Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Kcik logopedyczny
   Okres przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju mowy. Dziecko rozpoczynajce nauk w klasie I powinno mie mow opanowan
pod wzgldem dwikowym. Jednak w praktyce wyglda to zupenie inaczej.
     Rozwj mowy postpuje rwnolegle z rozwojem motoryki narzdw artykulacyjnych. Dziecko wiczy je od najmodszych lat podczas czynnoci ssania, poykania, ucia… W ten sposb jzyk przygotowuje si do wymowy gosek rodkowojzykowych, wargi do dwuwargowych.
             Nie bd si rozwodzi nad prawidowociami rozwoju mowy dziecka, poniewa nie jestem osob kompetentn w tym temacie. Zapraszam do zapoznania si z referatem na stronie:
http://www.odn.pila.pl/opracowanianauczycieli/podstawowe/jarzabkiewicz/jarzabkiewicz.htm
       Jako nauczyciel przedszkola mog wspomc rozwj mowy prowadzc rnego rodzaje wiczenia:
wiczenia artykulacyjne:
wiczenia jzyka:
- wysuwanie i chowanie jzyka do jamy ustnej /usta szeroko otwarte/,
- wysuwanie jzyka – jzyk szeroki i wski; kierowanie jzyka w kciki ust: w prawo i w lewo,
- mlaskanie rodkiem jzyka, mlaskanie czubkiem jzyka,  przyssanie jzyka do podniebienia przy
  szeroko otwartych ustach,
- opuszczanie jzyka przy szeroko otwartych ustach na brod a nastpnie unoszenie go do nosa,
- przy szeroko otwartych ustach kierowanie jzyka do kcikw ust (raz z lewej, raz z prawej strony),
- zrobienie z jzyka wskiego grotu,
- rozpaszczanie jzyka (jzyk paski, szeroki jak opata),
- unoszenie jzyka do podniebienia (goska l na spacerze),
- oprze jzyk o dolne zby, wybrzuszy go tak, aby grne eby skrobay grzbiet jzyka,
- podnoszenie, zawijanie brzegw jzyka do gry (rynienka, rulonik, nerka),
- oblizywanie jzykiem warg przy otwartych ustach,
- wysuwanie i cofanie jzyka przez zwarte zby – zby masuj jzyk,
- oblizywanie jzykiem zbw (dolnych, grnych, liczenie ich),
- wypychanie policzkw jzykiem przy zamknitych ustach (raz z lewej, raz z prawej strony).
wiczenia warg:
- szerokie otwieranie i zamykanie ust,
- zaciskanie warg,
- zczy wargi pasko, nastpnie rozcign je przez cofniecie kcikw ust /jak przy samogosce „i”/
- zakrywanie wargi grnej warg doln,
- dolna warg zasoni dolne eby, grn warg grne zby,
- zakrywanie wargi dolnej warg grn,
- nagryzanie warg zbami,
- przesuwanie zamknitych warg na boki,
- dmuchanie przez zczone wargi,
- nadymanie policzkw,
- mocne rozciganie ust (jak przy gosce e), a nastpnie mocne ciganie warg (jak przy gosce u),
- gwizdanie,
- przepychanie powietrza wewntrz zamknitej jamy ustnej,
- cmokanie,
- parskanie.
wiczenia podniebienia mikkiego:
- ziewanie (z opuszczon nisko doln szczk)
- kaszlenie z wysunitym lekko do przodu jzykiem
- naladowanie pukania garda (gulgotanie)
- naladowanie poykania pastylek
- naladowanie chrapania na wdechu i wydechu
- wciganie policzkw
- zaciskanie na przemian dziurki nosa (w tym czasie oddychanie nastpuje woln dziurk)
- wszelkiego rodzaju gry na instrumentach dtych (trbki, piszczaki, gwizdki, organki).
wietn zabaw jest: (nie znam jej rda) „Bajka o Babie”
Pewnego dnia baba, ktra mieszka u kadego w buzi robia wielki porzdki. Najpierw umya dokadnie ciany – przesunicie jzyka w stron policzkw (ich wewntrznej powierzchni) i dokadnie umyjcie jedn, a potem drug cian. Potem umya sufit – jzyk przesuwamy do podniebienia i wykonujemy t sam czynno. Podoga te bya brudna, wic umya ja bardzo dokadnie – opuszczony jak najniej jzyk myje dolne dzisa. Okna te musiay zosta umyte. Najpierw umya ich stron zewntrzn, a potem od rodka – jzyk wdruje po stronie zewntrznej zbw, a potem po stronie wewntrznej. Cz okien bya otwarta – szczerby po wypadnitych zbach – wic ich nie umya. Potem umya schody w przedsionku – jzyk przesuwa si w stron dolnej wargi i wysuwa na brod. Komin te musia zosta wyczyszczony – jzyk wysuwa si w kierunku wargi grnej i nosa. Kiedy spostrzega z okna przechodzc ssiadk pomachaa jej ciereczk – jzyk wdruje z jednego kcika ust do drugiego (zwracamy przy tym uwag, aby usta do drugiego (zwracamy przy tym uwag, aby usta dziecka byy szeroko otwarte). Na koniec wytrzepaa dywany – wycignij jzyk, pochyl gow w d i ni potrznij. W ten sposb dom zosta wysprztany.
wiczenia oddechowe:
 - dmuchanie na pieczk pingpongow (lekko, mocno),
-  chodzenie gorcej zupy,
- dmuchanie na pomie wiecy (koniecznie z zachowaniem ostronoci i pod opiek osoby dorosej)
  leciutko tak, aby pomie drga ale nie zgas,
- zdmuchiwanie mlecza,
- dmuchanie na wiatraczki, skrawki papieru, waciki, pirka,
- odtajanie zamarznitej szyby,
- zabawy z rurk lub somk i wod w szklance,
- lokomotywa oddaje nadmiar pary: szszszsz,  ffffffffff,
- zabawy w naladowanie np. miechu rnych osb (pana ho-ho, ho; pani ha- ha, ha;
   dziecka-hi-hi, hi),
- wypuszczanie powietrza z balonika,
- liczenie na wydechu jeden, dwa, trzy, cztery, pi ......
   wiczenia rytmizujce, - to rytmika  czca  muzyk z ruchem i ekspresj wokaln. Odtwarzanie rytmu stosuje si jako wstpny etap do wicze suchowych. Przewanie jest to  odtwarzanie rytmu zgodnie z ukadem przestrzennym. S to wiczenia rozwijajce dyspozycje suchowe, wykorzystujce w tym celu struktury rytmiczne.
1. Dzieci maszeruj przy piosence „Marsz dzieci”. Na sygna sowny zatrzymuj si i klaszcz do rytmu. Podczas piewania refrenu piosenki ponownie zatrzymuj si i wymawiaj sylaby: ram – tam – tam …
 
2. Dzieci stoj w kole. Maszeruj w miejscu do rytmu. Na przerw w muzyce kolejno wymawiaj swoje imiona wyklaskujc je. Wyklaskiwa mog w swoje rce, w rce koleanki, kolegi, w kolana, w uda…
 wiczenia suchowe polegaj na rnicowaniu dwikw wydawanych przez zwierzta, rodki lokomocji, instrumenty muzyczne oraz rozrnianiu odgosw z ycia domowego i wyrazw (okrelenia kolorw, miejsca).           
                   Przykady wicze suchowych.
wiczenia suchowe maj na celu dostrzeganie i rnicowanie dwikw z otoczenia oraz rozwj suchu fonematycznego umoliwiajcego syszenie i rnicowanie dwikw mowy.
1.   Rozpoznawanie dwikw wydawanych przez rne przedmioty np. odbijanie piki, stukanie do drzwi, tykanie zegara.
2.   Rozpoznawanie dwikw wydawanych przez rne instrumenty.
3.   Rozpoznawanie rde dwikw, gonoci, wysokoci.
4.   Nazywanie i naladowanie gosw zwierzt.
5.   Powtarzanie rytmu.
6.   Wyodrbnianie goski w nagosie wyrazu.
7.   Rnicowanie wyrazw rnicych si jedn gosk np.:
buka -
pka
kury -
gry
Tomek -
domek
nosze -
noe
kasza -
kasa
biurko -
pirko
8.   Rnicowanie wyrazw rnicych si gosk w nagosie, np.:·szafa - sanki – wyrazy rozpoczynajce si od „sz” wkadamy do jednego pudeka a od „s” do drugiego.
9.   Rnicowanie mowy prawidowej od nieprawidowej, np.: szkoa – skoa.
Logorytmika – to jak podaje J. Surowaniec „logorytmika jedna z metod stosowana w postpowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym i tekstach sownych zestrajanych przez muzyk i czonych z ruchami caego ciaa.” Logorytmika jest swoist form poczenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje bowiem moliwo oddziaywania na sfer suchow, suchowo-ruchow i ruchow. Na bazie wicze muzyczno-ruchowych stosuje si wiczenia sowno-ruchowe, ktrych wiodcym skadnikiem jest rytm.
Logorytmika w duej mierze opiera si na zaoeniach rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a (1865-1950) ,ktry uwaa, e dno do zharmonizowania mzgu i ciaa przede wszystkim w ruchu ma ogromn warto terapeutyczn. Gwnym zaoeniem metody rytmiki jest wic cisy zwizek ruchu z muzyk.
Kontynuatorem tej idei pedagogiczno-wychowawczej by Carl Orff (1895-1982) ,ktry za podstaw swej koncepcji obra syntez sowa, muzyki i ruchu. Zajcia ruchowe zaproponowane przez niego s cile zwizane z rytmizowanym mwieniem, piewem oraz gr na odpowiednio skompletowanym instrumentarium.
wiczenie logorytmiczne
Dzieci powtarzaj wierszyk, pokazujc odpowiednie rce
„Raz i dwa, raz i dwa to jest prawa rka ma! Dwa i raz, dwa i raz-
lewa rka! Jeszcze raz !”
 
Literatura:
Demel G, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1978.
Emiluta - Rozya D., Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1994..
Kania J. wiczenia usprawniajce motoryk narzdw mowy, w: Szkoa Specjalna, 1972 z. 2..
E. Sachajska, Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa 1992
E. Chmielewska, Zabawy logopedyczne i nie tylko, Kielecka Oficyna Wydawnicza ,,MAC'', 1996
 
Pomoce w kciku logopedycznym:
- materia obrazkowo – wyrazowy, kasety, pyty  CD z nagraniami odgosw,  zagadki, wierszyki, rebusy, piosenki, magnetofon, mikrofon, puzzle, historyjki obrazkowe…

Komentarze
#1 | dabrowka dnia November 27 2006 21:53:21
hej wiczenia super ju troszk z nich skorzystaam szukaam bajeczki o babie i prosz znalazam superGrin
#2 | loenka dnia September 09 2007 22:27:03
eby tak wszyscy prowadzili te wiczenia... opracowanie superHejka
#3 | Marzena dnia January 27 2009 18:35:36
Dodam jeszcze wierszyki logopedyczne:

MUSZKA

Maa muszka spod opuszki
chciaa mie rowe nki
- rdk nki czarowaa,
lecz wci nki czarne miaa.
- Po c czary, moja muszko?
Rusze mdkiem, a nie rdk!
Wyrzu wreszcie rdk wrki
i unurzaj w ru nki!

ABA

Warzy aba smar, peen smaru gar,
z wntrza gara bucha para, z pieca bucha ar,
smar jest w garze,
gar na arze,
wrze na arze smar.

JAMNIK

W grzskich trzcinach i szuwarach
kroczy jamnik w szarawarach,
szarpie kcza oczeretu
i przytracza do beretu,
wakom pki skrzypu wrcza,
traszkom suchych trzcin narcza,
a gdy zmierzcha si zaczyna
z jaszczurkami sprzeczk wszczyna,
po czym znika w oczerecie
w szarawarach i berecie....

CHRZSZCZ

Trzynastego, w Szczebrzeszynie
chrzszcz si zacz tarza w trzcinie.
Wszczli wrzask Szczebrzeszynianie:
- C ma znaczy to tarzanie?!
Wezwa trzeba by lekarza,
zamiast brzmie, ten chrzszcz si tarza!
Wszak Szczebrzeszyn z tego synie,
e w nim zawsze chrzszcz BRZMI w trzcinie!
A chrzszcz odrzek niezmieszany:
- Przyszed wreszcie czas na zmiany!
Drzewiej chrzszcze w trzcinie brzmiay,
teraz bd si tarzay.
#4 | ENCE PENCE dnia May 21 2013 17:01:07
a ja mam o Myszce Caus

MAA MYSZKA W SZAFIE MIESZKA,
A NA IMI MA AGNIESZKA.
MA W SZUFLADZIE TRZY KOSZULE,
KAPELUSZE, SZARY SZNUREK.
#5 | asiapaczoska dnia February 08 2015 22:07:59
Polecam pozycj "Soneczna logopedia". Niewiele kosztuje, a moje przedszkolaki uwielbiaj z ni pracowa. Najbardziej spodoba im si jzyk przybyszw z kosmosu Wink

Pozdrawiam
Asia
#6 | ania-spacerwzoo dnia June 23 2020 13:47:37
Jeeli masz problem z dzieckiem, bo dziecko nudzi si w czasie epidemii. Kup mu zestaw edukacyjny Spacer w Zoo. Dziecko nauczy si w ciekawy sposb wiedzy o zwierztach, bdzie mogo pobawi si samo lub wsplnie z rodzestwem, nauczy si wyszukiwania wiadomoci o zwierztach przez internet. Do zestawu doczona jest ksieczka z wierszykami - zagadkami i 6 obrazkw zwierzt do uoenia z puzzli. Najlepsze dla 4,5,6 latkw. Zestaw mona obejrze i kupi na stronie: http://spacerwzoo...henryk.eu/

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 10

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,847
» Najnowszy uytkownik: KasiulaKasiula

  92,545,707 Unikalnych wizyt