Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

Scenariusz uroczystoci z okazji Dnia Babci i Dziadka
Scenariusz uroczystoci z okazji Dnia Babci i Dziadka

Cele oglne:
- wzmacnianie wizi emocjonalnej z rodzin, ksztatowanie uczucia przywizania i szacunku do dziadkw,
- uczenie sposobw wyraania uczu i szacunku do osb starszych,
- przyzwyczajanie do kulturalnego zachowania si wobec swoich dziadkw podczas wsplnej uroczystoci;
Cele operacyjne:
- dziecko kulturalnie zachowuje si podczas uroczystoci, peni rol gospodarza wobec goci odwiedzajcych przedszkole,
- dziecko potrafi wyrazi uczucia poprzez prezentacj programu przed szersz publicznoci (wiersze, piosenki, taniec),
- dziecko obdarowuje upominkami swoich dziadkw, skadajc im rwnoczenie yczenia.

PRZEBIEG UROCZYSTOCI:

1.Wiersz na powitanie:
Dzi w przedszkolu jest bardzo wesoo,
Bo babcie i dziadkw widzimy wokoo.
Zaraz zapiewamy, zaraz zataczymy
Dla babci i dziadka piknie wystpimy.

2.Wiersz "Tak wiele mnie nauczya"
Tak wiele mnie nauczya,
Tak wiele umiechu mi daa,
Na spacery ze mn chodzia
Kiedy byam jeszcze maa
Do snu nucia piosenki,
Bya zawsze blisko mnie
Wic podzikowa Ci babciu
Za to wszystko chc.
yj dugo w spokoju i umiechaj si,
Bo umiech jest najwaniejszy
I to, e kocham Ci.

3.Piosenka "Nie pytajcie kogo wol"
Id dzieci do przedszkola bardzo wczenie wstay,
A ja wracam z kraju marze poduszkowcem biaym.
Potem babcia da niadanie, ubra si pomoe
Rce w swoich mi ogrzeje jeli chd na dworze

Ref: Nie pytajcie, nie pytajcie kogo wol,
Bo to sprawa, bo to sprawa cakiem jasna
Lepsza babcia, lepsza babcia ni przedszkole
Bo jest tylko, bo jest tylko moja wasna.

Cho w przedszkolu dobra zupka i jarzynka smaczna
Nikt gotowa nie potrafi tak jak moja babcia
Cho w przedszkolu duo dzieci i zabawek wiele
Ja sw babci mam na co dzie, nie tylko w niedziel.

Ref: Nie pytajcie, nie pytajcie...

4.Wiersz "Jestem sobie wnuczka maa"
Jestem sobie wnuczka maa
Moja babcia jest wspaniaa.
Zna tuziny piknych bajek,
Ktrych sucha si wspaniale.
Gry, zabawy, wyliczanki,
Rne wiersze, zgadywanki.
Umie z klockw stawia wiee,
Dobrze jedzi na rowerze.
Zawsze zgrabnie pik apie,
A si na ni gapi gapie.
Zim bierze mnie na narty
Kocham babci to nie arty.

5.Piosenka "Migu- migu"
Wzia babcia srebrne druty
I sweterek stary spruty
Migu, migu zrobi Ali
Ze sweterka ciepy szalik.

Ref: Migu, migu, migu, migu
Migu, migu, migu, migu
Migu, migu, migu, migu
Migu, migu, migu mig.

Bd take dla Wadeczka
Nauszniki lub czapeczka.
A dla Jacka co jest malcem
Rkawiczki z jednym palcem

Ref: Migu, migu...

6.Taniec z chusteczkami przy piosence "Czerwone jabuszko".

7.Wiersz "Dla babuni"
Marek jak ma par zotych
To do skarbonki je wsunie,
Bo on oszczdza na rower.
A ja?
Ja oszczdzam babuni!
Sam swoje rzeczy posprztam
Sam swoje ko pociel.
Po prostu babci pomagam
Codziennie, nawet w niedziel.
Babcia mi zawsze dzikuje,
Przytuli, pogaszcze po gowie.
A po kolacji wieczorem ciekaw bajk opowie.
Czasem o picej krlewnie,
Czasem o szklanej grze.
Wic oszczdzajmy babunie,
By yy nam jak najduej.

8.Wiersz "Na dzie dziadka"
Chocia dziadziu mj jest stary,
Lubi robi wci kaway.
A to chowa si babuni,
To pomyli cukier z sol
I posodzi ni herbat.
Ja odwiedzam go wraz z Ol.
Lubi dziadka, bo ma humor
I nie gniewa si za rumor,
Ktry co dzie i od wita
Robi w domu wci wnuczta.

9.Piosenka "Najdroszy dziadku"
O tym jak id z dziadkiem do ZOO
O tym jak z dziadkiem jest mi wesoo
O brodzie dziadka, co miesznie kuje
Kiedy si dziadka mocno cauj.

Ref: Najdroszy dziadku, to jest piosenka,
Ktr piewaj tobie wnuczta
Nie o zabawce, ani o kwiatku
To jest piosenka o naszym dziadku.

O tym jak z dziadkiem na pyszne ciastka
Jedziemy sobie razem do miasta
O tym jak z dziadkiem id na lody
I na dwie szklanki sodowej wody.

Ref: Najdroszy dziadku...

10.Wiersz "Dzie dziadka" (z podziaem na role)
Wszyscy:
Dzisiaj mamy wito dziadka
Okazja niezwykle rzadka.
Dziecko I:
Ja dziadziusia kocham szczerze
Jego sowom zawsze wierz.
Dziecko II:
Mj dziadek ma swoje zdanie
Budzi we mnie zaufanie.

Dziecko III:
To naprawd trzeba przyzna
Dziadzio fajny jest mczyzna!
Dziecko IV:
Kiedy dzie dziadka zawita
Z wizank kwiatw go witam
Wszyscy:
Bd zdrowy dziadku kochany
I bd zawsze razem z nami!

11.Taniec "Koziorajka".

12.Wiersz "W dniu waszego wita"
Babciu, dziadku w dniu waszego wita
yczenia skadaj wszystkie wnuczta.
Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie,
Smutno by byo bez was na wiecie.
Uczycie kocha, by dobrym, uczciwym,
yczliwym, uczynnym, ciepym i wraliwym.
Bardzo, ach bardzo was za to kochamy
I t piosenk zaraz zapiewamy.

13.Piosenka "Dla babci i dziadka"
Wyczaruj dla babuni
Sukni z kropel rosy,
Szal z oboczkw, wstk z tczy
Wplot jej we wosy.

Ref: Babciu, droga babciu
To wszystko dla Ciebie
Babciu, droga babciu
Bardzo kocham Ciebie.

Namaluj dziadziusiowi
Rybek pen rzek
Koszyk grzybw, dziak z domkiem
Pieska na pociech

Ref: Dziadku, drogi dziadku
To wszystko dla Ciebie
Dziadku, drogi dziadku
Bardzo kocham Ciebie.

14.yczenia
W dniu babci i dziadka skadamy yczenia
Zdrowia, pomylnoci i marze spenienia
Bardzo Was kochamy, o tym dobrze wiecie
Bo jestecie dla nas najukochasi w wiecie.

15.Skadanie ycze i obdarowanie dziadkw wykonanymi przez dzieci upominkami.
16.Wsplny poczstunek.

Opracowaa: Marzena Rybak
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 14

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,843
» Najnowszy uytkownik: daniel36Wilk12

  91,263,502 Unikalnych wizyt