Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Oglnie o zdrowiu
ZDROWIE - wedug definicji ogoszonej przez wiatow Organizacj Zdrowia. Jest to
cakowity fizyczny, psychiczny i spoeczny dobrostan czowieka, a nie tylko brak
choroby lub niedomagania.
Edukacja zdrowotna jest dziedzin ycia niezmiernie wan. Od najmodszych
lat uczymy dzieci jak dba o swoje zdrowie. Proces ten trwa bardzo dugo i obejmuje kilka etapw. Pierwszy etap odnosi si do wczesnego dziecistwa,
kiedy dziecko wystpuje w roli podmiotu reagujcego na dziaania opiekuczo – pielgnacyjne
dorosych. Kolejny etap to wychowanie przedszkolne, podczas ktrego wzrasta udzia w staraniu si o wasne zdrowie.
Zgodnie z podstaw programow ksztacenia oglnego w przedszkolu znalazy si
treci, ktre mog by realizowane zarwno osobno jak i zintegrowane z innymi treciami edukacyjnymi.
Zagadnienia dotyczce zdrowia realizowane w przedszkolu dotycz:
- stylu ycia, czyli aktywno fizyczna, sposb odywiania si i umiejtno radzenia
sobie ze stresem, - rodowiska fizycznego, czyli czyste powietrze, woda, zdrowe i bezpieczne
przedszkole.
Przebywanie dzieci na wieym powietrzu jest niezwykle wanym czynnikiem
wpywajcym na zdrowie dzieci. Ruch, zabawy na powietrzu, rozwijanie sprawnoci
fizycznej dostarczaj dzieciom radoci oraz ksztatuj zalki postawy
propagatora aktywnego stylu wypoczywania.
Nauczyciel przedszkola powinien stworzy atmosfer zachty i yczliwoci.
Powinien pracowa nad wiadomym zdobywaniem przyzwyczaje i wykorzysta
naturaln ch naladownictwa. Bardzo du rol w rozwijanie sprawnoci fizycznej
odgrywa nauczyciel, jego postawa, mobilizowanie dzieci do wysiku. Z pomoc
mog take przyj dziea literatury dziecicej. Uksztatowane w dziecistwie
nawyki bd miay wpyw na postaw dziecka w zakresie kultury fizycznej.
Ksztatowanie nawykw higieniczno - kulturalnych i ksztatowanie czynnej
postawy w zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do lekarza
Nawyki higieniczno - kulturalne w yciu kadego czowieka odgrywaj szczeglna
rol, poniewa wpywaj na zdrowie i samopoczucie oraz na kontakty czowieka
z innymi ludmi.
Nawyki higieniczne, dotycz :
- odywiania,
- korzystania ze wieego powietrza i soca,
- czystoci osobistej,
- higieny narzdw zmysowych i ukadu nerwowego,
- zapobiegania infekcjom i chorobom zakanym,
- pozytywnego stosunku do lekarza.
Odywianie.
Od najmodszych lat naley ksztatowa u dzieci prawidowe nawyki odywcze.
Dzieci powinny wiedzie, e ich dieta musi by wzbogacona w biako
i sole minerale, wglowodany, tuszcze oraz witaminy.
Zadania edukacyjne w zakresie ksztatowania prawidowych nawykw odywczych:
- uwiadomienie dzieciom koniecznoci spoywania duej iloci warzyw i owocw,
a take produktw mlecznych,
- ograniczenie spoywania duej iloci sodyczy
- wyrobienie pozytywnego stosunku do poywienia zawierajcego potrzebne
dla zdrowia dziecka skadniki.
Korzystanie ze wieego powietrza i soca.
Codzienny pobyt dzieci na wieym powietrzu, korzystanie z niego w mdry
racjonalny sposb to take wane aspekty naszego zdrowia.
Przedszkolaki powinny wiedzie, e:
- kady czowiek musi korzysta ze wieego powietrza i soca,
- codzienny pobyt na podwrku przedszkolnym wpywa na hartowanie ich zdrowia.
Czysto osobista.
Jest bardzo wanym czynnikiem w zapobieganiu chorobom. Naley wic
wdroy dzieci do dbaoci o czysto osobist. W cigu caego pobytu w przedszkolu
dzieci powinny:
- w sposb waciwy korzysta z toalety,
- posi umiejtno dokadnego mycia zbw, pukania ust,
- poprawnie i dokadnie my rce, zwaszcza po wyjciu z toalety,
- dba o higien narzdu wchu (nosa),
- wiedzie, e po wyjciu z toalety naley pozostawia porzdek,
- rozumie konieczno wykonywania czynnoci higienicznych wielokrotnie w cigu
caego dnia,
- zna zasad nie korzystania z przedmiotw osobistego uytku nalecych do innych
dzieci,
- rozumie konieczno obcinania paznokci, mycia wosw, korzystania z chusteczek
higienicznych, kontrolowania swojego wygldu.
Higiena narzdw zmysowych i ukadu nerwowego
Zdrowy czowiek dysponuje picioma narzdami zmysw: wzrok, such, wch,
dotyk, smak. Prawidowe funkcjonowanie narzdw zmysw jest wanym
czynnikiem warunkujcym waciwy rozwj dziecka w otaczajcym wiecie. D
bao o narzdy zmysw naley wyksztaci u dziecka ju w okresie

przedszkolnym, poniewa prawidowe funkcjonowanie ma istotny wpyw
na przebieg rozwoju psychosomatycznego oraz procesy wychowania i ksztacenia.
Higiena narzdw zmysw i ukadu nerwowego to przede wszystkim:
- wdroenie dzieci do rozrniania sytuacji, w ktrych mona biega i haasowa oraz
takich, kiedy naley zachowywa si spokojnie i cicho,
- rozumienie przez dzieci zasady mwienia umiarkowanym gosem,
- rozumienie koniecznoci odpoczynku podczas dnia,
- nabycie umiejtnoci wyraania emocji w sposb spoecznie akceptowany,
- rozumienie niebezpieczestwa z umieszczania cia obcych w ustach, nosie i uszach,
- rozumienie szkodliwoci dugiego ogldania TV,
- wdroenie do ogldania TV z odpowiedniej odlegoci.
Zapobieganie infekcjom i chorobom zakanym
Infekcja, zakaenie to obecno w organizmie zarazkw. Zakaenie prowadzi
do procesu chorobowego.
Choroby zakane to grupa chorb bdca nastpstwem zakaenia organizmu

czynnikiem zakanym lub obecnoci w organizmie bioaktywnych toksyn
drobnoustrojw.
W grupie przedszkolnej dzieci mog zetkn si z drobnoustrojami
chorobotwrczymi wwczas, gdy ktre z dzieci jest przezibione lub chore.
Bardziej podatne na choroby s dzieci osabione i mao odporne.
Istniej rne sposoby na zapobieganie infekcjom i chorobom zakanym.
Oto niektre z nich:
- odpowiednie odywianie si, dieta bogata w warzywa, owoce, miso znacznie wpywa
na wzrost odpornoci,
- odpowiednia ilo odpoczynku i snu,
- aktywno fizyczna, ruch na wieym powietrzu,
- hartowanie ciaa, czyli przyzwyczajanie organizmu do niskich temperatur, wietrzenie
pomieszcze,
- ubir odpowiedni do pogody,
- nie bagatelizowanie bahych infekcji, pomaganie organizmowi w zwalczaniu ich zanim
rozwin si w powaniejsz chorob.

Komentarze
#1 | leokadialaskowska dnia October 18 2008 22:28:44
nauczycielki przedszkola s niezastpione a ich dowiadczenie bezcenne. dzikuj;kOklaski
#2 | anulav dnia October 21 2009 21:23:49
Oklaski

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 4

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,847
» Najnowszy uytkownik: KasiulaKasiula

  92,545,697 Unikalnych wizyt