Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Dzie Babci i Dziadka (4 latki)
Scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka w gr. 4 - latkw "Gwiazdeczki"
opr. Anna Pkalska, Bogumia Bartnik

1.Prezentacja grupy

2. Powitanie
Chocia jestem jeszcze maa pani mnie wybraa
Abym wszystkich goci piknie przywitaa.
ycz wiele szczcia, zdrowia, serdecznoci
A z wystpw dzieci ogromnej radoci.

3.Wiersz - wszyscy
Ile gwiazd w wieczornym mroku
nad naszym Oarowem lni
tyle yczymy kochanym dziadkom
jasnych i szczliwych dni.

4. Piosenka "Idzie zima"
I Idzie zima, pani zima
nic jej chyba nie zatrzyma
Biaym niekiem sypnie wkoo
eby byo nam wesoo
Ref. Hu, hu, ha, hu, hu, ha
nienych zabaw nadszed czas x 2
II Idzie zima, pani zima
lodem wszystkie rzeki cina
Drzewa i dachy maluje
biaej farby ni auje
Ref. Hu, hu, ha, hu, hu, ha
nienych zabaw nadszed czas x 2

5. Wiersz - wszyscy
Zebralimy si tutaj dzi - my wszystkie wnuczta,
bo to wielkie wito, o ktrym kady z nas pamita.

6.Wiersz
Moja babcia ukochana
bardzo pyszne robi dania.
Od rosou a po ciasta,
zawsze smaczne s i basta.
A dzisiaj te mamy wito dziadka
okazja niezwykle rzadka.
Ja dziadziusia kocham szczerze
jego sowom zawsze wierz.

Poet nie jestem, wierszy nie ukadam
Lecz Tobie dziadku
najserdeczniejsze yczenia skadam.

7. Wiersz "wito dziadkw" wszyscy
Babcia z Dziadkiem dzi wituj
wszystkie wnuki wic pracuj.
Zetr kurze w kadym ktku,
przypilnuj dzi porzdku.

W kuchni byszcz ju talerze
wnusia babci bluzk pierze.
Wnusio ju podaje kapcie -
-bardzo kocham swoj babci.
Dzisiaj wszystkie smutki precz.
wito dziadkw wana rzecz!

8. Wiersz dla babci
Po domu chodzi babcia
w fartuchu, zielonych kapciach.
Sprzta, kwiatki podlewa
i nigdy si nie gniewa.

Nawet, gdy si stucze szklanka,
mwi "A to niespodzianka"
Stuko si, bo byo szklane.
Przynie szczotk
i ju pozamiatane.
Za to e jeste taka
kupi ci, babciu lizaka.

9. Piosenka "Mam ju 4 latka"
I 4 latka mam
rysuj ju sam
lee jeszcze na leaku
a zabawki mam w plecaku
4 latka mam, radz sobie sam.
II 4 latka mam
klocki skadam samochodem
pani troch mi pomoe
dalej wszystko sam uo
4 latka mam, radz sobie sam.
III 4 latka mam
tacz mwi wam
pani gra nam na pianinie
czas w przedszkolu szybko pynie
4 latka ma, tacz mwi wam.

10. Inscenizacja
(dzieci trzymaj rekwizyty: kapcie, koszyk, kwiatek)

Dziecko I i II
-My jestemy ciepe kapcie

Dziecko I
-Kape lewy

Dziecko II
-Kape prawy

Dziecko I i II razem
Czasem si chowamy Babci
ale tylko dla zabawy.
Lecz dzisiaj przed Babci
staniemy na baczno.

Dziecko III
A ja jestem koszyk - peny
kolorowej, mikkiej weny.
Ja pilnuj przez dzie cay
by si nitki nie spltay.

Wnuczek
-A ja jestem may wnuczek.
Wiersza si dla babci ucz
i zgadnijcie co mam jeszcze?
Na Dzie Babci, na dodatek,
sam zrobiem pikny kwiatek!

11. Piosenka "Wesoa piosenka dla babci i dziadka"

Nie wszystkie babcie lubi walczyki,
nie wszystkie nosz stare kolczyki,
nie wszystkie babcie maja wiele lat
dla niejednej babci wesoy jest wiat.
Ref.: Babcia, babcia to starsza dziewczynka,
co kiedy miaa usta jak malinka.
Mam i tat dawno wychowaa,
za to w prezencie wnuki dostaa,
wnuki dostaa, to wanie my!
Niektre babcie, przyznacie sami,
Zatacz disco razem z dziadkami
I ja chc bardzo mocno wierzy w to,
e tak taczy bd lat przynajmniej sto.
Ref.: babcia, babcia to ...

12. Wiersz "Ta moja babunia"
Ta moja babunia,
jest bardzo kochana.
Opowiada bajki,
i za to jest bardzo kochana.

Robi na drutach
cieplutkie sweterki
by mi byo ciepo,
gdy mrz przyjdzie wielki.

A gdy ju urosn,
kiedy bd duy,
podaruj babci
pczek biaej ry.

13. Wiersz
Babuniu Kochana
we mnie na kolana
Ja ci ucauj
szczerze powinszuj
By nam dugo ya
zawsze zdrow bya.

14. Wiersz "Mj dziadek"
W smutku zawsze pocieszy
cukierasem uleczy
gono powie co ci jest
gono powie nie smu si.
Bo mj dziadek ma wielkie serce
o swe wnuki zawsze dba.
Nigdy nie wpada w zo
Bo mj dziadek to rwny go!

15. Wiersz - wszystkie dzieci
Niechaj dziadzio z babci, tak nam dugo yj,
pki komar i mucha morza nie wypij.
A ty mucho, ty komarze, pijcie wod powoli
niech si dziadzio z babci wnukami naciesz do woli.

16. Inscenizacja "Prezenty dla babci"

Narrator
Co to za haas, skd tyle krzyku?
Kady co niesie w swoim koszyku.

Dzieci (razem)
Bo my dla babci mamy prezenty!

Dziecko I
Ta Zota Rybka, cho jeszcze maa,
bdzie yczenia babci skadaa
Niech pywa rybka w srebrzystej wodzie
i trzy yczenia niech spenia co dzie.

Dziecko II Wiktoria H.
A ja przynosz buty bajkowe,
lekkie, wygodne, siedmiomilowe.
Takie akurat na babci nog,
eby do sklepu skracay drog!

Dziecko III
A ja stoliczek bajkowy mam,
ktry si zawsze nakrywa sam.
Na tym stoliczku na zawoanie,
zjawia si obiad albo niadanie.


Kochany dziadku
ycz ci szczcia i dostatku
umiechaj si zawsze
bo kocham ci szczerze:
w domu, w kinie i na spacerze.

17. Piosenka "Na saneczkach"
I Lec, lec z nieba niegowe pateczki
wiec si w soneczku, jak mae gwiazdeczki.
Dzy, dzy cieszmy si
kto sankami jecha chce. X2
II Lec, lec z nieba niegowe pateczki
wiec si w soneczku, jak mae gwiazdeczki.
Skrzyp, skrzyp znika czas
bo mrozisko szczypie nas. x2

18.Wiersz
wietnie, e mam dziadka, dobry jest na wszystko: na upa, mrz i wietrzysko.
A babcia jest fajna na wiosn i jesieni te,
i gdy wieci soce i gdy pada deszcz.

Kiedy z dziadkiem spdzam czas, on si zatrzymuje,Bo w rowych okularach wszystko wyczaruje.
Gdy nie chc posprzta, gdy tupi nogami
Gdy krzycz, e czego nie umiem,
tylko babcia mnie rozumie.

I gdy muchy w nosie miewam,
tylko on si nie gniewa.
Gdy nie wychodzi mi obiadek,
to z pomoc biegnie dziadek.


19. Wiersz "yczenia dla Babci i Dziadka"
Babciu, babciu co ci dam,
umiech w sercu, ktry mam.
Kolorowe kwiatki trzy,
eby miaa mie dni.
Narysuj sonko Tobie
i yczenia nim ozdobi.
Przyjmij dzi laurk z kwiatami,
bd szczliwa razem z nami.

Dziadziu, dziadziu co ci powiem
podzikuj i opowiem.
Za te bajki przeczytane,
za poranki rozemiane.
Za spacery dugie nasze,
ciepy kocyk i bambosze.
Dzikuje ci dziadku drogi
za dawanie mi odwagi.
Kiedy nie wiem, czy dam rad
przej po kadce tu nad stawem.

20. Piosenka "Najdroszy dziadku ..."
Ref: Najdroszy dziadku to jest piosenka,
ktr piewaj tobie wnuczta,
nie o zabawce ani o kwiatku
to jest piosenka o naszym dziadku.
I. O tym jak id z dziadkiem do zoo,
O tym, jak z dziadkiem jest mi wesoo,
O brodzie dziadka , co miesznie kuje,
Kiedy si dziadka mocno cauje

Ref: Najdroszy dziadku to jest piosenka,

II O tym, jak z dziadkiem na pyszne ciastka
Jedziemy sobie razem do miasta
O tym jak id z dziadkiem na lody
I na dwie szklanki sodowej wody.

Ref: Najdroszy dziadku to jest piosenka,

21. Wiersz "Dla babci i dziadka"
I Z babci jest wesoo,
zawsze si umiecha
I przyrzdza smakoyki,
cigle w garnkach miesza.
Potem palce li
kochajce wnuki.
Gdy babunie rozpieszczaj
mae akomczuchy!
II Moja babcia jest jak wrka,
zna rne zaklcia.
Potrafi urzdza nieziemskie przyjcia.
Dzi na przykad powiedziaa,
e kosmitw trzech spotkaa.
Wic ja na to: eee, gadanie!
Babcia mwi: pom wnusiu,
oni wpadli na niadanie.
III Mj dziadek buja w obokach,
opowiada o planetach,
o ich wadach i zaletach.
Chyba jest te ekologiem,
lubi ptaszki, kwiatki, drzewa.
I do tego jeszcze piewa.

C mam yczy kochanym babciom
To co moje serce czuje
A wic zdrowia, pomylnoci
Dzisiaj Wam winszuj.


22. Wiersz
Dzie Babci i Dziadka
to jedna z waniejszych dat.
Niesiemy Wam tyle kwiatw
ile macie razem lat.

Skadamy tyle causw ile patkw kwiaty maj
by zapewni ze szczeroci
e wnuczta Was kochaj.

23. Wiersz na zakoczenie wszyscy
Maym serduszkiem yczymy Wam dzisiaj
umiechw i szczcia najwicej
Za Wasz mio i dobro dla nas
Te yczenia przyjmijcie w podzice.


24. Taniec "Grozik"
Poszo dziewcz po ziele, po ziele, po ziele
Nazbierao niewiele, niewiele, hej.
Przyszed do niej braciszek
Poama jej koszyczek
Oj ty, ty, Oj, ty, ty
Za koszyczek zapa mi x2

Poszo dziewcz do lasu, do lasu, do lasu
Nazbierao zapasu, zapasu, hej.
Przyszed do niej braciszek Oj ty, ty, Oj, ty, ty
Poama jej koszyczek Za koszyczek zapa mi x2
Komentarze
#1 | krzysia dnia February 21 2009 20:19:54
Scenariusz rewelacyjny.Gratuluje
#2 | Barbarellablond dnia January 06 2010 19:25:02
Bardzo adne wiersze, te ktre znam s bardzo oklepane, gratuluj*balwan
#3 | aksel69 dnia January 08 2010 09:15:38
Brawo za scenariusz i rewelacyjn grup skoro taki atrakcyjny i obszerny popis zaprezentoway. Superrrrrrrrr!!

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 10

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,847
» Najnowszy uytkownik: KasiulaKasiula

  92,545,949 Unikalnych wizyt