Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Bajkoterapia
Rodzaje bajek terapeutycznych.

Bajkoterapia to inaczej terapia przez bajki. Zasadniczym jej celem jest redukcja napicia, lku oraz odbudowanie pozytywnego obrazu siebie i wiata. Bajkoterapia zyskuje coraz bardziej na popularnoci, poniewa jest prosta i szybko uwidaczniaj si jej efekty w pracy z dziemi.
Bajki terapeutyczne dotycz rnych sytuacji, ktre wzbudzaj lk. Gwnym bohaterem jest zwierztko, dziecko, zabawka czy przyjazna posta np. pszczka, motylek czy may kosmita. Cech charakterystyczn jest cika sytuacja w jakiej znajduje si bohater oraz towarzyszcy mu lk. Bajkowy bohater uczy si rnych sposobw przezwyciania i radzenia sobie z lkiem, trudnociami yciowymi. Adresatami s dzieci w wieku od 4 do 9 lat, dla ktrych wiat widziany jest z dziecicej perspektywy.
W narracji bajki terapeutycznej zastosowano nastpujce sposoby oddziaywania na bohatera bajkowego:
• konkretyzacja i racjonalizacja doznawanych lkw - wzmacnia si poczucie wasnej wartoci dziecka, uczy pozytywnego mylenia czy radzenia w nowej, trudnej sytuacji,
• „odwraliwianie” - dziecko oswaja si z przedmiotem lku (osoby, sytuacje), by po pewnym czasie reakcje lkowe znikny,
• czenie bodcw lkotwrczych z przyjemnymi emocjami - dziecko wyobraa sobie czynniki lkotwrcze bez doznawania lku, a umiejtno t przenosi na sytuacje w swoim yciu.
M. Molicka przedstawia schemat bajki terapeutycznej, skada si on z nastpujcych elementw :
• gwnego tematu – sytuacji, ktra wywouje lk, np. przed blem, mierci,
• gwnego bohatera – to dziecko, zwierztko z ktrym dziecko si identyfikuje. Bohater radzi sobie ze wszystkimi trudnociami, nabywa umiejtnoci, dziki ktrym myli pozytywnie, redukuje lk,
• inne wprowadzone postacie - „pomagaj zwerbalizowa lk, ucz skutecznych sposobw zachowa, umoliwiaj przeycie sukcesu gwnego bohatera, ucz pozytywnego mylenia w sytuacjach lkotwrczych w kategoriach: mog, potrafi, chc, nie boj si, poszukuj rozwiza. Postacie te kreuj nastrj emocjonalny peen mioci, serdecznoci i zrozumienia, stymuluj gwnego bohatera do mwienia o swoich problemach, otwierania si.” /1/
• to opowiadania – miejsce znane dziecku, ktre tworz pogodny nastrj.

Maria Molicka wyrnia 3 rodzaje bajek terapeutycznych :
• psychoedukacyjna
• psychoterapeutyczna
• relaksacyjna

W bajce psychoedukacyjnej celem jest „wprowadzenie zmian w szeroko rozumianym zachowaniu dziecka, czyli rozszerzenie moliwego repertuaru zachowa”/2/ . Gwny bohater ma podobny problem co dziecko np. niska samoocena, baagan w pokoju, agresja rwienicza, sabe wyniki w nauce. Poprzez bohatera bajkowego dziecko uczy si, jakie wzory zachowania powinien posiada, jak zachowa si w trudnej sytuacji, by rozwiza problem.
Ukadajc taka bajk powinnymy wzi pod uwag:
• symbole znane dziecku
• metafory, ktre mog mie posta krtkich historyjek
• jest form propozycji, a nie nakazu, nie mog poucza, poniewa moe to zniechci do naladownictwa budzc sprzeciw.
Bajki psychoedukacyjne wskazuj „nowe twory mylenia o sytuacji lkotwrczej, tym samym przedstawi inne wzory reagowania emocjonalnego i inne wzory zachowania. Maj te za zadanie uwraliwia dzieci na problemy innych.”/3/ Skierowane s do dzieci w wieku od 4 do 9 lat, s do krtkie. Po przeczytaniu bajki, dobrze jest zachci dzieci do narysowania bajki, porozmawiania o tym, co czuli bohaterowie, jakie emocje towarzyszyy w sytuacjach, jakie napotykay postacie bajkowe. Nie naley zarzuca interpretacji dziecku, ono samo musi odnale wasny sens bajki psychoedukacyjnej. Przykadem moe by „Bajka o mrweczce” (Zacznik nr.1) M. Molickiej, w ktrej celem jest zaakceptowanie swoich mocnych i sabych stron, siebie takim, jakim si jest oraz budowanie poczucia wasnej wartoci, samooceny.
Bajka psychoterapeutyczna jest dusza od psychoedukacyjnej, jest opowiadaniem fantastycznym.( Zacznik nr.3) Wymaga te dobrej analizy emocji dziecka – lk, strach, smutek, ktrych ma ona dotyczy. Szczeglne zastosowanie ma w sytuacjach trudnych emocjonalnie, tzn. przeycia kryzysowe np. separacja rodzicw, pojawienie si maego brata, siostry, mier rodzicw, zwierztka a nawet choroba, ale take pocztki dziecka w szkole. Bohater bajki musi by atrakcyjny dla dziecka i odnosi sukces.
Bajka psychoterapeutyczna ma nastpujce cele jakie wymienia M. Molicka:
• zastpczo zaspokoi potrzeby, dowartociowa dziecko, ktre jest w trudnej sytuacji – kompensacja
• da wsparcie poprzez zrozumienie, akceptacj budowanie pozytywnych emocji, nadziei, przyjani jak zapewniaj bajkowe postacie
• przekaza odpowiedni wiedz o sytuacji lkotwrczej i wskaza sposoby radzenia sobie.
W narracji stosuje si nastpujce oddziaywania na bohatera bajkowego, M. Molicka wymienia:
• konkretyzacja lku – dziecku pokazuje si jakie sytuacje osoby, przedmioty wywouj lk. Dziecko poprzez odczucia bohatera doznaje emocji, w ten sposb ma odnale siebie, wasne przeycia - uatwia to identyfikowanie si.
• uwiadomienie przyczyn i skutkw – pomaga dziaa i nie ulega panice, bohater bajkowy posiada takie wzory zachowa, dziki ktrym dziecko rozumie sytuacj,
• wzmacnianie poczucia wasnej wartoci,
• uczenie mylenia pozytywnego,
• racjonalizacja doznawanych lkw – pokazanie innego sposobu mylenia, przeywania, zachowania i dziaania,
• czenie bodcw lkotwrczych z przyjemnymi emocjami – dziecko wyobraa sobie bodce lkotwrcze bez doznawania lku i nie przenosi go na realne sytuacje yciowe.

Trzeci bajk jest bajka relaksacyjna. Posugujemy si tutaj wizualizacj w celu rozlunienia caego ciaa, mini, odprenia, usunicia zmczenia, np. po cikim dniu w szkole, przykrym wydarzeniu, ktre byo stresujce. Tem bajki s miejsca spokojne, przyjazne i bezpieczne.
Przykadem moe by „Bajka o motylku” ( Zacznik nr.2). To stanowi las, otoczenie jest mie i przyjemne, ciepe, celem natomiast jest rozlunienie caego ciaa, misni, koczyn. Adresowana jest do dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Wedug E. Makiewicza bajka powinna by krtka i trwa od 3 do 7 minut. „Powinny w niej wystpowa specyficzne wydarzenia, ktre zwizane s z piciem wody ze rda, kpiel nad wodospadem. Wydarzeniom tym przypisuje si silne dziaanie oczyszczajce, uwalniajce od napi i innych negatywnych emocji.” /4/ Przed opowiadaniem bajki, osoba prowadzca powinna by rozluniona, spokojna, pozytywnie nastawiona do ycia. Bajk relaksacyjn naley powiczy ze wzgldu na utrzymanie rytmu, stosowanie przerw w odpowiednich momentach, a take zsynchronizowaniu oddechu. Wprowadzajc dzieci w stan rozlunienia mona zacz od sw: „Teraz posuchamy bajeczki. Usid wygodnie, jeszcze wygodniej, posuchaj swego oddechu, moesz przymkn oczy, wszystkie dwiki oddalaj si.”/5/ Dodatkowym elementem podczas czytania moe by muzyka relaksacyjna typu szum morza, lasu, powiew wiatru czy piew ptakw.
Bajkoterapia nie dziaa od razu, niestety. Jest to proces dugotrway. Dokonuje on si w dziecku po zrozumieniu bajki, bd te nie. Nie kada bajka stanie si wanym przeomem w yciu dziecka, ale moe si zdarzy, e jej po prostu nie zrozumie i j odrzuci. Czasami moe si zdarzy, e dziecko powraca do swojej ulubionej bajki, co moe stanowi sygna do roli bajki, jak ona sama w sobie zawiera.
Bajkoterapia jest lekarstwem na rnego rodzaju lki, smutki, sytuacje kryzysowe. Dzieci bardzo dugo pamitaj przykre sytuacje, co moe rzutowa na dalsze lata ycia, na doroso. W podwiadomoci mog tkwi lki z przeszoci , ktre po otwarciu, jak puszka Pandory, siej w naszym yciu, zdrowiu psychicznym a nawet fizycznym spustoszenie.

/1/ Molicka M. Bajki terapeutyczne dla dzieci, Leszno 1998, s..32.
/2/ Makiewicz E. Bajki relaksacyjno – terapeutyczne w pracy z dziemi z problemami emocjonalnymi w : Wspomaganie rozwoju, red. B. Kaja, Bydgoszcz 1997, s. 273.
/3/ Molicka M. Bajkoterapia, Pozna 2002, s.162.
/4/ Molicka M. Bajkoterapia, Pozna 2002, s. 155.
/5/ Tame. s.155-156.
Opracowanie: katsumiko


Komentarze
#1 | forma dnia September 24 2009 14:20:00
zapraszam na warsztaty bajkoterapeutyczne Smile jeli kto chciaby wicej informacji i byby zainteresowany udziaem w warsztacie prosz o kontakt
#2 | laccerta dnia March 04 2011 13:22:11
Witam serdecznie,
Zapraszam Wszystkich na http://www.bajkow... Na stronie zamieszczone s bajki do czytania dla najmodszych.
Kady twrca bajek dla dzieci moe doda swj utwr, ktry po sprawdzeniu zostanie opublikowany na stronie. Weryfikacja ta jest bardzo istotna, by nie pojawiay si w bajkach treci niegodne.
Najmodsi Internauci w Bajkowni znajd wiele ciekawych bajek takich, jak "Bajka o abkach" czy "Pafnucy" i "Zaczarowana koysanka".
Czytanie bajek ma na celu nie tylko rozwijanie wyobrani, umiejtnoci radzenia sobie z wyraaniem myli to take pomoc w radzeniu sobie z problemami. Zalet pisania bajek take jest wiele, ale przede wszystkim jest to niewyobraalna przyjemno dla piszcego, szczeglnie jeli ta bajka spodoba si jego wasnym pociechom Smile Zapraszam do wielkiej przygody z pisaniem i czytaniem bajek na www.bajkownia.org Bajki mog te stanowi pomoc dydaktyczn w pracy z dziemi ("Cyferki", "Mrwcza praca", "Dokd odlatuj motyle" i wiele innych).
Zapraszam do korzystania z zasobw.
Oczywicie rejestracja jest bezpatna. Portal jest typow witryn dla dzieci i ich rodzicw. Strona posiada certyfikat bezpiecznych stron dla dzieci BEST. Nie jest to witryna firmowa, sama j stworzyam najpierw dla swoich dzieci, potem doczyy dzieci z przedszkola crki, a dalej to ju si samo dzieje Smile

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 6

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,844
» Najnowszy uytkownik: Agnieszka Swistak

  91,939,594 Unikalnych wizyt