Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Jak napisa sprawozdanie na rad pedagogiczn.
Jak napisa sprawozdanie na rad pedagogiczn.

Przed kad rad dyrektor lub wicedyrektor przygotowuje wytyczne do rady. Przewanie zawieraj one:

1. Realizacja zada wynikajcych z planw dla dzieci niepenosprawnych.

2. Realizacja zada z zaj dodatkowych /gimnastyka korekcyjna, logopedia, rytmika …/

3. Omwienie realizacji Rocznego Programu Pracy pod ktem zaoe na dany rok szkolny.

4. Podsumowanie obserwacji dzieci:

- wszystkie dzieci w grupie,

- dzieci zdolne,

- dzieci z problemami,

- dzieci z orzeczeniami, opiniami.

Realizacja obowizku przedszkolnego przez dzieci 6 – letnie

5. Udzia w konkursach

6. Uroczystoci przedszkolne

7. Wsppraca z :

- rodzicami,

- poradni,

- specjalistami,

- inne.

8. Podsumowanie pracy opiekunw stau.

9. Doskonalenie zawodowe

10. Dodatkowe obowizki.

11. Inne uwagi na temat mojej pracy.

Gdy mam te wytyczne wwczas przystpuj do pisania. Przewanie robi to etapami. Najpierw zaznaczam sobie ktre punkty dotycz mojej pracy. Nastpnie dziel si nimi z koleank z grupy. Nie ma sensu abymy pisay to samo.

Postaram si teraz omwi nieco szczegowiej kolejne punkty.

Ad 1. Podsumowanie pracy z kadym dzieckiem niepenosprawnym mam ju w dzienniku, wic wypisuj tylko te najistotniejsze umiejtnoci, ktre dziecko „nabyo” w danym proczu. Ponadto pisze take jakie metody stosowaam i jak zamierzam z dzieckiem pracowa nadal. Tutaj wypisuj take frekwencj. U nas ten punkt opracowuj nauczyciele specjalici: logopeda, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog.

Ad 2. Kolejny punkt dotyczy nauczycieli, ktrzy w przedszkolu prowadz zajcia dodatkowe: gimnastyk korekcyjn, logopedi z dziemi zdrowymi i rytmik.

Ad 3. Omwienie realizacji Rocznego Programu Pracy pod ktem zaoe na dany rok szkolny przygotowuj wszyscy nauczyciele.

Aby opracowa ten punkt musze mie plan pracy. Bior go i sprawdzam, ktre zadania wykonywaam, co realizowaam z dziemi w danym roku.

Ad 4. Podsumowanie obserwacji to jak wiadomo zadanie dla nauczycieli poszczeglnych grup. Opisuj tutaj ogln charakterystyk grupy - osignite wyniki, nabyte umiejtnoci, postpy dzieci. Jeli miaam dzieci z problemami wwczas pisze jak sobie z tymi problemami radziam, kto mi pomg i jakie s tego efekty. W tym punkcie pisz take jaka jest absencja dzieci 6 letnich (jeli jestem wychowawca takiej grupy.

Ad 5. W tym punkcie wypisuj w jakich konkursach dzieci bray udzia.

Ad 6. Kolejny punkt to uroczystoci przedszkolne w jakich moje dzieci bray udzia. Ad 7. We wsppracy z rodzicami przedstawiam realizacj swoich zamierze z harmonogramu wsppracy z rodzicami. Pisze tu take jak rodzice wspomagaj grup, co robi na jej rzecz. Czy wsppraca ukada si dobrze – prawidowo. Jeli wsppracowaam z poradni, np. pisaam opinie, dzwoniam aby ustala terminy bada wwczas wypisuj to tutaj. W tym punkcie opisuj take wspprac ze specjalistami /logoped, fizjoterapeut.

Ad 8. Ten punkt dotyczy jedynie opiekunw stau. Opiekunowie omawiaj swoj prac ze stayst.

Ad 9. W tym punkcie wypisujemy jakie kursy, warsztaty koczyymy w danym proczu.

Ad 10. Przedostatni punkt take dotyczy nauczycielek, ktre maj dodatkowe obowizki/zadania: dekoracje, kronika, strona www ….

Ad 11. I wreszcie ostatni punkt, gdzie mona napisa swoje proby, wnioski, przemylenia do pracy na kolejny rok bd na kolejne procze.

Opracowaa: Marzanna Mazurek


Komentarze
#1 | gosiami dnia January 29 2008 08:45:56
bardzo adnie wytlumaczone, myl, e kady zwaszcza mniej dowiadczony nauczyciel skorzysta. Klarownie , przejrzycie. Mnie si taki schemat bardzo podoba, jeli pozwolisz zaproponuj taki swoim koleankom, wanie mamy pisa sprawozdania i od teraz chcemy przygotowywa w wydruku i docza jako zaaczniki do protokou, bo dotychczas ta ktora pisala protokol wszystko przepisywaa do protokolrza, wic te dwa z procza i koca roku byy tasiemcowe.;(*
#2 | Marzena dnia January 29 2008 22:04:20
Pewnie, e moesz skorzysta. W kocu sama to opracowywaam.
#3 | gosiami dnia January 29 2008 22:58:53
dziki
#4 | malagosiakowal dnia January 16 2009 18:00:34
pracuj ju ponad 20 lati teraz chtnie skorzystam z Twojej podpowiedzi,poniewa podoba mi si-takie sprawozdanie napewno nie bdzie chaotyczne.
#5 | mysia1mysia dnia July 20 2011 23:51:43
jeszcze tylko 11 dni urlopu ...

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 10

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,850
» Najnowszy uytkownik: Agusia0707

  93,543,019 Unikalnych wizyt