Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Kcik poezji 1

Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, e czasami ludzie
czytaj wiersze i pacz.

a potem sami pisz,
mozolnie i nieudolnie,
by od dawicej ciszy
kajce serce uwolni

W. Broniewski

Do dziecka

Wszystko najlepsze w czowieku,
W tysicu mczyzn i kobiet,
W oczach, we wosach, w umiechu –
Jest w tobie.

Wszystkie najczulsze wyrazy,
wiosna na ziemi i w niebie ,
morza i gr krajobrazy
– dla ciebie

Ty masz niespena trzy lata
I tysic lat masz, i wicej,
pocztkiem i kocem wiata
Twe serce.

Ty jeste jabkiem i drzewem
Obokiem, gwiazd, rozumem.
Przez ciebie to, czego nie wiem,
Ju umiem.

Mieczysaw Jastrun

Dziecko to taki sympatyczny pocztek czowieka.
Don Herold

Dzieci nie s gupsze od dorosych, tylko maj mniej dowiadczenia.
Janusz Korczak

Jedynym produktem, ktry czowiek otrzymuje bez instrukcji obsugi,
jest dziecko.
Andrzej Majewski

Kto nigdy nie by dzieckiem, nie moe sta si dorosym.
Charlie Chaplin

Mielibymy doskonale wychowane dzieci,
gdyby ich rodzice byli dobrze wychowani.
Johann Wolfgang von Goethe

Dzieci nie myl ani o tym, co byo,
ani o tym, co bdzie,
ale ciesz si chwil obecn,
jak mao kto potrafi.
de la Bruyere Jean (Vercors)

Wikszy bl ni ukszenie wa
daje niewdziczno dziecka.
Shakespeare William

Kiedy mieje si dziecko, mieje si cay wiat

Szczytem sztuki Pedagogicznej
jest moliwo dania dziecku
poznania siebie; zrozumienia siebie.
Janusz Korczak

Pozwlcie dziecku wyrusza w podre odkrywcze
- czasem trudne - ale pozwalajce znale taki pokarm
jaki bdzie dla niego poywny.
C. Freinet

Rozmowa liryczna

- Powiedz mi jak mnie kochasz.
- Powiem.
- Wic?
- Kocham ci w socu. I przy blasku wiec.
Kocham ci w kapeluszu i w berecie.
W wielkim wietrze na szosie, i na koncercie.
W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach.
I gdy pisz. I gdy pracujesz skupiona.
I gdy jajko roztukujesz adnie -
nawet wtedy, gdy ci yka spadnie.
W takswce. I w samochodzie. Bez wyjtku.
I na kocu ulicy. I na pocztku.
I gdy wosy grzebieniem rozdzielisz.
W niebezpieczestwie. I na karuzeli.
W morzu. W grach. W kaloszach. I boso.
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i noc.
I wiosn, kiedy jaskka przylata.
- A latem jak mnie kochasz?
- Jak tre lata.
- A jesieni, gdy chmurki i humorki?
- Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki.
- A gdy zima posrebrzy ramy okien?
- Zim kocham ci jak wesoy ogie.
Blisko przy twoim sercu. Koo niego.
A za oknami nieg. Wrony na niegu.
Gaczyski Ildefons Konstanty

Mio zaczyna si wtedy,
Kiedy szczcie drugiej osoby
Jest waniejsze ni twoje
Johan Wolfgang Goethe

Jeli chcesz by kochany, kochaj sam.
Seneka

Wiele mona zdziaa nienawici,
ale jeszcze wicej mioci
Shakespeare William

To mio stanowi klucz do dobrego ycia,
a nie religia, ani te prawo.
Anthony de Mello SJ

Chwila

Id stokiem pagrka zazielenionego.
Trawa, kwiatuszki w trawie
jak na obrazku dla dzieci.
Niebo zamglone, ju bkitniejce.
Widok na inne wzgrza rozlega si w ciszy.

Jakby tutaj nie byo adnych kambrw, sylurw,
ska warczcych na siebie,
wypitrzonych otchani,
adnych nocy w pomieniach
i dni w kbach ciemnoci.

Jakby nie przesuway si tdy niziny
w gorczkowych malignach,
lodowatych dreszczach.

Jakby tylko gdzie indziej burzyy si morza
i rozryway brzegi horyzontw.

Jest dziewita trzydzieci czasu lokalnego.
Wszystko na swoim miejscu i w ukadnej zgodzie.
W dolince potok may jako potok may.
cieka w postaci cieki od zawsze do zawsze.
Las pod pozorem lasu na wieki wiekw i amen,
a w grze ptaki w locie w roli ptakw w locie.

Jak okiem sign, panuje tu chwila.
Jedna z tych ziemskich chwil
proszonych, eby trway.
Szymborska Wisawa

Czowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli si z innymi.
Jan Pawe II


Komentarze
#1 | zmudajola dnia August 25 2008 19:54:22
dziekuj za pikne chwile poezji
#2 | mitko dnia March 09 2009 21:42:23
Pikne wiersze, jak mio oderwa si choby na chwil od rzeczywistoi..Soneczko
#3 | gosik286 dnia April 07 2009 21:05:13
Mog je czyta az do utraty tchu.Oklaski
#4 | ela1408 dnia October 25 2009 21:49:45
dodaja optymizmu iaduj kkumulatory na jutrzejszy dzie
#5 | aldona-siebyla dnia October 29 2009 23:09:34
To, czego dzisiaj mi brakowao-znalazam cudowne.
#6 | CELINUSIA dnia March 15 2010 19:51:36
Przepikne,nasza duma....
#7 | Sylaba dnia May 29 2010 18:59:18
Cokolwiek bym nie napisaa, to nigdy nie zdoam wyrazi tego co czuj zaszyta w kciku poezji, ale tylko wtedy moje zy s sodkie. serce
#8 | dusia137 dnia July 01 2011 19:19:57
dzikuj za pikne chwile z muzyk i poezjOklaski pozdrawiam serdecznie i ycz wszystkim miego wypoczynkupapa
#9 | malanna dnia June 23 2012 22:03:00
chtnie wracam do kcika poezji, s to chwile, ktre naprawd relaksuj.pozdrawiam wszystkich

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 7

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,844
» Najnowszy uytkownik: Agnieszka Swistak

  91,939,098 Unikalnych wizyt