przyroda podkrelenie charakterystycznych cech dla danej pory roku i dziaalnoci czowieka
c) lene przygody krasnala Haabay
-wzbogacenie wiadomoci dzieci dotyczcych rnych sposobw sadzenia drzew: przez wiatr, ludzi, zwierzta, ptaki.

Listopad
a) odloty ptakw
- zaznajomienie dzieci z wygldem ptakw odlatujcych na okres zimy do ciepych krajw i przylatujcych do naszego kraju na okres zimowy (gil, sikorka, czeczotka) znaczenie zmiany upierzenia ptakw , konieczno opieki nad nimi w okresie zimy
b) przygotowanie zwierzt i ludzi do zimy
- wyrobienie opiekuczego stosunku do zwierzt zapoznanie ze sposobami gromadzenia warzyw i owocw
c) szaruga jesienna
- uwiadomienie dzieciom znaczenia zrzucania lici jesieni dla wegetacji (organizowanie powierzchni parowania wody di atmosfery)
d) chocho - ochranianie rolin przed mrozem
-ukazanie rnych sposobw przetwarzania przez rolinno wieloletni okresw zimowych ; kopcowanie , owijanie soma, znaczenie niegu - aktywizowanie do mylenia

Grudzie
a) stowka za oknem - dokarmianie ptakw
- wyrabianie opiekuczego stosunku do ptakw zwierzt szczeglnie w okresie zimy - szukanie zwizkw przyczynowo skutkowych
b)skd si bior sople na dachu?
- zwrcenie uwagi dzieci na charakterystyczne dla danej pory roku cechy ; nieg szron ld , mrz , uboga szata rolinna
c) zima w lesie
-wyciganie wnioskw na podstawie zaobserwowanych zjawisk podczas wycieczek i spacerw , znaczenie pokrywy nienej zasypianie niektrych zwierzt rozpoznawanie ladw na niegu.

Luty / Marzec
a) jak ozimina szumie zaczyna
- rozpoznawanie w otoczeniu przyrodniczym oznak przedwionia ; kiekowanie rolin , topnienie niegu , dusze dni
b) zielony ogrdek na oknie
- ukazanie dzieciom moliwoci hodowli rolin , gdy na dworze jest jeszcze bardzo zimno, obserwacje pakw na gaziach forsycji, wini , kasztanowca , (znaczenie wiata ciepa i wody we wzrocie rolin)
c) pierwsze wiosenne kwiaty
- dowiadywanie si o chronionych gatunkach rolin , umoliwianie dzieciom przeprowadzenie codziennej obserwacji wzrostu rolin, dokonywanie porwna i spostrzee
d)wiosna w polu
-dostrzeganie pierwszych zmian wiosennych w wiecie rolin ; kiekowanie , powroty ptakw (skowronek).

Kwiecie / Maj
a) wiosna w parku
- poznawanie rzeczywistoci w drodze do gromadzenia samodzielnych dowiadcze poprzez ; spacery, wycieczki, obserwacje w naturalnym rodowisku
b) prace w ogrdku przedszkolnym
- pomoc w prostych pracach gospodarczych; sadzenie bratkw wysiewy kwiatw i warzyw, zapoznanie z kolejnymi czynnociami podczas siania, sadzenia , zachcanie do opiekowania si rolinami ; podlewanie spulchnianie pielenie
c) co piszczy w trawie: mieszkacy ki
- dostrzeganie zmian w krajobrazie ; zielona ka , kwitnce mlecze i inne kwiaty, ptaki, owady, obserwacja ddownicy, motylka, biedronki, aby
d)kwitnce drzewa
-doskonalenie umiejtnoci dokonywania porwna , odnajdywanie rnic i podobiestw rolinnoci w czterech porach roku; jesie zima lato wiosna, znaczenie owadw dla wzrostu rolin - zapylanie.
#2 | ewanawrot7 dnia February 23 2007 20:52:23
a ja mam cale rozklady materialu z zakresu edukacji przyrodniczo - ekologicznej dla dzieci od 4-latkow w gre, bo pracuj w przedszkolu o profilu ekologicznym. i scenariuszy zaj te si sporo znajdzie. jesli kto bdzie w potrzebie to prosz o kontakt, bo za wiele tego bym moga to sobie tu zamiecic. pozdrawiam.
#3 | gotaa dnia May 22 2009 11:47:30
Zaprosi na spotkanie terapet z pieskiem. Pokae dzieciakom jak si zachowywa w towarzystwie czworonogw - dzieci bd miay frajd. Powastaa nawet ksieczka,ktra ma pomc nauczy maluchy opieki, zachowania i tolrancji la zwierzat : http://www.galakt...aciel+pies
#4 | moniawozniak dnia January 09 2013 21:40:16
hej a macie moe pomys na jak gr rodowiskowo-edukacyjn??jakj zrobi?na jaki temat?

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 12

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,847
» Najnowszy uytkownik: KasiulaKasiula

  92,546,210 Unikalnych wizyt