Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

WDN
           Od trzech lat jestem liderem WDN w swoim przedszkolu.
W ramach tej funkcji jestem zobowizana do opracowania Planu pracy WDN.

Zanim przystpi do pisania owego planu przeprowadzam ankiet dla nauczycieli.
Ankieta dotyczy potrzeb nauczycieli odnonie doksztacania, ewentualnie dzielenia si
przez nauczycieli dowiadczeniami i umiejtnociami zdobytymi podczas warsztatw
i kursw.

W tym roku take przeprowadziam tak ankiet. Znajdziesz j na mojej stronie
w dziale download.

Gdy podsumowaam ankiet wwczas mogam przystpi do pisania planu
pracy WDN na cay rok szkolny. Taki plan skada si z kilku rubryk, przy
czy zostawiam kilka rubryk pustych, w ktre wpisujemy tematy wynike
podczas pracy w cigu caego roku szkolnego. W ramach szkole WDN
spotykamy si w zalenoci od potrzeb.
 
Jak wyglda spotkanie WDN?
Termin spotkania ustalamy wsplnie. Wszystkie koleanki znaj tematy poszczeglnych
spotka.
Tematy, jak wczeniej pisaam uzalenione s od potrzeb danej placwki.
 
Oto kilka naszych tematw:
- "Pisanie planw w oparciu o obowizujc podstaw programow oraz wytyczne
    Wizytatora"
- "Ukadanie ankiet dla rodzicw dzieci z poszczeglnych grup. Tytu ankiety:
        - Jakie jest Pastwa zdanie na temat bezpieczestwa w naszej placwce?"
- "Jak radzi sobie z dzieckiem agresywnym? - spotkanie z pani psycholog"
- "Badanie ryzyka dysleksji. Zapoznanie ze Skal Ryzyka Dysleksji. Wyjanienie
     podstawowych terminw."
- "Przygotowanie regulaminu konkursu midzy przedszkolnego"
- "Jak napisa program autorski?"
- "Zakadanie poczty elektronicznej"
- "Nowe przepisy prawa owiatowego"......
 
  Jak wida tematy mog by rne. Zawsze jednak z czego wynikaj, bd to
z potrzeb nauczycieli, czy te wytycznych wadz owiatowych.
  Do poszczeglnych spotka przygotowuj si wszystkie nauczycielki.
Kade spotkanie jest protokoowane. Do kadego mamy zaczniki
w postaci literatury bd wypracowanych narzdzi, pomocy...
 
  Zebrane materiay s gromadzone w specjalnym segregatorze.
Znajduj si w Kancelarii Pani Dyrektor.
  W ten sposb mamy zebrane dwa segregatory. S one dla nas cennym nabytkiem,
ktry moemy wykorzysta w kadej chwili.
Ponadto zawsze jest do wgldu dla wadz owiatowych odwiedzajcych placwk.

 


Komentarze
#1 | beata1 dnia March 02 2006 22:20:25
jestem w swoim przedszkolu rwnie lideremWDNrobi podobnie,tylko my spotykamy si co najmniej raz w miesicu,chtnie wymienie z Tob dowiadczenia
Grin
#2 | beata1 dnia March 02 2006 22:20:28
jestem w swoim przedszkolu rwnie lideremWDNrobi podobnie,tylko my spotykamy si co najmniej raz w miesicu,chtnie wymienie z Tob dowiadczenia
Grin
#3 | Marzena dnia March 02 2006 22:48:37
Ciesz si, e chcesz si wymieni dowiadczeniami, poniewa mam wraenie, e od kilku lat powielam te same pomysy. W jaki sposb planujesz prac WDN-u na cay rok szkolny? Czy wszystkie spotkania prowadzisz sama? Jak wyglda Twj Plan WDN-u?
#4 | wanda dnia July 01 2006 23:17:57
Witaj Marzenko! miych i wesoych wakacji poprzez Twoj stronk ycz wszystkim koleankom.
Od niedawna jestem " z mianowania" przez moj pani dyrektor liderem WDN. Zupenie nie wiem z czym to si je. Nie mam pojcia jak skonstruowa plan. Wiem, e musz zrobi plabiscyt potrzeb itp.,itd, ale co tym dalejShockDo bani . Jak powinien wyglda plan ( taki typowy - czyli np. ile rubryczek, jakie itp. Bd wdziczna za pomoc i wskazwki. Wanda
#5 | Marzena dnia July 02 2006 10:50:12
Dzikuj za yczenia, Tobie te ycz miych wakacji. Odnonie pracy WDN to ja pisz plan odpowiadajcy potrzebom nauczycielek, rozkadam go na cay rok. Kada nauczycielka jest odpowiedzialna za jaki temat. U nas WDN to take dzielenie si dowiadczeniami z kursw i warsztatw.
#6 | ewaty dnia July 06 2006 22:25:09
na Twoj stron trafilam przez przypadek szukajc wanie czego na temat WDN nie wiem jak si do tego zabra,
oraz mam przygotowa kryteria weryfikacji analizy jakoci wybranych programow.Pozdrawiam
#7 | Marzena dnia July 06 2006 22:56:06
WDN - opracowam ankiet - oczekiwania nauczycieli, nastepnie napisaam plan.
Kryteria weryfikacji analizy jakoci programw - co nauczyciele bior pod uwag wybierajc ten a nie inny program Smile, jak to przebiega w rnych placwkach ...
#8 | ewaty dnia July 07 2006 16:30:53
Witaj czy moglaby udostpnic mi jakie materialy .Widz e jeste nocny marek .Pozdrawiam .
#9 | Marzena dnia July 07 2006 18:30:25
napisaam Ci na PW
#10 | ewaty dnia July 08 2006 20:45:31
Koleanko myl e Ty masz wszystkie materialy, ktre mi s potrzebne ja i tak nie wiem jak to ugry. Pozdrowienia

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 8

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,847
» Najnowszy uytkownik: KasiulaKasiula

  92,545,571 Unikalnych wizyt