Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Bajka relaksacyjna
Zacznik nr. 2.

Bajka relaksacyjna
rdo: opracowanie wasne.

„May motylek lecia sobie wolno przez las. Czu si bardzo zmczony, skrzydeka zrobiy si mu jakie cikie i nie chciay ju trzepota. Rozglda si dookoa, szukajc miejsca by mc, cho na chwilk gdzie wyldowa i odpocz. Drzewa rosy tutaj rzadziej, soce coraz swobodniej przeciskao si pomidzy drzewami niczym krople deszczu sonecznego, owietlajc wszystko dookoa. Chyba niedaleko jest jaka polanka, usana kwiatami tam sobie odpoczn pomyla motylek.
I rzeczywicie, po chwili jego oczom ukazaa si maa polanka otoczona ze wszystkich stron drzewami i piknymi kolorowymi kwiatkami. Polecia na jej skraj i przysiad z zachwytu na pobliskim maym czerwonym kwiatku: ujrza niskie krzaczki, traw koloru modej zieleni, kwiaty jak kolorowy dywan rozkaday si u jego malutkich nek. Na rodku czki znajdoway si, pszczki, pasikoniki, biedronki w kropeczki, nawet inne motylki wygrzeway si w promieniach soca. Spojrza na niebo. Byo bezchmurne, soce jakby wiedziao, e owady i robaczki oczekuj na jego promienie, by mc si wygrza a wiecio bardzo mocno. Motylek wystawi swoje czuki i skrzydeka rowe do soca i poczu, jak przyjemne ciepo obejmuje najpierw jego gwk, a potem cae mae ciao. Usysza lekki szum wiatru i brzczenie owadw, ktre unosiy si nad kwiatami. Gboko westchn sobie, zamkn swoje oczka i poczu jak w nos wkrcaj si delikatne zapachy trawy i sodkawa wo kwiatw.
To jest cudowne miejsce do odpoczynku - pomyla, po czym pooy si wygodnie na kwiatku, jak na mikkim kocyku, skrzydeka rozoy. Zamkn oczy i odpoczywa. Oddycha miarowo i spokojnie. Zrobi gboki wdech, wcign powietrze przez malutki nosek, a po chwili wypuci je. Powtrzy to jeszcze raz. Czu, jak z kadym wydechem pozbywa si zmczenia. By teraz przyjemnie rozluniony, poczu si ciki i bezwadny. Jego gowa, brzuszek i nki byy jak z oowiu, bardzo cikie. Wtuli si w patki kwiatka niczym jak w koderk. Byo mu bardzo wygodnie. Oddycha rwno i miarowo, jego klatka piersiowa spokojnie w rytm wdechu i wydechu unosia si i opadaa, tak jak fale morskie, kiedy wolno i leniwie przybijaj do brzegu. Poczu si teraz tak dobrze! Delikatny wiaterek przesuwa si po caym jego ciele, rozpoczynajc od czubka czukw a po koniuszki nek, zabierajc z niego zmczenie i napicie. Motyleczek robi to kilkakrotnie, by czu si za kadym razem coraz lepiej. Promienie soca przyjemnie ogrzeway, jego rowe skrzydeka.. Po chwili zasn, a razem z nim caa czka pszczki, biedronki w kropeczki i inne pikne kolorowe motylki. Zrobio si tak cicho, e nie sycha byo nawet brzczenia pszcz. Soce wolno spacerowao sobie po niebie spogldajc na wszystko wesoo. W pewnej chwili nie wiadomo skd, pojawiy si mae chmurki, zaczy si goni po niebie, biegay koo sonka, zagradzay drog promyczkom, ktre pyny na ziemi, docierajce nawet na czk. Wiatr zacz silniej dmucha, czka budzia si ze snu jak i cay las. Zabrzczay pszczki, ktre znowu zabray si do swojej codziennej pracy, zbierania miodu z kwiatw, biedronki poleciay na pola, a motyle rozpocierajc skrzydeka, unosiy si nad kolorowymi kwiatkami zachwycajc swoim wygldem dookoa wszystkich. Wtem jeden z nich, taki najmniejszy motylek niebieski usiad obok motylka rowego i niechccy go przebudzi. Motylek leniwie otworzy oczka, podnis swe czuka, przetar je swoimi raczkami. Ziewn sobie par razy tymczasem przecign si beztrosko. Wiaterek tymczasem nagle zawirowa, zataczy i chodnym powietrzem orzewi go. Najpierw dotkn jego nek. Wnikna w nie sia, motylek poczu, jakby zanurzy je w chodnej kropli deszczu. Ten przyjemny, orzewiajcy dotyk przenika coraz wyej i wyej, jak mgieka ogarn ciako, dajc energi, przepeniajc si. Motylek wsta, otrzepa swoje delikatne skrzydeka, poczu si odprony i wypoczty. Wiaterek wzmaga si, coraz silniej, taczc po ce i zachcajc wszystkich do miej zabawy. W jego rytm zawiroway si trawy, kwiatki, a nawet krzewy ruszay swymi gazkami jak ramionami zwinnych tancerek. Cudownie wypoczem - pomyla motylek - Jutro na pewno tutaj przylec, ale teraz musz wraca do domku. Czeka tam przecie na mnie mama z tatusiem i sodkie mae, co nieco. W tym momencie pogaska si po brzuszku swoimi wszystkimi rczkami i wzlecia nad czk, w rytm taca podmuchu wiatru, w kierunku swego domku.”


Komentarze
#1 | kasiabeata dnia January 05 2009 21:31:18
B) ciekawa, zainspirowaa mnie (bajka) do uoenia
wasnej bajki.
#2 | katsumiko dnia March 04 2009 17:19:05
jestem ciekawa jakie bajki napiszecie Smile
#3 | rodzina dnia April 14 2009 11:52:21
Bajka wspaniaa. A czy mogybucie mi poda stron z scenariuszami zaj matematycznych dla przedszkoli.Wink
#4 | Katimka dnia August 03 2009 17:55:58
Bardzo mi si podobaSmile na studiach analizowaymy t bajk oraz wiele innych i musz powiedzie ze ja jako pocztkujcy nauczyciel bd odnosia si do tego typu bajekSmilePozdrawiam
#5 | malowanka dnia September 20 2009 08:08:15
fajowa bajeczka

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 11

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,844
» Najnowszy uytkownik: Agnieszka Swistak

  91,939,730 Unikalnych wizyt