Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Kcik poezji 6
Kcik poezji 6
 
Tolerancja
Dlaczego nie mwimy o tym co nas boli otwarcie
Budowa ciany wok siebie marna sztuka
Wraliwe sowo czuy dotyk wystarcz
Czasami tylko tego pragn tego szukam
Na miy Bg
ycie nie tylko po to jest by bra
ycie nie po to by bezczynnie trwa
I aby y z siebie samego trzeba da...
Stanisaw Soyka
 
 
 
Dobry Nauczyciel wwczas znajdzie drog do dziecka,
kiedy sam sobie swoje talenty i swoje rodowisko
wykorzysta dla swoich uczniw i ich zadowolenia.
A. W. Combi
 
 
Obud si do ycia. yj!
Tacz, jeli wieci soce i gwid, jeli pada deszcz.
A poczujesz:
Zostalimy stworzeni do mioci.
Phil Bosmans
 
 
Dzieci s zwierciadami.
Kiedy znajduj si w obecnoci mioci, to j odbijaj.
Kiedy mioci nie ma, nie maj czego odbija.
Anthony de Mello
 
 
 
 
Kadego dnia zaczynaj ycie od nowa!!!
ycie znowu wstpuje w ciebie, gdy si dziwisz,
e kadego poranka pojawia si wiato.
Jeste szczliwy, poniewa twoje oczy widz,
twoje donie czuj, a twoje serce bije.
Jeste jak nowo narodzony, gdy zdajesz sobie spraw, e yjesz.
Jeste nowym czowiekiem,
gdy czystym spojrzeniem patrzysz na ludzi i sprawy,
gdy potrafisz cieszy si kwiatami na drodze
swojego ycia. Ten, ktrego nic ju nie potrafi
zachwyci, nigdy nie przeyje cudu.
Przyjmij, co ci ten dzie przyniesie:
wiato, powietrze i ycie, umiech, pacz i zabaw.
Cay cud tego dnia
Phil Bosmans
 
 
 
Powtarzaj ludziom, ktrych kochasz, e ich kochasz.
Mio ludzi ywi si dobrymi sowami.
Ludwig Kohler
 
 
Sukces umoliwia ci posiadanie wielu rzeczy,
ale nie daje ci tego wspaniaego,
wewntrznego *czego*,
co przynosi ze sob mio.
Sam Goldwyn
 
 
Szczcie wkrada si do rodka przez drzwi,
ktre niechccy zostawie otwarte.
John Barrymore
 
 
Wielu z nas yje wierzc,
e pewnego dnia nastan lepsze czasy.
Wtedy bdzie wspaniale,
bo bdziemy mieli duo pienidzy,
bo bdziemy prowadzi wasn firm,
bo spotkamy kogo, kto doskonale nas zrozumie.
 
Ale ycie nie zaczyna si w przyszoci.
Wanie teraz jest czas naszego ycia!
Kiedy zdamy sobie z tego spraw,
wtedy obecnie przeywane chwile nabior wikszej wartoci.
Jasno wida, e waciwe wykorzystanie czasu jest bardzo wane,
poniewa kada minuta jest cudem i nie powtrzy si wicej.
Wykorzystujc w stu procentach kad chwil, nic nie tracisz.
 
Ci, ktrzy yj peni ycia,
robi to wedug odpowiedniego planu
i w zamierzonym celu.
Zdaj sobie spraw z wartoci czasu
i postrzegaj wiat jako miejsce
wspaniaych i nowych moliwoci
 
 
 
wiat bez mioci jest martwym wiatem
i zawsze przychodzi godzina,
kiedy czowiek zmczony
baga o twarz jakiej istoty
i serce olnione czuoci.
Albert Camus
 
 
 Jeeli pragniemy,
aby nasz kontakt z otoczeniem by owocny i zadawalajcy,
przede wszystkim naley stara si zrozumie ludzi,
z ktrymi przestajemy.
Richard Carlson
 
 
Zawsze trzeba podejmowa ryzyko.
Tylko wtedy uda nam si poj, jakim wielkim cudem jest ycie,
gdy bdziemy gotowi przyj niespodzianki jakie niesie nam los.
W yciu (...) istniej rzeczy, o ktre warto walczy do samego koca.
Paulo Coelho
 
 
Otwrz swoje serce dla radoci
Jest taki smutek, ktry przychodzi wtedy,
kiedy za bardzo przywizujemy si do siebie
i do przedmiotw.
Wtedy, kiedy gniewamy si na ludzi,
o ktrych mylimy, e za mao nas ceni.
Mamy al, e na wiecie jest tak okropnie
i e to wanie nam le si powodzi.

A przecie jest tyle drzew i kwiatw,
takie mnstwo ptakw i motyli,
k i lasw.
Tyle cudownych rzeczy wok nas,
ktre tylko czekaj na to,
by uzdrowi czowieka z jego smutku.
Naucz si nazywa po imieniu drzewa i kwiaty,
ptaki i ryby,
w imi Boga. Otwrz swojego ducha dla wiata,
otwrz swoje serce dla radoci.
Phil Bosmans
 
 
 
Wszystko wytrzymasz, ze wszystkim moesz sobie poradzi,
jeeli masz przy boku przyjaciela.
On nie musi nic wicej uczyni, jak tylko powiedzie sowo,
albo te bez sw, poda ci rk.
Phil Bosmans
 
 
yjemy w cigym popiechu, dzisiaj wszystko musi szybko i.
W czasach, gdy nikt nie ma czasu,
sprbuj pozosta czowiekiem.
Nie pozwl zapdzi si w bezsensownej gonitwie!
limak take dotar do arki Noego.
 
 
Pociecha jest jak balsam na gbok ran,
jak oaza w bezbrzenej pustyni
i jak chodna do na twojej rozpalonej skroni.
Pociecha jest jak przyjazna twarz w pobliu,
obecno kogo, kto rozumie twoje zy,
przysuchuje si twojemu utrudzonemu sercu,
a w smutku i nieszczciu pozostaje przy tobie
i pomaga zobaczy wiato gwiazd.
Phil Bosmans
 
 
 
Pikno nocy
 
Otoczona ciemnoci z rozgwiedonym niebem
Idzie noc powolutku w powiacie ksiyca
Perami rosy pachnca
W aksamicie czerni
Gwiazdy na ciebie rzuca
Otulona tiulem upojenia
W niewinnej rozkoszy
Posuwistym krokiem zmierza ku przestworzom
Przesya pocaunek ku kbiastym obokom
Rozpociera paszcz czarny
Ramiona unoszc.
Maria Janik
 
 
 
 
Wcale nie trzeba mie wielkiego serca
wystarczy mae
proporcjonalne do ciaa
by spostrzec co si dzieje obok
wspczu cierpieniu pamita o biedzie
Aldona Litwiniszyn
 
 
Bdc czowiekiem, masz prawo do bdu,
ale masz prawo tylko do takiego bdu, ktry potrafisz naprawi
R. Krynicki
 
 
Nie pal za sob mostw.
Zdziwisz si, jak wiele razy bdziesz musia przekroczy t sam rzek.
 
 
 
powrt

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 8

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,847
» Najnowszy uytkownik: KasiulaKasiula

  92,545,017 Unikalnych wizyt