Portal Nauczycieli Przedszkola wykorzystuje pliki cookies - dowiedz si wicej ...

Zasobnik
* Ankiety, kwestionariusze
* Awans zawodowy
* Dekoracje
* Diagnoza
* Dla dyrektorw
* Do pracy z dziemi
* Inscenizacje
* Inne
* Karty pracy
* Obserwacje
* Oligofrenopedagogika
* Origami
* Plany pracy
* Praca indywidualna
* Prezentacje
* Programy
* Publikacje
* Scenariusze
* Scenariusze uroczystoci
* Sprawozdania
* Wiosenne
* Letnie
* Jesienne
* Zimowe
* Wielkanocne
* Boonarodzeniowe
* Pasowanie na przedszkolaka
* Pasowanie na starszaka
* Dzie mamy i taty
* Dzie babci i dziadka
* Poegnanie przedszkola
* Inne
* Rozporzdzenie
* Etapy
* Powoanie zespou
* Dla rodzicw
* KIP-szablon
* IPET-szablon
* IPET 1
* IPET 2
* IPET 3
* IPET 4
* IPET 5
* IPET 6
* IPET 7
* IPET 8
* IPET 9
* Inwentarz osobowoci
* Dysleksja
* Arkusz obserwacji zachowa dziecka
* Karta badania
* Badanie lateralizacji
* Aktywno intelektualna
* Scenariusz 1
* Scenariusz - 5l
* Scenariusz 3
* Scenariusz - 4l
* Upominki
* "Wielka gra"
* Scenariusz 3-4l
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Dla babci i dziadka - obkowe
* Zaproszenia 1
* Zaproszenia 2
* Zaproszenia 3
* Zaproszenia 4
* Kalendarz
* Opowiadanie - "Babcia..."
* Gdyby babcia miaa wsy
* Scenariusz 6
* Scenariusz 7
* Scenariusz - 4l
* Dzie Babci i Dziadka
* Dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Prezenty dla babci i dziadka
* Dzie babci i dziadka
* Choinka 1
* Choinka 2
* Oglnie
* Arkusz obserwacji zachowa
* Scenariusz rozmowy
* Zabawy rozwijajce emocjonalno
* Zabawy I
* Zabawy II
* Zabawy III
* Zabawy IV
* Scenariusze
* Balowe konkursy
* Festynowe konkursy
* Andrzejkowe wrby
* Propozycje witeczne
* witeczny nastrj
* piewajca choinka
* Choinka od ...
* Choinka
* witeczna choinka
* Choinka
* Kartki witeczne
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Ba o narodzinach
* Jaseka dla 3-4 latkw
* Przedstawienie Jasekowe
* Tradycje i obrazki
* Jaseka po lsku
* Dekoracje jesienne
* Dekoracje zimowe
* Dekoracje wielkanocne
* Kartki wielkanocne
* Dekoracje letnie
* Dekoracje inne
* Dekoracje z konkursu jesiennego
* Dekoracje rne
* wito rodziny
* Upominki I
* Czar dla mamy
* Dobra to chatka...
* Zaproszenie I
* Zaproszenie II
* Zaproszenie III
* Zaproszenie IV
* Dzie Mamy i Taty
* Festyn dla rodzicw
* Calineczka
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Dzie Mamy i Taty
* Rodzina wsplnot dialogu
* Mamo i Tato
* Dzie Mamy i Taty
* Moja rodzina
* Spotkanie z rodzicami
* Kwiaty dla Mamy
* Kwiaty na pudeko
* Dzie Matki
* Dzie rodziny
* Dzie Mamy i Taty
* Dzie mamy i taty
* Teatrzyk dla Mamy i Taty
* Upominki II
* Upominki III
* Pomysy na upominki
* Koszyczek 1
* Koszyczek 2
* Karty pracy
* Okienne dekoracje
* Do dekoracji
* Gazetka wielkanocna 1
* Gazetka wielkanocna 2
* Dekoracje okienne 1
* Dekoracje okienne 2
* Dekoracje okienne 3
* Dekoracje okienne 4
* Przedstawienie wielkanocne
* Koszyczki rne
* Koszyk i szablon
* Wieziemy tu kogucika
* Dekoracje
* Wiadomoci oglne
* Karty pracy
* Moje pomoce
* Plany pracy
* Karty pracy 3 - 4 l
* Moje wiersze
* Moje ksiki
* Scenariusze z nnj
* Moja publikacja
* Adaptacyjne
* Rone
* Paluszkowe
* Relaksujce
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn
* Stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Tradycyjne
* Matematyczne
* Tradycyjne II
* Rozwijajce inteligencj emocjonaln
* Nadesane I
* Nadesane II
* Nadesane III
* Nadesane IV
* Kcik plastyczny
* Techniki plastyczne
* Prace plastyczne
* Origami
* Kiermasze witeczne
* Dekoracje witeczne
* Upominki I
* Upominki II
* Upominki III
* Prace jesienne
* Prace witeczno-zimowe
* Kko plastyczne
* Scenariusze
* Kcik muzyczny
* Formy dziaalnoci muzycznej
* Metoda Orffa
* Metoda Batii Strauss
* Niekonwencjonalne instrumenty muzyczne
* Aktywne suchanie muzyki wg Marii T.
* Scenariusze
* Kcik matematyczny
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn I
* Zabawy stymulujce twrcz aktywno matematyczn II
* Zabawy matematyczne
* Scenariusze matematyczne
* Hiszpaski bez tajemnic
* Jzyk angielski
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Karty pracy
* Propozycje zabaw
* Korespondencja
* Scenariusze
* Kcik teatralny
* Kabaret na jednej nodze
* Kopciuszek
* Krlewna nieka
* Zwierzta pocigowe
* Ja i Magosia
* Duch Bolibrzuch
* Duch Lekkoduch
* Ada i Ewa
* Rezerwat ledzi
* Kcik przyrody
* Ekologia
* Scenariusze ekologiczne
* Zabawy badawcze
* Scenariusze przyrodnicze
* Inne pomysy
* Oglnie
* Zdjcia z kcika
* Propozycje zabaw
* Scenariusze zaj
* Metody wicze
* Metoda Kniesow
* Metoda R. Labana
* Metoda W. Sherborne
* Scenariusze
* Zadania dla 3 latkw
* Zadania dla 4 latkw
* Zadania dla 5 latkw
* Zadania dla 6 latkw
* Oglnie
* Muzykoterapia
* Planowanie roczne
* Informacje oglne
* wiczenia
* Trzymaj si prosto ...
* Zabawy zimowe
* Kcik logopedyczny
* wiczenia ortofoniczne
* Piosenki ortofoniczne
* Gimnastyka buzi i jzyka
* Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
* Surdologopedia-konspekt
* Logopedyczne co nieco
* Test badajcy wymow
* Oligofrenopedagogika I cz.
* Oligofrenopedagogika II cz.
* Oligofrenopedagogika III cz.
* Oligofrenologopedia
* Surdopedagogika
* Pojcia oglne
* Upoledzenie umysowe
* Metoda Felicji Affolter
* Metoda Finger Painting
* Logorytmika
* Autyzm
* Zesp Aspergera
* Gabinet - zdjcia
* Planowanie pracy
* Konspekt zajcia 1
* Konspekt zajcia 2
* Konspekt zajcia 3
* Moje pomoce
* Zabawy relaksujuce
* Sprawni i zdrowi ...
* Stymulacja polisensoryczna * Migajce przedszkolaki
* Kinezjologia edukacyjna
* Metody nauki czytania
* Zagadki
* Scenariusze
* Diagnoza
* WDN
* Rebusy
* Wyliczanki
* wiczenia graficzne
* O wsppracy
* Kwestionariusz 1
* Ankieta 1
* Ankieta 2
* Kwestionariusz 2
* Prezentacja
* Podstawa programowa
* Plany pracy
* Program 1
* Program 2
* Program 3
* Europa w oczach...cz I
* Europa w oczach...cz II
* Europa w oczach...cz III
* Z myszk...cz I
* Z myszk...cz II
* Sucham, mwi...cz. I
* Sucham, mwi...cz. II
* Sucham, mwi...III
* Program wsppracy...cz. I
* Program wsppracy...cz. II
* Dobro i zo cz I
* Dobro i zo cz. II
* Dobro i zo cz. III
* yj w zgodzie...cz I
* yj w zgodzie...cz II
* yj w zgodzie...cz III
* yj w zgodzie...cz IV
* yj w zgodzie...cz V
* yj w zgodzie...cz VI
* Wychowanie zdrowotne cz I
* Wychowanie zdrowotne cz II
* Wiosenne
* Jesienne
* Zimowe
* Letnie
* Rne
* Rne II
* Nadesane przez @dipsi
* Nadesane przez @ahawa
* Nadesane przez @ASIOCZEK
* Nadesane przez uytkownikw
* Wiadomoci oglne
* Sprawozdanie 1
* Sprawozdanie 2
* Sprawozdanie 3
* Diagnoza nauczyciela
* Program naprawczy
* Sprawozdanie
* Turniej wiedzy
* Prezentacja PPS
* Komentarz
* W skrcie
* Pasowanie na przedszkolaka
* Andrzejki
* Urodziny Kubusia
* Pasowanie na starszaka
* Dzie niepodlegoci
* Pasowanie na przedszkolaka
* Poegnanie 5 latkw
* Pasowanie
* Poegnanie przedszkola
* Poegnanie zerwki
* Zakoczenie roku szkolnego
* Poegnanie przedszkola
* Dzie nauczyciela
* Poegnanie 6 latkw
* Dzie teatru w przedszkolu
* Dzie kobiet
* Zakoczenie przedszkola
* Oglnie
* Bajka psychoedukacyjna
* Bajka relaksacyjna
* Bajka terapeutyczna
* Bajka psychoterapeutyczna
* Poznajemy Grecj
* Zabawy cz I
* Zabawy cz II
* Plan na II - Maluszki
* Plan na II - Starszaki
* Plan na III - Maluszki
* Plan na III - Starszaki
* Plan na IV - Maluszki
* Plan na IV - Starszaki
* Plan na V - Maluszki
* Plan na V - Starszaki
* Prace dzieci
* Plan na VI - Maluszki
* Plan na VI - Starszaki
* Plan na IX - Maluszki
* Plan na IX - Starszaki
* Plan na X - Maluszki
* Plan na X - Starszaki
* Plan na XI - Maluszki
* Plan na XI - Starszaki
* Plan na XII - Starszaki
* Plan na XII - Maluszki
* Plan na I - Starszaki
* Plan na I - Maluszki
* Plan na I
* Plan na II
* Plan na III
* Plan na IV
* Plan na V
* Plan na VI
* Plan na VII
* Plan na XI
* Plan na XII
* Poar w Plastelinkowie
* O krlu Tomku i smoku Janku
* Wakacyjna przygoda Plastelinka

TRZYMAJ SI PROSTO -zabawy ruchowe w postpowaniu korekcyjnym
"Trzymaj si prosto..." - zabawa ruchowa jako jedna z form postpowania korekcyjnego
z dziemi w wieku przedszkolnym
Wstp
Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu rzdzi si swoimi prawami. Jest ona kierowana dla
dzieci z wadami postawy, ktre nie wymagaj jeszcze postpowania rehabilitacyjnego. Wiek przedszkolny to szczeglny okres w rozwoju kadego dziecka. Dziecko poprzez spostrzeenia, obserwacje i naladownictwo gromadzi dowiadczenia, a nastpnie stopniowo pozbywa si pocztkowych bdw. Korektywna we waciwym tego sowa znaczeniu wymaga od uczestnikw duej dokadnoci, precyzji ruchw co jest zupenie niezgodne z naturalnymi potrzebami, moliwociami psychofizycznymi dzieci w wieku przedszkolnym.
Podstawowym bowiem przejawem ich aktywnoci jest zabawa. Obok rnorodnych jej form, najbardziej donios i znaczc rol w odniesieniu do gimnastyki korekcyjnej odgrywa zabawa ruchowa. W takiej formie dziecko znajduje swobod, naturalno ujcia swojej aktywnoci. Stosowanie "ciekawych" dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu rnorodnych zabaw stymuluje dziecice uczestnictwo w wybranych wiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Gry i zabawy ruchowe s bardzo lubian przez dzieci form zaj ruchowych. Wynika to z rnorodnoci, swobody dziaania, prostoty ruchw, moliwoci wyboru rozwiza i sprawdzenia si z rwienikami.
Temat wykorzystania rnorodnoci zabaw ruchowych w korektywie jest niezwykle interesujcy i godny bliszemu przyjrzeniu si, co stao si gwnym powodem mojego wyboru tematu pracy. Od kilkunastu lat pracuje w przedszkolu, zajcia ruchowe s nieodcznym elementem mojej pracy. Wielokrotnie obserwowaam, i typowo prowadzone zajcia gimnastyczne nudz dzieci, a wielokrotne powtarzanie tego samego wiczenia jest nuce. Dao mi to wiadomo tego, i najwaciwszym sposobem wprowadzenia dziecka w wiat "prawidowej postawy" s zabawy ruchowe. Dlatego postanowiam bliej przyjrze si temu tematowi.
Pierwszy rozdzia powiciam charakterystyce rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w obszarze rozwoju fizycznego i ruchowego. Te dwa obszary bowiem s niezwykle istotne w planowaniu oddziaywa korekcyjnych.
Rozdzia drugi to analiza pojcia zabawy ruchowej, jej znaczenia, roli dla rozwoju dziecka, oraz charakterystyka rodzajw zabaw ruchowych.
Ostatni rozdzia powiciam oddziaywaniu korekcyjnemu w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym. Uwag skupiam na zasadach waciwego planowania zaj korekcyjnych wycznie z wykorzystaniem rnorodnych zabaw ruchowych.
Zakoczeniem pracy jest podsumowanie zdobytej wiedzy, analizy literatury a i wasnych spostrzee zdobytych w codziennej pracy.
Rozdzia I Rozwj dziecka w wieku przedszkolnym
Wiek przedszkolny to niezmiernie wany okres w yciu jednostki. Ksztatuje si tu bowiem osobowo dziecka, pojawiaj si pierwsze dowiadczenia, nastpuj due procesy rozwojowe. Jest to czas charakteryzujcy si specyficznymi waciwociami z ktrych za najwaniejsz uzna mona: potrzeb ruchu, dziaania, impulsywno, zmienno. W kadym obszarze rozwoju nastpuj liczne zmiany, ktre wzajemnie si przenikaj.

1.1 Charakterystyka rozwoju fizycznego i ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym.
Rozwj fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym charakteryzuje si zwolnieniem tempa zmian. W porwnaniu z okresem wczeniejszym szybko procesw rozwojowych maleje. Dotyczy to zarwno wysokoci i ciaru ciaa, jak i wielkoci poszczeglnych organw. Przebieg zmian rozwojowych w tym wieku jest raczej rwnomierny- bez wyranych zahamowa i gwatownych przyspiesze. Wiek 3-6 lat to okres doskonalenia struktury i funkcji organizmu dziecka oraz jego narzdw wewntrznych.
Midzy 3. a 6. rokiem ycia sylwetka dziecka ulega stopniowym zmianom. Trzylatek charakteryzuje si stosunkowo du gow, dugim tuowiem i krtkimi koczynami oraz sabo zaznaczonymi fizjologicznymi krzywiznami krgosupa. Proporcje te stopniowo zmieniaj si, nastpuje przyrost wysokoci ciaa, przy czym spowodowany jest on gwnie wyduaniem si koci dugich, zwaszcza ng. Sylwetka dziecka picio-, szecioletniego staje si bardziej harmonijna, smuklejsza.
Wszystkie koci dziecka w wieku przedszkolnym s mikkie i elastyczne. Cechuje je przewaga tkanki chrzstnej nad kostn. Koci dziecka powoli zmniejszaj zawarto wody, a zwiksza si wysycenie ich skadnikami mineralnymi. W kolejnych latach koci dziecka wzmacniaj swoj struktur, ale nadal pozostaj elastyczne i mikkie. Dziki elastycznoci zwiksza si ich odporno na zamania, ale z zych warunkach rozwojowych atwiej mog ulec deformacji.
"Prawidowy rozwj ukadu kostnego jest zwizany z aktywnoci fizyczn dziecka. Ko do prawidowego uksztatowania struktury potrzebuje zarwno si, ktre je zgniataj, jak i si rozcigajcych. Odpowiadajca moliwoci dziecka aktywno ruchowa stanowi warunek prawidowego rozwoju koca. Bezczynno, ale take przecienie dziecka prac, moe by przyczyn nieprawidowego rozwoju i deformacji koci."
W 3. i 4. roku ycia przyrost mini dotyczy gwnie dugoci. Dopiero okoo 5. roku ycia nastpuje wyrane zwikszenie masy mini dziecka, a przez to wzrost ich siy. Rozwj poszczeglnych grup miniowych nie jest jednakowy. Sprawno i sia mini wzrasta w kierunku od gowy do koczyn, a w obrbie koczyny grnej przyrost siy odbywa si w kierunku od ramienia do doni.
Serce dziecka w wieku przedszkolnym jest stosunkowo sabe i mae- ma ma pojemno. Naczynia krwionone s za to do szerokie, a ich ilo wraz z sieci naczy wosowatych nie jest jeszcze dua. Cinienie krwi jest przez to mniejsze ni u dorosego, a czas krwioobiegu krtszy.
Rozwj puc dziecka idzie w parze z rozwojem klatki piersiowej, ktra z wiekiem zmienia swj ksztat. Pocztkowo klatka piersiowa jest beczkowata, nastpnie przybiera ksztat citego stoka, spaszczajc si i wyduajc. Jeeli dziecko potrzebuje wicej tlenu, zwiksza raczej czsto oddechw ni ich gboko. Starsze dziecko zwikszone zapotrzebowanie na tlen przy wysikach fizycznych zaspakaja gwnie przez zwikszenie gbokoci oddechw, a nie tylko przez zwikszenie ich czstoci.
Rozwj ukadu nerwowego polega gwnie na jego czynnociowym dojrzewaniu. Ilo komrek nerwowych nie ulega bowiem zwikszeniu ju od okoo 5. miesica ycia podowego. Doskonaleniu i dojrzewaniu ulega zarwno ukad orodkowy (mzg, mdek i rdze przeduony), jak i ukad obwodowy.
W orodkowym ukadzie nerwowym nastpuje kolejne dojrzewanie struktur coraz precyzyjniej kierujcych ruchami, rejestrujcych doznania i sterujcych reakcjami. Orodki te to zbiory komrek, w obrbie ktrych zachodz skomplikowane procesy koordynacji funkcji organicznych i czynnoci ruchowych. Stopniowo dojrzewaj coraz wysze orodki, pozwalajc precyzyjniej sterowa ruchami i skojarzeniami. Dziki temu dziecko doskonali swoje zachowania ruchowe, bogaci je i celowo dostosowuje do aktualnych potrzeb.
Im dziecko jest modsze, tym bardziej widoczna jest u niego przewaga ukadu pobudzania nad ukadem hamowania. Towarzyszce temu szybkie wystpowanie znuenia orodkowego ukadu nerwowego powoduje, e dziecko ma trudnoci z duszym skupieniem uwagi i jest przyczyn utraty zainteresowania nawet dla bardzo atrakcyjnych, ale dugotrwaych czynnoci.
Rozwj ruchowy dziecka jest cile zwizany z jego rozwojem somatycznym, z rozwojem fizjologicznym i rozwojem psychicznym a take z rozwojem umysowym (ktry warunkuje racjonalno postpowania) i z rozwojem spoecznym.
Rozwj sprawnoci ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym przebiega w dwch kierunkach:
- doskonalenie ruchw postawno-lokomocyjnych (chodu, biegu, skokw, wspinania si itp.),
- rozwj ruchw manipulacyjnych (polegajcych na zdolnoci posugiwania si przedmiotami i narzdziami codziennego uytku).
Charakterystyczn cech dziecka wieku przedszkolnego jest jego wielka biologiczna potrzeba ruchu. Jest ona przyczyn ogromnej ruchliwoci dziecka, duej liczby krokw, tendencji do ruchw zbyt obszernych, rozrzutnych.
Okres przedszkolny jest wiekiem, kiedy obserwujemy dalszy rozwj sprawnoci motorycznej, opanowanie pozycji i ruchw rwnowanych, rozwija si zdolno koordynacji i podwysza poziom oglnej sprawnoci fizycznej. Wzrasta rwnoczenie zaradno dziecka, jego ruchy staj si rinteligentniejszer1;- bardziej dostosowane do zmieniajcych si sytuacji. Jednoczenie rozwija si samoobsuga i samodzielno. Dziecko samo je, myje si rozbiera i ubiera, utrzymuje porzdek we wasnych rzeczach, pomaga w atwych pracach domowych.
Stopniowo doskonalce si ruchy drobnych mini doni umoliwiaj coraz sprawniejsze posugiwanie si owkiem, pdzelkiem, noyczkami.
"U dzieci przedszkolnych wystpuje dziwne dla dorosych zjawisko: szybciej ucz si pywa lub jedzi na ywach ni np. zapina guziki czy wiza sznurowada. Te ostatnie czynnoci wydaj si dorosemu atwiejsze ni wymagajce wikszego wysiku ruchy pywaka czy ywiarza. Dla dziecka jednak drobne ruchy manualne s jeszcze trudne i bardziej mczce ni praca duych grup miniowych".
Odmiennie rwnie ni u dorosych przebiegaj u dzieci w wieku przedszkolnym procesy zmczenia i odpoczynku. Rnice te zwizane s z inn motoryk, wydolnoci i psychik dziecka, jego moliwociami i potrzebami ruchowymi. Dziecko szybciej reaguje ruchem na bodce. Szybko si wyczerpuje i mczy, wymagajc chwili odpoczynku, lecz rwnie szybciej po wysiku wraca do normy.
Tempo rozwoju motorycznego dziecka w wieku przedszkolnym nie jest rwnomierne. Kady rok przynosi istotn rnic w poziomie sprawnoci i rozwoju motorycznym. Najszybsze zmiany wystpuj midzy 4. a 5. rokiem ycia. W wieku 5 lat dziecko wchodzi w tzw. zoty okres motorycznoci. Koczc 6. rok ycia, osiga taki poziom rozwoju motorycznego i umysowego, ktry pozwala mu na podjcie nauki szkolnej.
Poszczeglne dzieci mog rni si midzy sob tempem rozwoju motorycznego. Wpywa na to wiele cech wrodzonych, w tym gwnie tzw. uzdolnienia ruchowe, ale take bardzo istotne znaczenie maj take czynniki rodowiskowe m.in. tryb ycia, wiczenie, trening.
"Ruch i zabawa s przejawami zaspakajania potrzeb dziecka. Pozwalaj doskonali motoryk, ale s take istotnym czynnikiem rozwoju somatycznego, psychicznego i spoecznego. Naley umoliwia dziecku wszechstronn aktywno ruchow, sprzyja jej i wspomaga. Ograniczanie spontanicznej aktywnoci ruchowej dziecka jest sprzeczne z jego potrzebami rozwojowymi".
1.2 Wzorzec prawidowej postawy ciaa dziecka w wieku przedszkolnym
Dzieci z najmodszej i najstarszej grupy przedszkolnej zasadniczo rni si wizualnie (wysoko, ciar, proporcje ciaa), przyjto jednak podobne wzorce prawidowych postaw nawykowych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W odniesieniu do postawy ciaa jednak nie naley stosowa okrelenia "idealna". Dokonujc oceny postawy ciaa naley zaznaczy i wykazuje ona du zmienno zalen od wieku, pci, budowy somatycznej. Konieczne jest jednak okrelenie pewnych norm na podstawie ktrych mona oceni postaw ciaa. Normy, wzorce takie, w toku bada, okreli Instytut Matki i Dziecka. Stanowi one podstawowe kryterium oceny poprawnoci postawy ciaa dziecka.
Wedug przeprowadzonych bada prawidow postaw ciaa dziecka w wieku przedszkolnym charakteryzuje w ogldzinach z boku:
-Obecno lordozy szyjnej,
-Niewielka kifoza piersiowa,
-Zaznaczona lordoza ldwiowa,
-Wysunity do przodu brzuch; gdy dziecko stoi tyem, a nastpnie przodem o badajcego,
- Niewielka kolawo kolan,
- Ustawienie pity w przeduenie osi podudzia.
W ogldzinach z tyu cechy charakterystyczne to:
- Prosty krgosup,
- Poziome i rwnolege wzgldem siebie ustawienie barkw, opatek, bioder,
- Niewielka kolawo kolan,
- Ustawienie piety w przedueniu osi podudzia.
Podstawowe kryteria rnicujce poprawno postawy ciaa 3-, i 4- latkw od 5- i 6- latkw to:
- stopie kolawoci kolan,
- stopie wystawania brzucha,
- stopie wysklepienia stopy.
Zmiany w postawie ciaa dzieci w wieku przedszkolnym powinny przejawia si przede wszystkim w rozpocztym w okresie niemowlcym ksztatowaniu krzywizn. Dzieci jednak maj niezwykle czsto "chwiejno" postawy ciaa. S czsto skonne do przyjmowania nienaturalnej "sztucznie" poprawionej postawy np. w trakcie robienia im zdjcia. Charakterystyczne jest to zwaszcza dla maych dzieci, ktre stwarzaj obiektywne trudnoci w zarejestrowaniu swobodnej postawy ciaa.

Rozdzia II Zabawy ruchowe w przedszkolnej korektywie.
Zabawa to dla dziecka w wieku przedszkolnym istotny element jego ycia, co by nie powiedzie jego dopenienie. Dla dziecka taka aktywno to co niezwykle naturalnego dopisane w peni do jego ycia.

2.1 Pojcie zabawy i ruchowej.
Najbardziej popularn i najwaciwsz form "zorganizowanej" aktywnoci fizycznej przedszkolakw s zabawy ruchowe. Zabawy ruchowe odznaczaj si wielk rnorodnoci i swobod, du moliwoci przejawiania inicjatywy i twrczoci w dziedzinie stosowania ruchu, poniewa istniejce w nich reguy kontroluj nie ruchy, lecz sam struktur zabawy jako cao.
W zabawach ruchowych uaktywniaj si prawie wszystkie grupy miniowe zwizane z dziaalnoci caego orodka ruchowego oraz kory mzgowej. Wiele zabaw zawiera w sobie przynajmniej jeden z rodzajw wicze fizycznych jak: chodzenie, bieganie, skoki, rzuty, czworakowanie, pezanie i wiczenia z przyborem. Polegaj one zazwyczaj na rywalizacji indywidualnej - kto najadniej, kto dokadniej wykona zadanie, kto szybciej, kto dalej.
Zabawy dziecice s nadzwyczaj rnorodne, zarwno pod wzgldem treci, jak i stopnia zoonoci. Ze wzgldu na przejawiajc si w zabawie tre i kierunek samorzutnej aktywnoci wyrnia si zabawy wynikajce z inicjatywy dzieci i zabawy z prawidami organizowane przez dorosych. Do gwnych rodzajw samorzutnych zabaw dziecicych nale zabawy tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne i badawcze. Natomiast do zabaw organizowanych przez nauczyciela zalicza si zabawy i gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe. Oczywicie midzy tymi grupami zabaw istnieje wiele wsplnych cech, ale rwnoczenie oznaczaj si one specyficznymi waciwociami wanymi ze wzgldw pedagogicznych.
Podczas analizy dziaa skierowanych w kierunku dziecka odnonie zaj gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej najwaniejsze miejsce w rnorodnoci zabaw zajmuj zabawy ruchowe. S one niezbdne do prawidowego funkcjonowania dziecka w przedszkolu. Przedstawiaj one niezmiernie bogaty i rnorodny materia zawierajcy podstawowe elementy naturalnych czynnoci czowieka. Ruch jest normalnym przejawem zdrowia dziecka i warunkiem jego prawidowego rozwoju .
W. Oko stwierdza, i "Zabawy ruchowe s nadzwyczaj rnorodne i pene nie tylko ruchu, co stanowi ich pierwsz wyrniajc cech ale i nieodzownej treci intelektualnej, majcej wyraz w temacie i czynnociach zabawowych".
Ruchy w tyche zabawach s wykonywane w najbardziej naturalnych formach, nie ograniczonych adnymi warunkami.
"Stanowic zespoy naturalnych ruchw rnego typu i w rnych poczeniach, zabawy ruchowe wyrniaj si rwnoczenie bogactwem umysowej treci, dajc od bawicych si skupienia uwagi, zdolnoci orientowania si , napicia woli itd. .
Wielkie i rnorodne znaczenie wychowawcze przypisuje W. Oko zabawom ruchowym. Przede wszystkim naley podkreli ich wpyw na rozwj fizyczny dziecka, gdy w najlepszy sposb zaspokajaj wrodzon dzieciom potrzeb ruchu. "Niemniej dobroczynny wpyw wywieraj zabawy ruchowe na system nerwowy, w zwizku z czym staj si one doskonaym rodkiem walki z rozdranieniem i nerwowoci uczniw".
Wystarczy stwierdzi, e zabawy ruchowe wspdziaaj w bardzo duym stopniu z rozwojem wrae i postrzee, ucz spostrzega otaczajce przedmioty i zjawiska ze wszystkich stron i we wszystkich ich wzajemnych powizaniach, wyrabiaj umiejtno w okrelaniu odlegoci, ciaru, wytrzymaoci i innych cech przedmiotw, dostarczaj dzieciom wielu nowych wrae i wiadomoci o otoczeniu, ucz spostrzegawczoci, bystrego pojmowania istoty zjawisk, a take logicznego mylenia w zwizku z praktyczn dziaalnoci o ile stanowi ona tre zabawy.
W trakcie rozwoju dziecka pojawiaj si i inne przejawy aktywnoci, zmienia si wic funkcja zabawy. L. Wooszynowa uwaa, e zabawa, chocia przestaje by dominujc postaci dziaalnoci dziecka, jak bya w okresie przedszkolnym, nie zanika lecz zmienia si pod wzgldem formy, jak i treci. ycie dziecka w zespole szkolnym, nowe zoone stosunki spoeczne powoduj, e w tym okresie zaczynaj dominowa zabawy zespoowe.
W toku zabawy dziecko czynnie zdobywa wiadomoci i umiejtnoci umysowe, oraz praktyczne, a zarazem uczy si wykorzystywa je w praktyce. "Zabawa jest dla dziecka i prac, i myleniem, i twrczoci, i realizmem, i fantazj, i rdem radoci. Zabawa daje dziecku t peni ycia, ktrej ono potrzebuje. Std zatem wypywa ogromne znaczenie wychowawcze zabawy (...) Znaczenia zabawy nie wyczerpuje jednake jej rola wychowawcza. Proces wychowawczy na wszystkich swoich stopniach jest nierozerwalnie zwizany z procesem uczenia si dziecka. Pedagog nie moe wychowywa nie uczc go i nie moe nie moe uczy nie wycigajc odpowiednich wnioskw pedagogicznych. Zabawa zatem jest niezastpion aren nauczania dziecka".
Zabawa to dziaalno o charakterze twrczym, stanowi wic doskonay rodek stymulujcy aktywno twrcz uczniw, sprzyja take rozwijaniu zdolnoci: zarwno oglnych, jak i specjalnych

2.2 Rola zabaw w gimnastyce korekcyjnej
Zabawy i gry ruchowe peni nastpujce funkcje w procesie ksztacenia i wychowania fizycznego:
- Ksztacc - wyposaenie w podstawowe formy ruchu i podstawowe umiejtnoci stanowice podstaw dla rozwoju bardziej skomplikowanych elementw technicznych w konkretnych dyscyplinach, rozwijanie zdolnoci motorycznych
- Poznawcz - poznawanie nowych wiadomoci zwizanych z rnymi dziedzinami ycia (przyroda, sztuka, nauka - integrowanie treci rnych przedmiotw)
- Socjaln - wdraanie do penienia rnych funkcji spoecznych (przewodzenie grupie, wsppraca w grupie, podporzdkowanie si)
- Wychowawcz - ksztatowanie postaw moralnych i cech charakteru potrzebnych do prowadzenia twrczego i aktywnego ycia, kontrolowanie negatywnych emocji
- Hedonistyczn - odpoczynek, podejmowanie aktywnoci ruchowej w celu zaspokojenia spontanicznych potrzeb i radoci wypywajcych z uczestnictwa w zabawie, grze
Zabawa i gra ruchowa aby moga by wykorzystana do potrzeb gimnastyki korekcyjnej, musi spenia nastpujce kryteria:
- Ksztatowa odruch prawidowej postawy ciaa
- W czasie trwania zabawy dzieci powinny przyjmowa poprawna postaw ciaa: w siadaniu, w staniu, czy w poruszaniu si
- Oddziaywa na poszczeglne grupy miniowe w celu likwidacji dystonii miniowej. Jej likwidacja polega na rozcigniciu nadmiernie napitych mini i wzmocnieniu mini osabionych.
- Stworzy moliwoci utrzymania poprawnej pozycji w trakcie trwanie caej zabawy czy gry mchowej. Dziecko musi mie moliwo wiczenia w pozycji skorygowanej, a przynajmniej nieszkodliwej.
- Sprzyja odcieniu krgosupa od ucisku osiowego. Dlatego wikszo wicze, a take zabaw i gier mchowych w gimnastyce korekcyjnej odbywa si w leeniu, pezaniu, lizgach na czworakach.
Podstawowe cele pynce z zastosowania zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej:
Cele edukacyjne:
- ksztatuj odruch prawidowej postawy ciaa w rnych pozycjach wyjciowych,
- wpywaj na poszczeglne grupy miniowe w celu likwidacji dystonii miniowej,
- wyrabiaj zdolnoci do dugotrwaego utrzymywania skorygowanej postawy,
- sprzyjaj odcieniu krgosupa od ucisku osiowego poprzez leenie, pezanie, lizgi na czworakach,
- podnosz ogln sprawno i wydolno organizmu,
- utrzymuj prawidow ruchomo krgosupa,
- wzmacniaj grupy miniowe, ktre w gwnej mierze decyduj o prawidowej postawie i wydolnoci stp.
Cele wychowawcze:
- uatrakcyjniaj zajcia poprzez wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia,
- stwarzaj najlepsze warunki do czynnego wypoczynku,
- wyrabiaj dodatnie cechy charakteru, a w szczeglnoci wiadom dyscyplin i karno,
- wyrabiaj nawyk dokadnego wykonywania zada korekcyjnych i wychwytywania bdw,
- wyrabiaj nawyk respektowania przepisw zabaw i gier ruchowych,
- rozwijaj umiejtno zespoowego wspdziaania i wspzawodnictwa,
- ucz pokonywania niemiaoci w zespole,
- ucz koleestwa, spoecznej odpowiedzialnoci.
Gry i zabawy ruchowe maj bardzo due znaczenie w korektywie. Przypisuje si im nastpujce wartoci:
- Polepszanie stanu zdrowia- Aktywno ruchowa w trakcie zabaw jest bardzo istotna dla zdrowia czowieka. Stosowanie rnorodnych ruchw, w nieskrpowanej - formie i sprawiajcych przyjemno, to czynniki, ktre nie tylko usprawniaj organizm, ale rwnie s wanym zabiegiem higieniczna-zdrowotnym. Uprawianie zabaw ruchowych w czasie wolnym wpywa korzystnie na odprenie nerwowo-psychiczne.
- Rozwijaj sprawno fizyczna- Zabawy ruchowe opieraj si w ogromnej wikszoci na naturalnych formach ruchu jak: biegi, skoki, rzuty, czworakowanie, angauj due grupy miniowe, wic maj wpyw na prawidowe funkcjonowanie i rozwj mini ktre przede wszystkim odgrywaj ogromn rol w utrzymaniu prawidowej postawy ciaa. Za pomoc tej formy ruchowej mona wpywa na popraw: szybkoci, siy, skocznoci, zwinnoci, wytrzymaoci itp. Wielkie bogactwo ruchw w zabawach decyduje o tym, e mog one zastpi inne czsto nuce wiczenia. Nauczanie czy te doskonalenie umiejtnoci ruchowych w tej farmie stwarza moliwoci swobodnego wykazywania ruchw oraz oswajania si ze rodowiskiem, a rado towarzyszca zajciom prowadzonych w tej formie sprzyja nie wymuszonej przez prowadzcego intensywnoci.
- Maj oddziaywanie wychowawcze - Ksztatuj zdolnoci umysowe: spostrzeenia, wyobrani, pami, uczucia i wol. Ucz wzrasta w spoeczno i rodowisko. Nigdzie tak atwo jak w zabawie nauczycielowi nie udaje si zbliy do dzieci, zdoby ich zaufanie, a w konsekwencji wpyn na ksztatowane pozytywnych postaw. Udziaem w dobrze zorganizowanych zabawach stwarza si moliwoci ksztatowania odpowiednich cech charakteru: opanowania, wytrzymaoci, koleestwa. Dziki poznaniu psychiki i indywidualnych przymiotw wychowanka mona ksztatowa wiele pozytywnych cech oraz tumaczy cechy niepodane. Zajcia takie prowadzone w terenie wpywaj dobrze na umiejtnoci radzenia sobie w rnych sytuacjach, rozwijaj zaradno niezbdn w yciu codziennym.
Przedszkolaki odczuwaj zmczenie nie tylko pod wpywem wysiku fizycznego o znacznym nateniu, ale take na skutek pewnej monotonii ruchu. Prowadzc zajcia w przedszkolu naley mie na uwadze t specyfik ruchu dziecka i szczeglnie starannie stosowa si do zasady wszechstronnoci i zmiennoci pracy mini.

2.3 Rodzaje i charakterystyka zabaw ruchowych.
Czynnikiem dominujcym w zabawach jest ruch, ktry w wieku przedszkolnym stanowi wany bodziec rozwoju. Dzieci same zaspokajaj potrzeb ruchu, podejmujc rne zabawy ruchowe, jak bienie, skocznie czy te zabawy przy pomocy przyborw. Obok zabaw ruchowych bez adnych regu, stosuje si zabawy ruchowe o charakterze dydaktycznym. Do tego typu zabaw nale:
- zabawy orientacyjno-porzdkowe wyrabiaj umiejtnoci oceny kierunku i odlegoci, orientacj w przestrzeni, ucz biegania bez potrcania, omijania przeszkd,
- zabawy biene angauj due grupy miniowe, pobudzaj krenie, oddychanie,
- zabawy rwnowane rozwijaj zdolnoci utrzymania rwnowagi, ucz przekraczania przeszkd,
- zabawy z elementem skoku i podskoku pobudzaj krenie i oddychanie,
- zabawy z elementem rzucania, chwytania, toczenia, celowania rozwijaj umiejtnoci rzucania, zdolnoci oceny kierunku i odlegoci oraz doskonal koordynacj wzrokowo-ruchow,
- zabawy rytmiczno-ruchowe wpywaj na oglne usprawnienie ruchowe dzieci, wyrabiaj poczucie rytmu, koordynacj ruchow, wicz oddech.
Zabawy orientacyjno - porzdkowe - ktrych celem ich jest pobudzanie procesw mylenia, reagowania, orientacji, odrniania i zapamitywania polece, sygnaw, kolorw, dwikw. Zabawy orientacyjno - porzdkowe pomagaj wyrabia dyscyplin, wdraaj dzieci do karnoci i porzdku. Ten rodzaj zabaw pozwala odpowiednio ustawi grup, podzieli dzieci na zespoy, wyuczy najprostszych form zbirek i ustawie:
- W rzdzie - czyli w kolejce,
- W dwurzdzie z chwytem rk - czyli w parami,
- W kole,
- W gromadce,
- W lunym ustawieniu - rozsypce.
Przykad zabawy: "Sonko wieci - deszcz pada".
Zabawy z elementami rwnowagi - Ksztacenie umiejtnoci utrzymania rwnowagi w rnych sytuacjach ycia codziennego, zwaszcza chodu w utrudnionych warunkach to ich gwny cel. Zdolnoci te rozwijamy poprzez przejcia po zwonych torach, ciekach, wyrysowanych liniach prostych i krtych, po lince po szerokiej desce na podwyszeniu. Zabawy rwnowane mog rwnie polega na przekraczaniu przeszkd w terenie - tych naturalnych jak i rozoonych przyborw, rozcignitych linek.
Przykad zabawy: "Bociany chodz po ce"
Zabawy z elementami czworakowania i pezaniem - Zabawy na czworakach podtrzymywa maj naturaln gibko krgosupa, wyrabia swobod ruchw, wzmacnia minie tuowia, szyi, pasa barkowego oraz ramion, a przy tym samym wyrwnywa nieprawidowoci postawy. Podobne cele stawiamy zabawom w podporze, w pezaniu, czoganiu, przetaczaniu si.
Przykad zabawy: "Koty i myszy"
Zabawy z elementami wspinania si - W sali, a zwaszcza w terenie, urzdzi mona tory przeszkd, na ktrych bd nabiera wprawy w wdrapywaniu si, przeaeniu. Takie zabawy s bardzo cenne dla rozwoju oglnej siy, zwinnoci, zaradnoci, odwagi, oswojenia z wysokoci i przestrzeni.
Przykad zabawy: "Koty na poty"
Zabawy z elementami podskoku i skoku - Podskoki wykonujemy przedni czci stopy. Zwracamy uwag na ich mikko i elastyczno.
Przykad zabawy: "Szycie na maszynie"
Zabawy biene - Celem i zadaniem zabaw bienych jest wyrabianie swobody i szybko biegu, zwrcenie uwagi na poprawno i skoordynowanie ruchw ramion i ng.
Przykad zabawy: "Puapka na myszy"
Zabawy rzutne, chwytne, z celowaniem i z toczeniem - W zabawach rzutnych trzeba przestrzega zasady wykonywania rzutw i chwytw tak praw, jak i lew rk. Przy chwytaniu piki zwracamy uwag na tzw. Chwyt wolny, tj. Chwyt w rce bezporednio z powietrza r11; bez przycigania piki do tuowia. Stopniowanie trudnoci w zabawach chwytnych polega na stopniowaniu odpowiednich przyborw (woreczki, piki redniej wielkoci, mae, gumowe pieczki).
Przykad zabawy: "Kto trafi w pik?"
Planujc wykorzystanie zabaw ruchowych w gimnastyce korekcyjnej podstaw jest dostosowanie ich do okrelonej wady postawy dziecka. Kada z wad bowiem bdzie wymagaa angaowanie innej czci ciaa, w inny sposb by odnioso to wskazany efekt. Analizujc literatur, artykuy zwrciam uwag na fakt, i s takie zabawy ktre mona wykorzysta w wielu wadach. Pozwol sobie wskaza kilka przykadw:
1. "Pywanie abk"- leenie przodem, nogi wyprostowane i zczone. Na sygna dzieci unosz rce i gow nad podog, wykonuj rkoma ruchy jak przy pywaniu abk: energicznie wycigaj rce jak najdalej w przd, nastpnie przenosz w bok i uginajc rce cigaj je w "skrzydeka".
2. "Popatrz przez obrcz" - leenie przodem nogami wyprostowanymi i zczonymi, w doniach obrcze (kka). na haso dzieci unosz rce z obrcz nad podog i patrz przez nie na prowadzcego. Na haso "odpocznij" dzieci kad obrcze na pododze.
3. "Rybki w stawie" - leenie przodem na kocykach z nogami wyprostowanymi i zczonymi, rce ugite w okciach i oparte o podog, palce rk skierowane do rodka. Na haso dzieci odpychaj si domi od podogi i lizgaj si po pododze.
4. "Kwiatek ronie" - siad skrzyny, tuw pochylony do przodu, donie na pododze. Na haso rkwiatek ronier1; dzieci powoli prostuj tuw i wycigaj rce w gr jak najwyej. Na haso "kwiatek widnie" dzieci powoli wracaj do pozycji wyjciowej.
5. "Zdmuchnij wieczk" - siad skrzyny z rkami uoonymi w "skrzydeka", donie zacinite w pici a jeden palec wyprostowany i skierowany do gry jest "zapalon wieczk". Na sygna dzieci obracaj gow w lewo i "zdmuchuj" lew "wieczk". nastpnie skrcaj gow w prawo i zdmuchuj praw "wieczk". Na haso "zapal wieczk" dzieci prostuj po jednym palcu kadej doni.
6. "Budowanie domu" - siad skrzyny z domi na kolanach, plecy wyprostowane, gowa wycignita w gr. na haso "budujemy dom" dzieci przenosz rce w skrzydeka, nastpnie przenosz praw rk w gr i ustawiaj do rwnolegle do podogi. Tak samo ustawiaj lew rk ale z doni nad doni praw, przenosz praw do nad lew itd. Budujemy tyle piter a dzieci maksymalnie wycign rce w gr. Wwczas prowadzcy podaje haso "budujmy dach" - dzieci wycigaj donie w gr i cz palce prawej i lewej doni tworzc "dach" nad zbudowanym domem.
7. "Kozioek bodzie" - klk podparty. na sygna "Kozioek bodzie" dzieci opuszczaj nisko gow, a nastpnie odrzucaj j w gr wycigajc jednoczenie w przd - naladuj bodcego kozioka. na haso "kozioek odpoczywa" dzieci wracaj do pozycji wyjciowej.
8. "Bicie brawa stopami" - siad na pododze, kolana skrcone na zewntrz, podeszwy stp skierowane jedna do drugiej. Na haso dzieci unosz stopy nad podog uderzaj jedna o drug. Na haso "stopy odpoczywaj" - dzieci wracaj do pozycji wyjciowej.
9. "Baletnica" - dzieci siedz na krzesekach, czubki palcw dotykaj podogi, pity uniesione. Na sygna dzieci przestawiaj kolejno stopy do przodu, do tyu i w bok - imituj kroki baletnicy chodzcej na palcach.
10. "Skarpetka" - dzieci na krzesekach. Na sygna kade dziecko za pomoc palcw stopy przeciwnej stara si zdj skarpetk z jednej nogi, a nastpnie z drugiej nogi.

Rozdzia III Organizacja zabaw ruchowych w zajciach gimnastyki korekcyjnej.
Organizacja i przeprowadzenie zabawy ruchowej wymaga od prowadzcego pewnych konkretnych dziaa wstpnych. Przygotowanie samego prowadzcego oraz uczestnikw do udziau w zajciach.
3.1 Pozycje wyjciowe i sposoby poruszania si w zabawach ruchowych.
Planujc wykorzystanie zabaw ruchowych przy eliminowaniu wad postawy naley zwrci uwag jak due znaczenie ma pozycja wyjciowa, kocowa oraz sposb poruszania si dzieci. Najwaniejsze bowiem jest precyzyjne okrelenie uczestnikom zabaw ruchowych, czego wymagamy od nich w danej zabawie, a inaczej jaki efekt chcemy uzyska.
Pozycja wyjciowa, kocowa, czy te sposb poruszania odniesie wtedy zaplanowany efekt gdy bdzie w niej jak najmniej bdw. Odnoszc si do zaoe gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej prawidow postaw podczas zabaw bdzie taka w ktre waciwie ustawione bd wszystkie elementy skadowe postawy: gowa, barki, opatki, brzuch, poladki, nogi, lordoza ldwiowa i kifoza piersiowa.
Analizujc dostpn literatur dotyczc prawidowej pozycji, okreli mona kilka ich rodzajw.
1. Leenie - przodem i tyem z ramionami uoonymi w tzw. rskrzydekar1;, lub wyprostowane wzdu ciaa.
2. Siady - w tej pozycji wyrniamy kilka ich rodzajw tj. siad skulny, ugity, ugity podparty, prosty, skrzyny, rwnowany, klczny, rozkroczny. W siadach tuw powinien by wyprostowany, gowa w przedueniu tuowia wycignita w gr, wzrok skierowany przed siebie, klatka piersiowa uwypuklona.
3. Klki - wyrniamy nastpujce rodzaje: klk prosty, podparty, podparty z rkoma ugitymi w okciach, klk podparty z ramionami wycignitymi przed siebie.
4. Podpory - podpr przodem, podpr tyem
5. Zwisy - w zwisach preferuje si zwis czynny gdzie gowa wycignita jest w gr, opatki cignite, obojczyki ustawione poziomo lub prawie poziomo. Wyrniamy zwis przodem do drabinki, zwis tyem do drabinki i zwis tyem na ramionach ugitych.
Podczas organizacji zabaw ruchowych dla dzieci w toku zaj gimnastyki korekcyjnej oprcz prawidowych postaw wyjciowych, kocowych niezwykle istotny okazuje si sposb poruszania. W korektywie wyrni mona nastpujce sposoby poruszania:
- Bieg,
- Czworakowanie,
- lizgi na kocykach,
- Skoki.
Kady z wymienionych powyej sposobw poruszania powinien oczywicie wykonany by w sposb prawidowy. Pomimo e uywany jest w toku zabawy ruchowej, jednak prowadzcy zajcia powinien okreli waciwy sposb poruszania w obrbie kadego sposobu.

3.2 Zasady prowadzenia zabaw ruchowych w korektywie
Zabawy ruchowe s bardzo lubian przez dzieci form zaj ruchowych . Wynika to z ich rnorodnoci, swobody dziaania, prostoty ruchw, moliwoci wyboru rozwiza i sprawdzenia si z rwienikami.
Jedn z naczelnych zasad procesu korekcji wad postawy jest przekonanie dziecka do aktywnego udziau w caoksztacie proponowanych zabaw. Dziecko naley odpowiednio umotywowa do uczestnictwa w zajciach. Wane jest, szczeglnie w pocztkowym okresie, by zajcia gimnastyki korekcyjnej podobay mu si i chtnie bra w nich udzia. Zabawy ruchowe, odpowiednio dobrane i waciwie przeprowadzone, mog zwaszcza u dzieci modszych odegra najwiksz rol w tym procesie.
W gimnastyce korekcyjnej wykorzystuje si waciwie wszystkie metody i formy stosowane w wychowaniu fizycznym : naladowcz, zabawow, improwizacji, ilustracji czy opowieci ruchowej, zadaniow, cis, pokazow, opisowa , bezporedniej celowoci ruchw, systematyczn, analityczn, oraz kombinowane.
Nieodcznym atrybutem gimnastyki korekcyjnej jest uwarunkowana charakterem przypadku precyzja w doborze i dziaaniu metod i rodkw. Ten warunek najbardziej zabezpiecza forma cisa i najczciej dominuje na zajciach korekcyjnych.
Aby zachci dzieci do wicze, stworzy dodatkow motywacj, naley w zajciach gimnastyki korekcyjnej stosowa w jak najwikszym stopniu najwaciwsz dla tego wieku form zaj jak s zabawy ruchowe. Prowadzenie zaj w formie cisej, zwaszcza w grupach dzieci modszych, powoduje szybkie znuenie , zmczenie i brak zainteresowania korektyw . Zajcia te staj si wtedy cikim , narzuconym przez dorosych obowizkiem. Poza tym prowadzenie zaj w formie cisej powoduje po pewnym czasie ograniczenie si do okrelonego zestawu wicze, ktre dziecko zna na pami.
Zabawy ruchowe powinny dominowa w zajciach korektywy. Psychice dziecka w tym wieku odpowiada taka forma ruchu , jak jest zabawa - zwaszcza gdy wystpuje ona pod postaci opowieci ruchowej, formy naladowczej, a nawet zadaniowej. W zabawie ruchowej dziecko jest odpowiedzialne tylko za siebie, nie obarcza si go stresem wynikajcym z odpowiedzialnoci za druyn , stawiajc na pierwszym miejscu osignicie pozytywnych rezultatw w poprawie wady postawy dziecka .
Zabawy i gry ruchowe, aby mogy by wykorzystane do potrzeb gimnastyki korekcyjnej musza spenia nastpujce kryteria:
- Ksztatowa odruch poprawnej postawy ciaa . W czasie zabawy czy gry powinny wystpi momenty zmuszajce dzieci do przyjcia poprawnej postawy czy to w siadzie, czy w staniu, czy w poruszaniu si .
- Oddziaywa na poszczeglne grupy miniowe w celu likwidacji dystonii miniowej. Celowo dobrane zadanie ruchowe wystpujce w zabawie, czy w grze powinno prowadzi do likwidacji dystonii miniowej w danej wadzie postawy.
- Stworzy moliwo utrzymania poprawnej pozycji w trakcie trwania caej zabawy czy gry ruchowej. Nie mog wystpowa w trakcie trwania zabawy czy gry ruchowej sytuacje, w ktrych wykonanie zadania ruchowego wymaga przyjcia pozycji wadliwej, sprzyjajcej pogbieniu wady. Dziecko musi mie cay czas moliwo wiczenia w pozycji skorygowanej, a przynajmniej nieszkodliwej. Najkorzystniejsza sytuacja wystpuje wtedy, gdy gwne zadanie ruchowe w grze lub zabawie zmusza dziecko do jego poprawnego wykonania. Ze z punktu widzenia korektywy wykonanie jest niemoliwe lub skazuje dziecko na przegran.
- Sprzyja odcieniu krgosupa od ucisku osiowego. Ucisk taki utrudnia przyjmowanie pozycji skorygowanej, wic wikszo wicze a take zabaw i gier ruchowych odbywa si w gimnastyce korekcyjnej, w leeniu, pezaniu, lizgach, na czworakach.
Dobierajc zabawy ruchowe do zaj gimnastyki korekcyjnej naley uwzgldni :
- Skad i liczebno grupy wiczebnej,
- Miejsce zaj,
- Rodzaj i ilo przyborw,
- Rodzaj wad postawy .
Rnorodno rodkw stosowanych w ramach zaj korekcji wad postawy powinna by moliwie bogata, wpywa na psychik dziecka i podnosi zainteresowanie dziaalnoci ruchow w zakresie poprawy wad postawy ciaa . Dla przyswojenia i doskonalenia nabytych, znanych dziecku nawykw i poj ruchowych niezbdne i konieczne jest podnoszenie stopnia organizacji zabaw ruchowych na wyszy poziom. W wikszoci zabaw ruchowych potrzebni s sdziowie, ich zadaniem jest nadzorowanie dokadnoci wykonania zadania korekcyjnego, jak i respektowanie przepisw. Sdziami powinny by dzieci z wad postawy ktra jest nie wskazana do udziau w danej zabawie lub grze, lub te tacy ktrzy sdziuj druynom przeciwnym i po kadym powtrzeniu s zmieniani na innych Wprowadzenie do zaj ruchowych wspzawodnictwa zarwno indywidualnego, jak i zespoowego czyni zajcia atrakcyjnymi, wzbudza zainteresowanie wiczcych zadaniem ruchowym, wyzwala i potguje siy do dziaania, uaktywnia do wicze i podnoszenia na wyszy poziom swojej sprawnoci. Wspzawodnictwo jest nie tylko rodkiem uaktywniajcym wiczcych do lepszego, skuteczniejszego dziaania, ale rwnie wanym rodkiem oddziaywania wychowawczego. Midzy innymi podciga ono sabszych, budzi w nich ambicje dorwnania innym rwienikom w granicach ich moliwoci, a kiedy uda si osign cel, staje si on dla nich rdem zdrowego optymizmu i chci do dalszego dziaania.
W gimnastyce korekcyjnej oprcz metod ukierunkowanych gwnie na nauczanie ruchu w sensie doskonalenia jakoci i iloci stosuje si metody intensyfikujce, w celu lepszego wykorzystania czasu na ruch. Cel ten wykorzystujemy najlepiej przez zastosowanie takich sposobw organizacyjnych, ktre uatrakcyjniaj zajcia , wzbudzaj zainteresowanie, pogbiaj motywacje i zachcaj dzieci do podejmowania intensywniejszego dziaania ruchowego. Metodami tymi i formami organizacyjnymi s:
- Metoda stacyjna polega na tym, e na pewnej przestrzeni zamknitej lub otwartej wyznacza si kilka stanowisk na ktrych znajduj si odpowiednie przybory lub przyrzdy.
- Tor przeszkd to kolejna forma zaj ruchowych, ktra przyczynia si do uatrakcyjnienia zaj gimnastyki korekcyjnej. wiczcy musi pokona pewn przestrze oraz ustawion na niej okrelon liczb dowolnie wybranych przeszkd wykonanych z przyrzdw, urzdze czy przyborw.
- Metoda zada dodatkowych to wiczenia ruchowe, ktre stosuje si w przerwach midzy wiczeniami gwnymi. Ich rola polega na zwikszeniu zada, a take na zapewnieniu dzieciom w pewnym sensie czynnego wypoczynku.
- Wprowadzenie wspzawodnictwa.
- Rytm i muzyka.
wiadomy i aktywny udzia dziecka w zajciach realizowany jest rwnie poprzez wczenie go do prowadzenia czci zaj. Ocena prowadzenia zaj przez siebie, wsptowarzyszy i instruktora uzmysawia wiele bdw, w innych warunkach niedostrzegalnych. Dzieci te zdobywszy sprawno i opanowawszy umiejtno kierowania grup zaczynaj wierzy w swoje moliwoci i podnosi si ich samoocena.
Organizacja zaj korekcyjnych ma olbrzymie znaczenie dla efektywnoci dziaania w tym wzgldzie ju na lekcjach wychowania fizycznego wprowadza naley elementy korekcyjne. Bardzo wane jest stosowanie odpowiednich pozycji wyjciowych. Naley je stosowa zmiennie, powinny by rnorodne.
Organizujc zespoy korekcyjno-kompensacyjne czy dzieci wg zaburze w nastpujce zespoy:
- gr. korekcyjne dla dzieci z zaburzeniami statystyki ciaa
- gr. kompensacyjne dla dzieci z obnion sprawnoci fizyczn w wyniku zaburze rozwoju somatycznego i motorycznego
- gr. korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z obnion sprawnoci fizyczn i zaburzeniami w zdrowiu.
Metodyka zaj gimnastyki korekcyjnej zalena jest od waciwoci organizmu i jego funkcji na okrelonym etapie rozwoju fizycznego dziecka. Dzieci modsze charakteryzuj si na og du plastycznoci aparatu ruchowego, ale jeszcze sab koordynacj ruchw. Stosuje si tu metod zabawiano-naladowcz. Oprcz metody zabawowo-naladowczej wprowadza si metod bezporedniej celowoci ruchu. Ma ona na celu przejcie od wicze w formie ruchw naladowczo-zabawowych do zada wykonywanych cise wg prawide. Metoda zadaniowa zmienia ma ruchy proste, atwo zrozumiae polegajce na realizacji polece podawanych przez nauczyciela (rzu, zap)zmierza do osignicia doskonaoci ruchu przez jego wielokrotne powtarzanie. W pracy korekcyjno-kompensacyjnej naley pamita o zasadzie naprzemiennoci w stosowaniu rnego rodzaju wicze.
Zakoczenie
Zabawy ruchowe s atrakcyjn form wicze zwaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny by podstawowym rodkiem realizacji zada wychowania fizycznego. Ich atrakcyjno polega na rnorodnoci, swobodzie dziaania, prostocie ruchw, moliwoci dokonywania wyboru rozwiza i sprawdzenie si z rwienikami. Zabawy ruchowe maj ogromny wpyw na rozwj fizyczny dziecka. Systematyczne ich wykonywanie odpowiednio ksztatuje i wzmacnia wszystkie czci ciaa dzieci, tak zewntrzne jak i wewntrzne. Powiksza si sia mini, rozwija koordynacja i zrczno ruchw. Wzmaga si wewntrzna przemiana materii.
W najwyszym stopniu zaspokajane jest zapotrzebowanie na tlen, w zwizku z czym nie dochodzi do powstawania niedokrwienia, oglnego osabienia fizycznego czy otyoci.
Zabawy ruchowe zwikszaj fizyczn wytrzymao dziecka oraz ksztatuj prawidow postaw ciaa. Rwnie dobroczynny wpyw wywieraj na system nerwowy. W zwizku z czym staj si one doskonaym rodkiem walki z rozdranieniem i nerwowoci dzieci.
W zajciach gimnastyki korekcyjnej zabawy ruchowe powinny zajmowa naleyte sobie, szczeglne miejsce. W znacznym stopniu uatrakcyjni to zajcia i zmobilizuje wiczcych do wikszego wysiku. Odpowiednio stosowane mog wywiera korzystny wpyw na ksztatowanie nawyku prawidowej postawy i wzmocnienie gorsetu miniowego. Klasyczne zabawy ruchowe mona z powodzeniem zmodyfikowa przystosowujc je tym samym do potrzeb korektywy.
W profilaktyce i korekcji wad postawy zabawy ruchowe powinny zajmowa szczeglne miejsce. Korekcja wad postawy jest procesem bardzo dugotrway, moe on trwa nawet par lat. Dlatego zajcia te powinny by interesujce, atrakcyjne aby dzieci nie byy znuone wiczeniami. Wprowadzenie zabaw ruchowych dostosowanych do potrzeb gimnastyki korekcyjnej w znacznym stopniu uatrakcyjnia zajcia i mobilizuje wiczcych do wikszego wysiku. Bardzo wane jest aby nauczyciel korektywy umia przekona dziecko do systematycznego wykonywania wicze. Jeeli lekcje bd mu si podobay wwczas z chci bdzie bra w nich udzia. Zabawy ruchowe odpowiednio dobrane i waciwie przeprowadzone mog zwaszcza u dzieci modszych odegra wiksz rol ni perswazja rodzicw lekarza czy nauczyciela.
Bibliografia
1. Bondarowicz M., Zabaey i gry ruchowe. Podstawy metodyczne., AWF, Warszawa 1996,
2. Kwiatowska M. ( red. ): Podstawy pedagogiki przedszkolnej . WSiP , Warszawa 1988
3. Kutzner - Koziska M. "Proces korygowania wad postawy", WAWF Warszawa 2001
4. Minczakiewicz E.M. "Zabawa i jej wpyw na psychoruchowy rozwj dziecka", Lider nr 3 2002,
5. Oko W. : O zabawach dzieci . PZWSZ , Warszawa 1950 .
6. Owczarek S., M. Bondarewicz "Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej", wsip Warszawa 1998
7. Trzciska D. "Dostosowanie wicze do wieku dzieci w wychowaniu fizycznym i korektywie", Wychowanie w Przedszkolu nr 1 2000,
8. Trzciska D. "O prbach ksztacenia uwagi podczas zaj ruchowych", Wychowanie w Przedszkolu nr 5 2000
9. Trzeniowski R. "Zabawy i gry ruchowe", wsip Warszawa 1995
10. Turliska - Kpy J. "Wychowanie fizyczne w przedszkolu", Lider nr 2 1994
11. ebrowska M. ( red. ): Psychologia rozwojowa dzieci i modziey . PWN, Warszawa 1979.

Opracowaa- edysia26
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Prawo

Ksigarenka
Ksiki pedagogiczne
Czasopisma pedagogiczne

Relaks
* Strona 1

Aktualnie online
» Goci online: 6

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 59,850
» Najnowszy uytkownik: Agusia0707

  93,541,874 Unikalnych wizyt