Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Techniki plastyczne
Techniki plastyczne i graficzne

Kilka lat temu byam na warsztatach plastycznych prowadzonych przez wybitnego nauczyciela plastyki z Opola. Wyszperaam materiay z tych warsztatw i okazao si, e wrd nich znajduj si interesujce techniki plastyczne. Oto niektre z nich:

1. Malowanie kredkami – popularna wrd dzieci technika malowania kredkami wiecowym i owkowymi. T prost i nie wymagajc ogromnych przygotowa mona poczy z innymi technikami lub materiaami. Wwczas praca plastyczna bdzie ciekawsza.
2. Rysunek poczony z akwarel. Odbity rysunek wykonany kredkami wiecowymi po wyschniciu kolorowany jest farbami akwarelowymi.
3. Frota to odbijanie przedmiotw o wyranej fakturze na powierzchni papieru. Do tego celu moemy wykorzysta kawaki koronki, licie, pira, monety“. Mona take przygotowa gotowe formy tekturowe – ubrania, postacie i inne. Materiay odbijane nakrywamy kartk papieru i pocieramy grafitem lub kredk woskow.
4. Rysowanie cienia postaci „rzuconego” na cian. Jedno z dzieci siada bokiem do ciany. Wwczas zapalamy lamp skierowan wiatem na cian. Drugie dzieci przykada kartk do ciany i rysuje kontur cienia. Nastpnie wycinamy cie i przyklejamy do innej kartki. Mona dorysowa wszystkie elementy twarzy lub zamalowujmy na czarno.
5. Posypywane obrazki Na papierze lub kartonie szkicujemy obrazek, a nastpnie malujemy klejem po liniach rysunku. Nastpnie posypujemy kasz mann, herbat, sol, piaskiem“.
6. Malowanie farbami – take popularna technika plastyczna. Jednak gdy poczymy j z innymi technikami lub innym materiaem wwczas take powstan bardzo ciekawe i interesujce prace plastyczne.
7. Do malowania moemy wykorzysta rnorodne materiay. Dzieci mog malowa pdzlem, wacikiem, palcem“
8. Interesujco wyglda te odbijanie pomalowanych faktur lub przedmiotw, np.: gaza, koronka, stemple z ziemniakw, gbki, zmitego papieru, przygotowanego z kartonu szablonu (tak, aby pozostawi w caoci dziur po wycitej postaci)“.
9. Farba mydlana – mydo cieramy na tarce, zalewamy wrztkiem i miksujemy. Do mydlanej piany dodajemy farb, najlepiej plakatwki.
10. „Mokre w mokrym” - kartk z bloku rysunkowego nawilamy wod. Na mokrej powierzchni malujemy akwarelami. Kolory powinny si zlewa i czy ze sob. Technik t mona wykorzysta jako to obrazu.
11. Malowanie na tkaninie – zaznaczamy owkiem kontury naszej pracy, nastpnie malujemy farb. 12. Monotypia graficzna na kartonie – to nieco skomplikowana technika plastyczna. Jednak efekt jest interesujcy. Tektur pokrywamy farb plakatow (nie za rzadk) i pozostawiamy do wyschnicia. Najlepiej gdy jest wilgotna. Na wilgotn tektur nakadamy bia kartk papieru i ostrym narzdziem (dugopisem, patyczkiem l ub owkiem) wykonujemy na niej rysunek.
12. Wycinanka z papierw malowanych – malujemy farb kartki papieru rysunkowego (na rne kolory). Nastpnie wycinamy rne elementy i naklejamy na inn kartk papieru. Ostatni etap to wykonanie ta. Jeli naklejalimy na kartk kolorow to nie musimy robi ta, jednak jeli naklejalimy na bia wwczas to malujemy farb lub kredk
12. Obok kredek i farb istniej rwnie inne techniki. Niektre z nich tworzymy same. Poniej przedstawiam kilka z nich:
- Malowanie wat –
Pomoce: papier z bloku technicznego, mazaki, noyczki, gbka lub wata, wieca, farby wodne.
Wykonanie: Mazakiem rysujemy wzr i wycinamy go. Wycity szablon nacieramy wiec. Nastpnie kadziemy go na kartce i przypinamy spinaczem. Moczymy w wodzie i w farbie tampon waty lub gbk i delikatnie odbijamy na kartce z poukadanymi wzorkami.
- Kalkograf –
Pomoce: kalka maszynowa, karton, sznurek, tektura falista, licie, kartka papieru, elazko.
Wykonanie: Na przygotowan kompozycj nakadamy kalk maszynow (stron z farb ku doowi). Nastpnie nakadamy na to arkusz gazety i przeprasowujemy rednio gorcym elazkiem. Nastpnie cigamy kalk z gazet, nakadamy na zafarbowane kalk licie czyst kartk papieru i ponownie prasujemy elazkiem. Na kartce odbij nam si licie i to z kalki. Jeeli nie chcemy ta, zafarbowane licie przekadamy na czysty papier (stron z farb ku grze), nakrywamy drug kartk i prasujemy.
- Malowanie plastelin –
Pomoce: plastelina, kartka papieru (kolorowa lub biaa)
Wykonanie: Rozmikczamy palcami plastelin (rne kolory) i malujemy ni na kartce dowolny wzr. Dzieciom modszym moemy narysowa gotowy wzr.
- Wydrapywanka na podkadzie kredek wiecowych
Pomoce: kredki wiecowe, farby pastelowe olejowe (ciemne) kartka z bloku technicznego.
Wykonanie: Zamalowujemy kartk kredkami wiecowymi i pokrywamy cay rysunek farb. Nastpnie wydrapujemy wzory lub rysunek.
- Wydrapywanka na plastelinie –
Pomoce: plastelina, kartka z bloku technicznego, zapaki lub patyczek.
Wykonanie: Na kartk nakadamy wyrobion, mikk plastelin. Nastpnie rozprowadzamy j rwnomiernie we wszystkich kierunkach. Po zapenieniu caej powierzchni kartki wydrapujemy dowolne wzory.
- Wydrapywanka w farbie klejowej –
Pomoce: klajster zrobiony z mki pszennej, farba sucha do malowania cian, grzebie lub inny przedmiot do robienia wzorkw, kartka z bloku technicznego.
Wykonanie: poczy ugotowany, przecinity przez sito klajster z farb. Nakada na kartk i na mokrej kartce robi wzory. Moemy w ten sposb zrobi morze, gry i naklei na to inne elementy.
- Farbowanie kartki rurk do napojw
Pomoce: rurka do napojw, farby mocno rozwodnione, kartka z bloku technicznego
Wykonanie: Farb spuszczamy na kartk kroplami, nastpnie przy pomocy rurki rozdmuchujemy krople. Aby powstay cieniutkie linie musimy rurk ustawi pionowo do papieru i porusza delikatnie kartk.
- Woskowe to –
Pomoce: kredki woskowe, temperwka, kalka maszynowa, elazko, kartka z bloku technicznego.
Wykonanie: Temperujemy kredki – kady kolor osobno. Nastpnie ukadamy na kartce, przykrywamy kalk i przeprasowujemy gorcym elazkiem. Na powstaym w ten sposb tle tworzymy dowoln kompozycj.
- Wydzieranka –
Pomoce: kolorowy papier – samoprzylepny lub wycinanka, stare kolorowe gazety, noyczki, klej, kartka z bloku technicznego.
Wykonanie: Wycinamy z papieru kolorowego rne ksztaty, moe to by trawa, niebo, chmury, soce. Z gazet wycinamy postacie lub to co nam aktualnie potrzebne do pracy. Naklejamy wszystko na kartk, mona uzupeni to kredk lub farb.
- Kola –
Pomoce: klej, plastelina, rne faktury papieru, farby, stare szmatki i inne przedmioty potrzebne do wykonania pracy.
Wykonanie: Przyklejamy, malujemy, rysujemy. czymy rne techniki plastyczne.
Literatura:
Janina Lewicka, 100 technik plastycznych, Warszawa 1972, Nasza Ksigarnia
Krystyna Marcinkowska, Krystyna Michejda-Kowalska, Barwne fantazje, Warszawa 1992, WSiP


Komentarze
#1 | nusia100 dnia October 02 2006 20:21:09
#2 | edi dnia November 15 2006 09:17:58
nie jestem fachowcem w dziedzinie technik plastycznych, ale jedn z nich si podziel: z kartki wycinamy dowolny wzr( motyl serce...) wycity ksztat ukadamy na drugiej kartce i na star szczoteczk do zbw nakadamy pdzelkiem farb, nastpnie pocieramy nad katrk szczoteczk o stary widelec- powstaj nakrapiane wzory. Zmieniajc barwy i wycite ksztaty mona tworzyc bardzo ciekawe prace. Z moich dowiadcze wiem e dzieciakom bardzo si ten sposb malowania podobaSmile
#3 | Niezapominajka86 dnia October 27 2007 17:23:16
ciekawe pomysyB)
#4 | emiliaf dnia November 05 2007 20:12:24
Nareszcie mam materia (cig) do wykorzystania w jednym "kawaku". Przy moim braku zdolnoci plastycznych, to jest super!:c
#5 | agusiaczek205 dnia April 08 2008 19:05:44
Grin. Super
#6 | agnieszkay dnia July 25 2008 15:40:33
ja wam polecam wprawdzie angielsk strone. Jest wiele fajnych pomysw na zajcia plastyczne www.dltk-kids.comSmile
#7 | Asia2121 dnia January 25 2009 13:26:50
Bardzo ciekawe pomysly, ja tkae podziele sie swoim: malowanie kolorowa kred namoczona w farbie np. zimowy krajobraz a nastpnie posypywanie srebrnym brokatem powstaje super obrazek
#8 | wila-k dnia September 17 2009 22:19:07
Fajnie jest mie tak pomoc w szukaniu ciekawych pomysw na prace plastyczne z dziemi
#9 | a-n-a-b-e dnia March 13 2011 21:01:47
http://www.martha... to te strona angielskojzyczna, w zakadce Crafts s rne propozycje - podzielone tematycznie (z lewej strony pasek)
tu te co mona znale http://praceplast...gspot.com/
#10 | ustronnybabiniec dnia July 08 2011 19:53:37
Hej! Jestem przyszym pedagogiem i instruktorem w pracowni plastycznej. Jeli macie problem z wymyleniem zaj plastycznych dla maluchw i troch starszych dzieci, jak i dorosych, piszcie, chtnie nawi korespondencj plastyczn! Su pomysami:]

www.ustronnybabin...
A jeli macie ochot przyjecha na twrczy wypoczynek z rkodzieem zapraszam do zakadki "Kobieta Twrcza" oraz "Wypoczynek z rkodzieem". To kreatywny wypoczynek i mozliwo podzielenia si swoimi dowiadczeniami, 90% naszych klientek to wanie nauczycielki od plastyki:]
Nowe terminy ju s na stronie!
Na stronie te s tutoriale!
Posiadamy ogromna galeri zdj, zachcam do ogldania! :]Pozwl wydoby z siebie dusz artysty:]Caus Natalia

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 9

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,847
» Najnowszy uytkownik: KasiulaKasiula

  92,545,291 Unikalnych wizyt