Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Kcik gimnastyczny
             Edukacja ruchowa  jest bardzo wan dziedzin wychowania przedszkolnego. Wiek przedszkolny to najwaniejszy okres w rozwoju ruchowym dziecka. Wwczas obserwujemy znaczny rozwj sprawnoci ruchowej dziecka
            Ruch jest naturaln potrzeb wieku dziecicego. Nie naley wic go tumi, a dy do tego, by dzieci jak najwicej czasu spdzay w ruchu.
           Nauczyciel przedszkola powinien organizowa zajcia w taki  sposb aby dzieci kilkakrotnie miay okazj do wykonywania rnorodnych wicze gimnastycznych.
          Jednak aby czuwa w sposb prawidowy nad rozwojem przedszkolaka naley pozna prawidowoci rozwoju ruchowego dziecka:
- 3 latek jest zrczny, chodzi prosto pewnym krokiem, potrafi sta chwil na jednej nodze, chodzi i skacze w takt muzyki, szybko wchodzi i schodzi po schodach, rozpina guziki. Nie potrafi jednak wykona dwch prostych czynnoci na raz.
- 4 latek jest bardzo ywy i ruchliwy, jedzi na rowerze, chtnie wykonuje czynnoci wymagajce zachowania rwnowagi, rzuca pik, wykonuje podskoki w rytm muzyki.
- 5 latek jest zaradny , umie sprawnie posugiwa si rkami (rysowa, zapina guziki, sznurowa buty…). Jednak nie potrafi jednoczenie biec i obserwowa inne dziecko.
- 6 latek charakteryzuje si du zrcznoci i ruchliwoci. Potrafi take odbi pik o ziemi i schwyta j, skaka w dal, zwiesza si i przekrca na drku.
          Zadaniem nauczycielki przedszkola jest rozwijanie sprawnoci ruchowej przedszkolaka. Nauczycielki wykorzystuj wiele rodzajw wicze, a take wiele metod.
Postaram si scharakteryzowa kilka z nich.
Wedug Wlanik i Gniewskowskiego metody stosowane na zajciach wychowania fizycznego moemy podzieli na trzy grupy:
- metody odtwrcze,
- metody twrcze,
- metody intensyfikujce.
Metody odtwrcze polegaj, na odtwarzaniu zaobserwowanego wczeniej ruchu.
Zaliczamy do nich:
- metod naladowcz – polegajc na naladowaniu czyich ruchw;
- metod zabawowo-naladowcz – opracowana przez E. Falk, rozwinita przez J. G. Thulina. Dziecko ilustruje ruchem znane mu z dowiadczenia proste czynnoci ludzi i zwierzt , prac maszyn oraz zjawiska przyrodnicze,
- metod bezporedniej celowoci ruchu (zadaniowa)  (R. Czyewski.)  To forma przejciowa od wicze stosowanych w formie ruchw zabawowo – naladowczych do wicze stosowanych wedug pewnych regu. (Czsto z uyciem przyrzdw gimnastycznych)
-  metod  cis – to najstarsza  stosowana  metoda w  gimnastyce. Polega  ona na  ruchu odwzorowanym  z  pokazu lub  wykonywanym  na podstawie sownego ujcia ruchu .
Metody twrcze – ktre polegaj na tworzeniu nowych, ruchw. Metody te  angauj wyobranie i fantazj ruchow dzieci.
Zaliczamy do nich:
- metod opowieci ruchowej – (twrca  J. C. Thulin) polega ona na tym, e nauczyciel dziaa na wyobranie dziecka,  opowiadaniem, skaniajc dziecko do odtworzenia ruchem treci opowiadania..
- metod gimnastyki twrczej (ekspresyjnej) R. Labana . W tej metodzie nauczyciel wyjania dzieciom, co maj robi, ale jak to zrobi wynika ju z inwencji twrczej dzieci, ich pomysowoci, fantazji, dowiadcze ruchowych. Nauczyciel posuguje si w tej metodzie rnymi formami ruchu: odgrywanie, naladowanie, inscenizacja, pantomima, ruch naturalny, wiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, opowie ruchowa.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym za rad W. Gniewkowskiego wykorzystuje si  pi pierwszych tematw
  Obejmuj one:
I wyczucie wasnego ciaa
II wyczucie przestrzeni
III wyczucie ciaru ciaa  (siy)
IV doskonalenie pynnoci ruchu
V ksztatowanie umiejtnoci  wspdziaania z partnerem i grup .
- metod pracy szkolnej K. Orffa, ktrej zaoeniem  jest  rozwijanie kultury fizycznej dziecka w cisej korelacji z kultur rytmiczno-muzyczn oraz kultur ywego sowa. Gwnym zadaniem i celem tej metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twrczej. Zarwno muzyka, jak i ruch, oraz ywe sowo przenikaj si wzajemnie, przy czym  w konkretnych wiczeniach dominuje zwykle jeden  z wyej wymienionych elementw, a inne tylko mu towarzysz.                                                             
-  metod gimnastyki rytmicznej A.M. Kniesw.  Jest to rodzaj gimnastyki twrczej, utanecznionej, polegajcej na poszukiwaniu coraz to nowych form sprzonego z rytmem muzyk-stosowane s przy tym  nietypowe przybory w wikszoci przypadkw zrobione wasnorcznie  przez dzieci. Rola nauczyciela polega na demonstracji ruchu i wzbogaceniem go muzyk, instrumentem perkusyjnym oraz przyborami.
Metody intensyfikujce – preferujce wiczenia w maych grupach , majce na celu wzmoenie ruchu dziecka.
Zaliczamy do nich:
- metod stacyjn (obwodow) – na pewnej przestrzeni wyznacza si kilka stanowisk, na ktrych znajduj si odpowiednie przybory lub przyrzdy. Takich stanowisk i stacji powinno by od 6 do 12. Tworz one obwd wiczebny. Grup dzieci dzielimy za na 2-3 osobowe zespoy. Rozpoczcie wicze, zmiana stanowisk i zakoczenie wicze nastpuje na sygna nauczyciela. W cigu trwania zaj kade dziecko powinno przej przez wszystkie stanowiska wykonujc na nich okrelone wiczenia.
- metod cieek zdrowia i torw przeszkd – s to cigi wicze i przeszkd sztucznych i naturalnych, ktre dziecko musi pokona w jak najkrtszym czasie.
 Pomoce i sprzt w kciku gimnastycznym:
- szarfy, woreczki, kka do scherzo, hula-hop, piki, chorgiewki, krgle, aweczka, drabinki, materace, chodniczki, platformy, rwnowanie, pkule, cieki, trampoliny, paletki, rne ksztatki, aktipiki, ringo, skoczki, waki, chusty, obrcze, opaski, pachoki, skakanki….

Komentarze
#1 | dana40 dnia June 08 2006 22:58:39
ciekawa jestem czy stosujecie w pracy z dziemi elementy metody Weroniki Sherborne? bardzo ja lubi (metod) super jest na zajcia otwarte z rodzicami
#2 | Marzena dnia June 08 2006 23:30:31
wanie wsplnie z koleank (zanim posza na macierzyski) prowadziymy zajcie metod Scherborne, Zajcie wyszlo super.
#3 | kama119 dnia September 10 2007 22:51:43
Super metoda.Robiam zajcia z dziemi w przedszkolu przy wspudziale dzieci z niepenosprawnoci.Wyszly super .Polecam zabawy wg.metody W.Sherborne kama119
#4 | krysiagrzelak dnia June 12 2010 12:28:37
Metoda W.Sherborne jest rewelacyjna. Polecam na zajcia otwarte z rodzicami.

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 9

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,847
» Najnowszy uytkownik: KasiulaKasiula

  92,545,305 Unikalnych wizyt