Tytu: Portal Nauczycieli Przedszkola :: Informacja o gotowoci dziecka do podjcia nauki w szkole podstawowej cz. 1

Dodane przez gosiami dnia 28-05-2010 19:35
#1

Ze strony MEN :
Jednoczenie wyjaniamy, e zgodnie z postanowieniami rozporzdzenia zawartymi w 28-38 obowizkiem:
2) przedszkoli i szk podstawowych, w ktrych zorganizowano oddziay przedszkolne, jest wydanie w terminie do 15 czerwca 2010 r. rodzicom dzieci objtych wychowaniem przedszkolnym, ktre maj obowizek albo mog rozpocz nauk w szkole podstawowej - Informacji o gotowoci dziecka do podjcia nauki w szkole podstawowej" na druku wedug wzoru nr 70, okrelonego w zaczniku nr 3 do rozporzdzenia,

w tej informacji jest bd ten wzr jest w zaczniku nr 4

Edytowane przez rufitina dnia 08-06-2010 21:38

Dodane przez gosiami dnia 28-05-2010 20:02
#2

Wersja tego rozporzdzenia, zostaa skierowana do publikacji dzisiaj !!! . Rozporzdzenie wejdzie w ycie po upywie 7 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Chyba niestety take tych obecnych szeciolatkw take, wynika to z zapisu , e dla dziecka, ktre " ma obowizek albo moe rozpocz nauk w szkole podstawowej."

Dodane przez jarka dnia 28-05-2010 20:12
#3

A co z dziemi, ktrych rodzice nie chc posa do szkoy w wieku 6 lat? One dopiero teraz bd objte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, w takim wypadku miay by dwie informacje z roku 2010 i 2011. Czy jest ju gdzie do pobrania ten zacznik 3?

Dodane przez gosiami dnia 28-05-2010 20:14
#4

One sa do pobrania , tylko nie w zaczniku nr 3 a nr 4
http://www.bip.me...;Itemid=52

Dodane przez marzenna dnia 31-05-2010 20:13
#5

Jest tam te druk o spenianiu obowizku szkolnego. Znowu biurokracja :( Co do drukw pewnie trzeba bdzie zakupi oryginay! Koszty,koszty

Nie piszemy posta pod postem zczyam

Edytowane przez jarka dnia 28-05-2010 20:43

Dodane przez jarka dnia 02-06-2010 16:24
#6

Rodzice maj otrzyma do 15 czerwca, jest tam troch pisania, a u mnie dyrekcja na ten temat milczy. Robicie to?

Dodane przez gosiami dnia 02-06-2010 16:36
#7

Jarko by moe dlatego, e to pismo zostao podpisane w miniony pitek -28 maja i po siedmiu dniach wchodzi dopiero w ycie. Nie zmienia to jednak faktu, e do 15 czerwca trzeba to zrobi. U nas ju dziewczyny otrzymay wytyczne, jakby nudziy si w weekend- mog za to si zabra ( oczywicie wzbudzio to powszechny entuzjazm ;y )

Dodane przez bozena dnia 02-06-2010 18:26
#8

Ja te ju sobie wydrukowaam 25 sztuk i w wolne dni bd wypeniaa.

Edytowane przez bozena dnia 02-06-2010 18:26

Dodane przez netka77 dnia 02-06-2010 19:27
#9

dziewczyny macie moe jakie wytyczne lub jakie wzory --- bo mi dyr tyllko powiedzia, e do 15 czerwca rodzice maj to otrzyma??
Prosz

Dodane przez gosiami dnia 02-06-2010 19:39
#10

Prosz czyta poprzednie posty ( #7) masz tam link do strony MEN , gdzie moesz pobra ten wzr.

Dodane przez netka77 dnia 02-06-2010 19:52
#11

Wzr mam tylko jako nie potrafi si za niego zabra --- bardziej mi chodzi o jaki 1 przykadowy wypeniony.

Prosz

Dodane przez czarownica06 dnia 03-06-2010 14:43
#12

Czy ten arkusz wypisujecie te dzieciom 5-letnim, ktre nie id do szkoy?

Dodane przez bozena dnia 03-06-2010 16:15
#13

W/g rozporzdzenia tak informacj przedszkole ma obowizek przekaza rodzicom dzieci, ktre maj obowizek (6-latki) lub prawo (5-latki) do podjcia nauki w szkole podstawowej.

Dodane przez bozena dnia 03-06-2010 16:51
#14

Przy wypenianiu wykorzystam wyniki diagnozy przedszkolnej oraz wiadomoci z Podstawy Programowej. Jakie umiejtnoci w/g Podstawy Programowej powinno posi dziecko koczce edukacj przedszkoln, np. matematyczn czy dotyczc gotowoci do nauki czytania i pisania itp.
Np. przy edukacji matematycznej:
- liczy (lub nie liczy) obiekty ,
- rozrnia (lub nie rozrnia) bdne liczenie od poprawnego,
- wyznacza (lub nie wyznacza) wynik dodawania i odejmowania, pomagajc sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastpczych,
- ustala (lub nie ustala) rwnoliczno dwch zbiorw itd.
Przy gotowoci do nauki czytania i pisania:
- potrafi (lub nie potrafi) okreli kierunki oraz miejsce na kartce papieru itd.
- potrafi (lub nie potrafi) uwanie patrze, itd.

Edytowane przez bozena dnia 03-06-2010 16:53

Dodane przez gosiami dnia 03-06-2010 16:57
#15

Ot to ,bozena ma racj. To maj by informacje o konkretnym dziecku, wic po co Wam wzr? Kade dziecko jest inne. Robiycie diagnozy, obserwacje, naley napisa teraz to, co zauwayycie u dziecka dobrego, lub niepokojcego. Czy podejmowane byy jakie dodatkowe wiczenia, czynnoci, czy moe trzeba obj dziecko pomoc logopedyczn lub korekcyjn, bo ma zaburzony such czy spostrzeganie wzrokowe, itp.

Dodane przez marzenna dnia 03-06-2010 17:50
#16

Zgadzam si z poprzedniczkami. Kade dziecko jest inne i trzeba podej do tego indywidualnie. Ja wanie skoczyam przygotowywa informacje dla moich rodzicw. Zebraam tam to co wyszo w diagnozie. Dodawaam czy dziecko ma jakie zdolnoci i proponowaam dodatkowe kka umoliwiajce rozwinicie tych zdolnoci.
Najprociej jest cign jaki wzr i lecie dopasowujc do wszystkich dzieci.Ale przecie nie o to chodzi :)

Dodane przez bozena dnia 03-06-2010 18:23
#17

Marzenna, zmiecia si w tej jednej linijce (proponowanej w zaczniku), czy pisaa bardziej obszernie. Ile kartek tej informacji wyszo Ci?

Dodane przez jarka dnia 03-06-2010 18:26
#18

Przejrzaam moje diagnozy Wychodzi e moje piciolatki, ktre teraz id do starszakw z wieloma rzeczami radz sobie sabiutko:(
Moe tak jak w opiswce kl I powinnimy troszk agodniej je potraktowa np: zdarza mu si przeliczy prawidowo w zakresie 5, czasami potrafi odpowiedzie na proste pytania,rozrnia kolor czerwony i niebieski.

Dodane przez netka77 dnia 03-06-2010 19:24
#19

Dziewczyny nie chodzi przepisywanie ze wzoru: mam wtpliwoci i chciaabym je po prostu rozwia lub si upewni:
1.Czy wypeniacie to na wzorach czy piszecie komputerowo?
2. Ile np.tych umiejtnoci mam zawrze 1 czy kilka w danym punkcie?

Przepraszam,za moe dla Was gupie pytania,ale pracuj w Zespole SP i adnych inf. od dyr nie uzyskam i nie bardzo mam u Siebie to z kim skonsultowa.

Dodane przez gosiami dnia 03-06-2010 20:07
#20

Netka77 rozumiem Twj niepokj i wtpliwoci, tym bardziej,e po wypowiedziach wida, e ile ludzi tyle zda. Ja mam maluszki, ale gdybym to robia nie pisaabym elaboratw czy ocen opisowych, tylko te najbardziej istotnie mocne strony dziecka, e jest wietnym organizatorem, e potrafi si dostosowa, e nie ma wikszych problemw z adaptacj do nowych warunkw, ma dobr pami, atwo przyswaja sobie nowe treci, chtnie podejmuje nowe wyzwania, itp.i ewentualne przyczyny pniejszych trudnoci, np. nieustalona lateralizacja, oglna saba sprawno manualna, leworczno . saba pami , brak pynnoci wypowiedzi, etc.

Dodane przez marzenna dnia 03-06-2010 21:43
#21

Netka77 ja pracuj w oddziale przedszkolnym przy szkole, dyr nie daje wytycznych.Sama przygotowuj potrzebne dokumenty.Swoje informacje pisaam komputerowo.Bozena wyszy mi 2 kartki,przecie nie przepisujesz podstawy czy wszystkich punktw z diagnozy. To co istotne, wane .....

Dodane przez hoki dnia 03-06-2010 21:59
#22

A ja rozumiem wszystkie obawy osb, ktre musz si zmierzy z pisaniem ,,wiadectw" dla 5 i 6 latkw. Sama do nich niestety nale. Nie wiem, co wpisywa w pkt 3 (podjte lub potrzebne dziaania wspierajce potrzeby dziecka) lub pkt 4 (wskazwki dla rodzicw). Na razie wypisuj dla dzieci zdolnych takimi stwierdzeniami:dziecko opanowao umiejtnoci matematyczne oraz gotowo do nauki czytania i pisania lub stymulowa wszechstronny rozwj dziecka - (to wskazwki dla rodzicw * i myl, e tyle wystarczy. Ukochao nas ministerstwo tymi wiadectwami!!!!!! Za mao mamy roboty!!!!

Edytowane przez hoki dnia 03-06-2010 22:07

Dodane przez netka77 dnia 04-06-2010 12:54
#23

Dokadnie w tych 2 punktach mam najwikszy problem....Zaraz jad do pracy po diagnozy i bior si za robot.
Prosz o jeszcze jakie wskazwki a ja jak napisze tez si swoimi podziel!!!
Dziki

Dodane przez Waleksandra dnia 05-06-2010 06:43
#24

Rzeczywicie znowu biurokracja. Troszk tego pisania bdzie. Oczywicie na wielkie rozpisywanie si nie ma tam miejsca. Pisz to co najwaniejsze, bez zbdnego przepisywania caej diagnozy cz podstawy programowej. Zreszt moi rodzice na bieco podczas rozmw ze mn s informowani o postpach swoich dzieci. Ale wiadomo, e napisa trzeba

Dodane przez Marzena dnia 05-06-2010 09:07
#25

A miao by mniej biurokracji!
Mnie si jednak wydaje, e ta informacja ma by na specjalnych drukach, poniewa w zaczniku jest numer tego dokumentu.
Ja czekam na wytyczne z OP.

Dodane przez marzenna dnia 05-06-2010 20:33
#26

Moja pani wizytator poinformowaa mnie,e drukw jeszcze nie ma, trzeba sobie robi kserwki :) Druk - zawiadczenie o rocznym przygotowywaniu wydawany jest na prob rodzica, na pocztku roku szkolnego. To jest informacja o spenianiu obowizku szkolnego/przedszkolnego.

Dodane przez renata1122 dnia 06-06-2010 15:59
#27

Ja jestem tym przeraona. Prosz o pomoc

Dodane przez domiani dnia 06-06-2010 18:03
#28

Witam.
Czy ma znaczenie jak bdziemy wypisywa druki - musi by "rcznie" czy moe by na komputerze? Dzikuj i pozdrawiam:)

Edytowane przez gosiami dnia 06-06-2010 19:18

Dodane przez gosiami dnia 06-06-2010 19:24
#29

Myl domiani , e to jest bez znaczenia jak to bdzie zrobione.
Przeczytaam jeszcze raz rozporzdzenie, eby nie byo wtpliwoci :
14. 1. wiadectwa i inne druki szkolne wypenia si czytelnie, bez poprawek,
pismem komputerowym, maszynowym lub rcznym, z zastrzeeniem 15 i 16.

Edytowane przez gosiami dnia 06-06-2010 19:56

Dodane przez domiani dnia 06-06-2010 19:33
#30

Dzikuj gosiami:) Chciaam si upewni, kazdy interpretuje i "sysza" inaczej.

Dodane przez marzenna dnia 07-06-2010 17:41
#31

Dzi na stronie WSiP-u ukazaa si cenzurka przedszkolaka czyli przykadowe sformuowania jakie mona uy przygotowujc informacj o gotowoci szkolnej dla rodzicw. Do obszerna i ciekawa.

Dodane przez domiani dnia 07-06-2010 18:27
#32

Ale to chyba dostpne tylko dla korzystajcych z pakietw WSiP

Dodane przez promyk dnia 07-06-2010 18:43
#33

Nie wystarczy korzysta z pakietw WSiP, trzeba jeszcze by zarejestrowanym uytownikiem.

Dodane przez kappa dnia 07-06-2010 23:45
#34

ZASADNICZO
Czy adna z Was nie zauwaya, e daje sie nam tydzie (od wejcia ustawy) na obowizkowe wrczenie "sprawozdania" rodzicom, gdy przez cay rok mwiono, e ma to obowizywa od przyszego roku szkolnego?

Dodane przez marzenna dnia 08-06-2010 11:15
#35

Kobietki, postarm si dzi powysya wam te wsiposkie materiay.:) cierpliwie czekajcie :)

Dodane przez e_lusia dnia 08-06-2010 16:35
#36

Ze strony MEN:
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, e rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wiadectw, dyplomw pastwowych i innych drukw szkolnych zostao ogoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 624). Rozporzdzenie wejdzie w ycie z dniem 15 czerwca 2010 r.

U nas w przedszkolu rozptaa si burza, e w takim razie nie trzeba tego w tym roku uzupenia, bo prawo nie dziaa wstecz.
Czy kto zna wytyczne maopolskiego kuratorium?

Dodane przez grazynka59 dnia 08-06-2010 17:15
#37

Ze strony MEN rozporzdzenie wchodzi w ycie 15.06.2010.Wic zamieszanie wielkie,a to powinno obowizywa w nowym roku szk. :)))

Dodane przez marzenna dnia 08-06-2010 17:21
#38

Dziewczyny te co poday dobre maile powinny mie ju w swoich skrzynkach cenzurki. Uporaam si:) sporo tego byo!Teraz zabierajcie si do pracy,ja ju dzi rozdaam cenzurki swoim rodzicom.Pozdrawiam Was cieplutko*b Acha dajcie zna czy doszy:D

Dodane przez hakata5 dnia 08-06-2010 17:27
#39

Prosz o pomoc, czyli WSiP CENZURK !! hakata5@o2pl.

Dodane przez kasia2305 dnia 08-06-2010 17:27
#40

Serdecznie doczam si do prb o materiay WSIPowskie:)) Bd szczerze wdziczna.

Dodane przez marzenna dnia 08-06-2010 20:20
#41

Dziewczynki,ale doznaam dzi mnstwa sodkoci!:) I to dziki Wam! Dziekuj za wszystkie ciepe sowa*s*i Ciesz si,e mogam pomci nie pad mi serwer ;) Przerb miaam ogromny.Pozdrawiam!*b

Dodane przez ateczka dnia 09-06-2010 21:39
#42

Czy piszecie to na gotowych drukach rcznie?? czy moe w wordzie?:)
my musimy na kserowanych drukach, rcznie. bez sensu:(:(
mao miejsca, wyglda to okropnie, wstyd komukolwiek da:(:(

Dodane przez marzenna dnia 10-06-2010 16:38
#43

Podpisuj si pod tym o co prosi agus400, dzielcie si z innymi! Ja ju troch pogubiam si komu wysaam, zbyt duo tego

Dodane przez izabela2470 dnia 10-06-2010 18:44
#44

Wrzuciam materiay WSiP na chomika;)
http://chomikuj.p...

Edytowane przez Marzena dnia 10-06-2010 21:10

Dodane przez istina dnia 10-06-2010 19:13
#45

Witajcie. To jaka paranoja! Informacje mam wpisywa na gotowym druku. Jak w niecaej linijce mam opisa umiejtnoci matematyczne i gotowo o nauki czytania i pisania?! Co tam, dziewczyny, wpisujecie? Przecie tam jest miejsca na gra sze sw... :-/

Dodane przez elzbieta56 dnia 10-06-2010 19:44
#46

Witam. Po cenzurk odsyam na Chomika pod adresem:
http://chomikuj.p...=308306478
Pozdrawiam - Elbieta

Edytowane przez Marzena dnia 10-06-2010 21:09

Dodane przez dorota72 dnia 10-06-2010 20:39
#47

Ja si dzi dowiedziaam e te cenzurki powinno si pisa na drukach z kuratorium - czy kto na ten temat wie wicej

Dodane przez Marzena dnia 10-06-2010 21:12
#48

Ja dzwoniam do kuratorium i otrzymaam informacj, e mona sobie wydrukowa i skserowa.

Dodane przez Uliczkaz dnia 10-06-2010 21:14
#49

Bardzo dzikuj Elbiecie za byskawiczn odpowied na moj prob :)
Niestety- ja rwnie uwaam, e ilo miejsca, jak przeznaczono na wpisanie mocnych czy sabych stron dziecka jest zdecydowanie zbyt maa...
Pozdrawiam

Dodane przez Marzena dnia 10-06-2010 21:16
#50

My to robimy na komputerze.

Dodane przez istina dnia 10-06-2010 21:29
#51

Marzenko, a jak to robicie na komputerze? Macie ten formularz w wersji elektronicznej?

Dodane przez Marzena dnia 10-06-2010 21:30
#52

Napisaa jedna z koleanek i przesaa pozostaym.

Dodane przez natalcia dnia 10-06-2010 21:39
#53

Podajcie mi co naley wpisa informacje o gotowoci dziecka piszcie na maila

Edytowane przez Marzena dnia 10-06-2010 21:42

Dodane przez istina dnia 10-06-2010 21:40
#54

Czyli druk w takiej postaci nie jest obligatoryjny? Mog sobie go przepisa np. w Wordzie, zostawiajc wicej miejsca na wybrane punkty?

Dodane przez Marzena dnia 10-06-2010 21:41
#55

Wizytatorka powiedziaa nawet, e wcale nie trzeba kupowa.
Natalcia, przeczytaj poprzednie posty.

Edytowane przez Marzena dnia 10-06-2010 21:42

Dodane przez tinula dnia 10-06-2010 21:52
#56

Witam. Czy cenzurki wypisujemy te dla 5-latkw jeli nie id teraz do I klasy?

Dodane przez elzbieta56 dnia 10-06-2010 21:54
#57

Wszystkie zainteresowane cenzurk Koleanki informuj ponownie, e moecie pobra plik z Chomika pod adresem: http://chomikuj.p...=308306478

Edytowane przez Marzena dnia 10-06-2010 22:22

Dodane przez Marzena dnia 10-06-2010 22:31
#58

Informacja o gotowoci dziecka do podjcia nauki szkolnej jest do pobrania na chomiku. Prosz czyta poprzednie posty!

Edytowane przez Marzena dnia 10-06-2010 22:48

Dodane przez chylmak dnia 12-06-2010 00:45
#59

marzenna napisa/a:
Jest tam te druk o spenianiu obowizku szkolnego. Znowu biurokracja :( Co do drukw pewnie trzeba bdzie zakupi oryginay! Koszty,koszty

Nie piszemy posta pod postem zczyam

Dodane przez elzbieta56 dnia 12-06-2010 11:15
#60

Ula, e-lusia ju podawaa adres, z ktrego mona pobra wersj elektroniczn "cenzurki"
http://chomikuj.p...!+CENZURKA

Edytowane przez e_lusia dnia 12-06-2010 14:34

Dodane przez siasia dnia 12-06-2010 13:11
#61

Dziewczyny, mam do Was takie pytanie co wpisujecie w rubrykach: zauwaone trudnoci, podjte lub potrzebne dziaania wspierajce potrzeby dziecka, wskazwki dla rodzicw: u dzieci zdolnych czyli takich, ktre nie maj trudnoci np. jeli chodzi o umiejtnoci spoeczne. Wpisujecie tam co czy dajecie kreski??

Poprawiam bdy/Marzena

Edytowane przez Marzena dnia 14-06-2010 21:49

Dodane przez izabela2470 dnia 12-06-2010 13:52
#62

W pkcie zauwaone trudnoci, jeli nie widz takowych, wpisuj : nie zaobserwowano, natomiast w pkcie dotyczcym podjtej pracy wpisuj, e powierzano dodatkowe zadania, angaowano do pomocy innym dzieciom itp. Myl, e tak moe by. Materiay z WSiP-u pomagaj, ale nie trzymam si ich sztywno. Siedz nad tymi arkuszami od wczorajszego wieczora, a nadal jestem w lesie:) Miego "wypoczynku" ycz koleankom:)

Dodane przez gwizdek dnia 13-06-2010 13:37
#63

Szanowne koleanki chciaam zapyta, czy poszerzacie pola do wypisania informacji o dziecku np. na temat jego mocnych stron... czy piszecie tylko w jednej linii, tak jak jest w oryginale.

Dodane przez Reginka dnia 13-06-2010 14:32
#64

Dostan zaraz kociokwiku. Co mona wpisa w oryginalny druk? przy mocnych stronach umiejtnoci matematycznych i gotowoci do nauki pisania - jaki innych.
Jak si do tego wpisu maj podane propozycje pani psycholog z WSiP. Kto si tu na forum doliczy 6 sw, ktre mona tam wpisa. M mi podpowiada - ma umiejtnoci na to wszystko (5 sw).
Czy liczba obejrze prawie 36000 nikogo nie zastanawia.
Lubi prac z dziemi, ale to, co si teraz wyrabia z t biurokracj przechodzi wszelkie wyobraenia. Jestem za prawie 30 lat pracy w zawodzie a takiego bezsensu dawno nie byo. Czy arkusze SGS przedstawione rodzicom to za mao i za ubogo.

Dodane przez doris38 dnia 13-06-2010 14:33
#65

Ja pisz na komputerze w wordzie wic zajmuje w poszczeglnych punktach tyle miejsca ile mi potrzeba...

Dodane przez bozena dnia 13-06-2010 14:36
#66

Tak informacj zamiecio Kuratorium podkarpackie:
Informacj o gotowoci dziecka do podjcia nauki w szkole podstawowej przedstawion jako zacznik do rozporzdzenia naley potraktowa jako wzorcowy plik wiadomoci o dziecku;
nie s to druki cisego zarachowania.
Ilo informacji w poszczeglnych kategoriach, zaley w duej mierze od wiedzy, jak posiada o dziecku nauczyciel.
Wzorcowe druki mona skopiowa ze strony MEN, nie ma potrzeby zakupu.
Wskazane jest, aby rodzice potwierdzili odbir informacji.
Sposb prowadzenia i przechowywania dokumentacji naley uzgodni z organem prowadzcym.

Ja wypeniaam komputerowo i wpisywaam tyle ile uwaaam za stosowne. Na kade dziecko wyszo mi trzy strony.

Edytowane przez bozena dnia 13-06-2010 14:38

Dodane przez agakow73 dnia 13-06-2010 20:05
#67

To jaki art ze strony MEN! Mamy przygotowa co przed wejciem do dziennika ustaw????????????

Dodane przez bozena dnia 13-06-2010 20:08
#68

Wanie wchodzi.

Edytowane przez bozena dnia 13-06-2010 20:10

Dodane przez justa rasta dnia 13-06-2010 22:22
#69

Dziewczyny,
zastanawiamy si co wpisa jeli dziecko nie ma sabych stron (np. brak, nie zaobserwowano itp).
ale co ja mam wpisa jak dziecko nie ma mocnych stron?????
Dokadnie w obszarze "Sprawnoci motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej" i "Samodzielnoci, w tym umiejtnoci wykonywania czynnoci samoobsugowych".
Jak patrz na ta cig z WSIPu to niczego nie mog "przepisa" a sama te nic nie umiem tam wymyli...
To co? Napisa, e brak mocnych stron?????

Dodane przez bozena dnia 14-06-2010 04:26
#70

Jeeli dziecko nie ma sabych stron wpisywaam: nie zaobserwowano. A mocne strony, no c, u niektrych dzieci bdzie to ju np. maluje, wycina, lepi, rysuje.
Kademu dziecku wpisywaam jakie mocne strony.

Dodane przez dominikahalik dnia 14-06-2010 15:18
#71

Witam. Prosz o pomoc. Ja dopiero dzisiaj dowiedziaam si, e musz wypeni informacj o gotowoci szkolnej. Przygotowaam SGS i to wszystko na nic. Nie mam dostpu do materiaw WSiP. Prosz mi przesa jaki przykad.


dzikuj

Dodane przez Cath_ dnia 14-06-2010 15:37
#72

Dominiko - na stronie 19 tego wtku jest link, spod ktrego bez problemu bdziesz moga pobra niezwykle pomocne materiay WSiPu.
A kada prowadzona obserwacja jest bardzo pomocna przy wypenianiu cenzurki, wic nie sdz, e wszystko na nic :)

Dodane przez agakow73 dnia 14-06-2010 20:11
#73

Czy te cenzurki id za dzieckiem do szkoy, czy s tylko do wiadomoci rodzicw?

Dodane przez Marzena dnia 14-06-2010 21:48
#74

agakow73 napisa/a:
Czy te cenzurki id za dzieckiem do szkoy, czy s tylko do wiadomoci rodzicw?


Te cenzurki s do wiadomoci rodzicw. Jednak jeli rodzic bdzie chcia to moe kopie dostarczy do szkoy.

Dodane przez ateczka dnia 15-06-2010 19:19
#75

wszystkie ju pewno oddaycie rodzicom te informacje i macie spokj:):)
ja siedz i si mcz poniewa dopiero w pitek wracam po L4 i musz to wtedy odda:(
czy ktra z was moe przesa mi na adres to co napisaa , chocia kilka przykadowych.
pracuje pierwszy rok a w szkole nie mam adnego wsparcia:(
prosz

Dodane przez Kasiaak dnia 15-06-2010 19:49
#76

ateczka - wyslalam Ci na poczt przykladowy opis

Dodane przez joanna030285 dnia 15-06-2010 20:46
#77

Czy ja rwnie mog prosi przykadowe wzory jak to napisa? Bardzo prosz, bo siedz przy tych opisach i nic nie umiem wymyle. Oto mj e-mail
Z gry bardzo dzikuj:)

Dodane przez Samanta25 dnia 15-06-2010 21:08
#78

Witam koleanki. Rwnie poprosze o przykadowe opisy. Moja opiekunka stau powiedzial, e opisuj za szczegowo. Siedze nad informacjami dla rodzicw od czwartku. Pani dyrektor wyrazia zgod na rozdanie ich pod koniec tygodnia.

Dodane przez magdi26 dnia 15-06-2010 21:08
#79

witam wszystkich mio mi bardzo doczy do grupy wspaniaych nauczycielek. co do naszych teraniejszych problemw tzn "wiadectw " dla rodzicw ja ju mam to z gowy, dziewczyny nie macie si czym przejmowa wszystko bdzie ok!!;ok

Dodane przez ateczka dnia 15-06-2010 21:27
#80

magdi a czy moesz przesa jak przykadow ocene??:)

Dodane przez aisab13 dnia 15-06-2010 21:45
#81

Dziewczyny powiedzcie mi, prosz, czy t informacj trzeba te napisa dla dzieci niepenosprawnych?

Dodane przez Ka dnia 16-06-2010 17:58
#82

Ja te poprosz przykadowo wypenion cenzurk, bo co do swoich mam wtpliwoci.

Dziki zawsze mona na Was liczy kochane koleanki:)
mj e-mail

Dodane przez aisab13 dnia 16-06-2010 20:50
#83

Ponawiam prob: mam w grupie (integracyjnej) trzylatkw dzieci niepenosprawne w wieku 5 lat. Czy im te musz "wypeni druczek"?

Dodane przez kamilla85 dnia 16-06-2010 21:53
#84

Jeeli id do szkoy to tak, jak nie id to nie musisz.

Dodane przez justa rasta dnia 16-06-2010 22:05
#85

Rodzice maj czas do sierpnia na podjcie decyzji czy wyl dzieci do szkoy. Wic na dobr spraw dzisiaj nie do koca wiemy, ktre dziecko pjdzie wczeniej a ktre nie. Mylaam, e te informacje w przypadku piciolatkw maj pomc rodzicom w podjciu odpowiedniej decyzji.
Pozdrawiam

Edytowane przez justa rasta dnia 16-06-2010 22:07

Dodane przez e_lusia dnia 16-06-2010 23:44
#86

"Cenzurki", czy jak inaczej to zwa, naley wystawi wszystkim dzieciom 5-letnim niezalenie od tego, czy id do szkoy, czy zostaj w przedszkolu. Wstawiaam ju na forum informacj o tym: http://www.nauczy...post_14537

Justa rasta, teoretycznie masz racj, cho nie sdz, eby w ostatniej chwili kto decydowa si posa dziecko do szkoy, pomijajc szczeglne okolicznoci. Dlatego to zawiadczenie ma by wydawane do 30 IV, w tym roku ministerstwo zrobio nam swoist "przysug", zmieniajc termin, by nauczyciele przedszkola nie nudzili si.

Boena, dziki - nawet nie zauwayam, e pomyliam VI z IV, zmczenie...

Edytowane przez e_lusia dnia 17-06-2010 17:38

Dodane przez bozena dnia 17-06-2010 04:50
#87

5. Pkt 5 Informacj wydaje si w terminie do koca kwietnia roku szkolnego poprzedzajcego rok szkolny, w ktrym dziecko ma obowizek albo moe rozpocz nauk w szkole podstawowej.
28. W roku szkolnym 2009/2010 informacj, o ktrej mowa w 3 ust. 5, wydaje si rodzicom dziecka do dnia 15 czerwca 2010 r.


Dodane przez gosiami dnia 17-06-2010 07:23
#88

Z najnowszych informacji MEN
Informujemy, e jeli do 15 czerwca informacja nie zostaa wydana rodzicom, dyrektor placwki powinien bezzwocznie dopeni tego obowizku aby da rodzicowi moliwo poznania wynikw pracy jego placwki z dzieckiem przed kocem roku szkolnego.

Do aisab13, zapytam dzisiaj koleanki parujce w integracji. Czy dziecko ma orzeczenie w sprawie ksztacenia specjalnego, czy to dziecko po prostu uczszczao do Twojej grupy?

Dodane przez e_lusia dnia 17-06-2010 17:54
#89

Wanie czytam ten komunikat, ktry zacytowaa gosiami i nie rozumiem jednego sformuowania:

"Informacja o gotowoci dziecka do podjcia nauki w szkole podstawowej" jest wydawana wycznie tym rodzicom, ktrzy samodzielnie mog zdecydowa o przekazaniu jej szkole, w ktrej dziecko rozpocznie nauk, jeli uznaj, e zawarte w niej uwagi mog pomc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju.

Cao: http://www.men.go...;Itemid=77

Pewnie po prostu si czepiam, ale co to znaczy: " wycznie tym rodzicom"?

Edytowane przez e_lusia dnia 17-06-2010 18:08

Dodane przez kikusia33 dnia 17-06-2010 18:28
#90

Ja te wanie zapoznaam si z tym komunikatem. Wedug mnie wynika z niego jasno, e w przypadku dzieci 5-letnich, ktre nie id do szkoy nie trzeba wydawa takich cenzurek. W przypadku 6-latkw cenzurk naley wydawa na prob rodzica, ktry bdzie chcia przekaza j szkole, w ktrej dziecko rozpocznie nauk od wrzenia.

e_lusia moe si czepiamy, ale jest tak napisane czarno na biaym. Nikt nie napisa: Cenzurki wydajemy wszystkim 5 i 6-latkom niezalenie od tego, czy id od wrzenia do szkoy, czy te nie. :)

Ach te papierki... Szkoda, e nikt nie powie jasno jak ma to wyglda :(

Dodane przez gosiami dnia 17-06-2010 19:38
#91

Nie masz racji co do dzieci szecioletnich , tzn. tych co kocz w tym roku 7 lat- tym rodzicom trzeba z pewnoci wszystkim da do rki tak cenzurk, a rodzic zrobi z ni co zechce. Natomiast jeeli chodzi o te ktre mog i do szkoy, czyli piciolatki, ktre kocz 6 lat, to spiera si nie bd ,e ma by dla wszystkich czy tylko tych , ktre id od wrzenia do szkoy . By moe, tak.

Przeczytaam jeszcze raz ten komunikat, ktry rano brzmia inaczej, zosta dzisiaj pniej poprawiony. Dla mnie wynika z niego (w obecnym brzmieniu), e sporzdza trzeba, pniej zapozna rodzica a wydawa tym , ktrzy zechc. I co autor mia na myli?

Edytowane przez gosiami dnia 17-06-2010 19:53

Dodane przez kikusia33 dnia 17-06-2010 20:19
#92

gosiami, ja tylko prbowaam dokona analizy tekstu :) Szczerze to nie mam pojcia co autor mia na myli :)
Wedug mnie wszelkie zarzdzenia powinny by jasne, konkretne. Jestem za zasad krtko - zwile - na temat. Wtedy wiadomo co, jak i mona bra si do pracy. Ale wida to jest za trudne :)

Dodane przez e_lusia dnia 17-06-2010 20:41
#93

Zaczyna mi to przypomina interpretacje wierszy w taki sposb, by trafi w t jedn waciw - polonisty. Grrrrr!

Pisz e-mail'a do pani metodyk, w kocu mnie znienawidzi...

Dodane przez aisab13 dnia 17-06-2010 20:41
#94

Gosiami, dowiedziaa si czego? Moje dzieci (5-latki)maj orzeczenia do ksztacenia specjalnego. Grupa istnieje od tego roku. Co z nimi? Bo w tej cenzurce nie ma co pisa...

Dodane przez Marzena dnia 17-06-2010 20:56
#95

aisab13 napisa/a:
Gosiami, dowiedziaa si czego? Moje dzieci (5-latki)maj orzeczenia do ksztacenia specjalnego. Grupa istnieje od tego roku. Co z nimi? Bo w tej cenzurce nie ma co pisa...


Pracuj w grupie integracyjnej. W tym roku szed do szkoy chopiec, ktry ma 10 lat. Nie dawaam rodzicom cenzurki oraz dziewczynka, ktra take ma orzeczenie do ksztacenia specjalnego. Jej wypisaam cenzurk, poniewa jej rozwj umysowy tylko lekko odbiega od dzieci zdrowych.

Myl, e nie powinna wypisywa dla dzieci z orzeczeniami takiej cenzurki. U nas w placwce nawet 5 latkom nie wypisywaymy.

Dodane przez czarnulka06 dnia 17-06-2010 23:01
#96

Chciaam tylko zapyta czy jest kto kto nie pisze tzw. cenzurki, bo na przykad pani dyrektor mu nic nie mwia albo co tam jeszcze innego. Pozdrawiam.

Dodane przez justa rasta dnia 18-06-2010 14:32
#97

czarnulka06, gdyby nie ja i moje regularne odwiedzanie tego portalu, moja dyrektorka i pozostae dyrektorki w gminie do dzisiaj nie wiedziayby o koniecznoci wypisania teje informacji :)
Jestem sama w oddziale zamiejscowym, skazana sama na siebie... gdybym tu nie zagldaa tak czsto to chyba miaabym mniej pracy i stresu ;)
Pozdrawiam wszystkich

Dodane przez czarnulka06 dnia 18-06-2010 16:24
#98

W caym zamieszaniu prosz mi napisa czy oprcz informacji o gotowoci dziecka wypeniacie dodatkowo arkusz diagnostyczny i czy dajecie go rwnie rodzicom do wgldu czy tylko zostaje w dokumentacji przedszkola. I jeszcze jedno informacja o gotowoci zostaje przekazana rodzicowi a czy w przedszkolu te mamy zostawi dla siebie kopie.

Dodane przez marzenna dnia 18-06-2010 18:21
#99

Tak kopie podpisanych przez rodzicw cenzurek pozostaj w dokumentacji

Dodane przez kathia7 dnia 18-06-2010 21:37
#100

Drogie koleanki- wstyd si przyzna, ale nie wypeniam jeszcze " cenzurek". Prosz jeli moecie mnie wesprze to prosz przesa na mojego e-maila:. Bd niezwykle zobowizana. Z gry dzikuj za pomoc

Dodane przez Marzena dnia 18-06-2010 21:38
#101

Prosz przeczyta wczeniejsze posty. Tam jest wszystko napisane.

Dodane przez maryniab6 dnia 19-06-2010 00:59
#102

Cze dziewczyny!
Jestem nowym uytkownikiem i chciabym bardzo podzikowa za drogocenne materiay WSiP-owskie , ktre pomog mi w 4 dni (mam nadziej , e zd) napisa 25 "cenzurek". Dopiero w poniedziaek bd miaa druki.
Jeszcze raz dzikuj , pozdrawiam i ycz udanego urlopu!

Dodane przez AnnaKrupa dnia 20-06-2010 20:13
#103

Doczam si do proby o materiay WSIP-owskie.
Z gry bardzo dzikuje.

Dodane przez Marzena dnia 20-06-2010 20:22
#104

Prosz czyta wczeniejsze posty!

Dodane przez kamilla85 dnia 20-06-2010 20:56
#105

Witam! Mam takie pytanie do Was; czy przy pisaniu cenzurek moge oprze si wycznie na informacjach z dokonanej diagnozy w ciagu roku szkolnego? pracuje w danej grupie dopiero od koca kwietnia i niestety mao wiem o tych dzieciach, tym bardziej e chodz do przedszkola "w kratke". Ciko mi pisa wedug moich wasnych obserwacji, zwaszcza informacje dotyczce uspoecznienia dzieci i odpornoci emocjonalnej.

Dodane przez gosiami dnia 21-06-2010 07:41
#106

Czyli pracujesz z tymi dziemi dopiero 2 miesice? Chyba nie masz wyjcia. Ja na Twoim miejscu dopisaabym jednak ,e to na podstawie diagnozy wykonanej przez nauczycieli w cigu caego caego roku albo poinformowaa chocia o tym rodzicw. Podpiszesz si pod t informacj swoim nazwiskiem i kto moe Ci zarzuci, e nie znasz dzieci .Dzieci s przecie rne a rodzice take.

Dodane przez basiuulka dnia 21-06-2010 15:53
#107

Moje nauczycielki opracoway wyniki diagnozy przedszkolnej na pimie ju w maju, zaraz po zakoczeniu drugiego etapu diagnozy. Wyniki przekazay rodzicom wszystkich 6 i 5 latkw. Zrobiy to w/g ustalonego przez siebie wzoru, skrtowo i oglnie wg kryteriw SGS, bo przecie wikszo rodzicw i tak "schowa papier do szuflady".
Zastanawiam si, czy ma sens pisanie jeszcze raz w/g wzoru podanego przez MEN?? Ciekawa jestem Waszego zdania.
Poza tym ja te uwaam, e skoro Rozporzdzenie wchodzi w ycie 15 czerwca to powinno obowizywa od nowego roku szkolnego.

Dodane przez agakow73 dnia 21-06-2010 20:54
#108

Na stronie MEN jest informacja dla dyrektorw, e kto nie wyda cenzurki do 15 to musi to bezzwocznie uczyni. Powinno by od przyszego roku, ale c zrobi.Zamcz nas tymi papierami!

Dodane przez Kwiatyszek dnia 21-06-2010 23:06
#109

Witam Panie,
oddaam dzisiaj wypenione cenzurki, wzorowaam si na materiaach zamieszczonych we WSiP. Oczywicie staraam si bardzo dokadnie dopasowa je do danego dziecka, dodajc wasne spostrzeenia. W punkcie drugim, przy potrzebach rozwojowych dziecka...,w podpunkcie trzecim we wskazwkach dla rodzicw, napisaam wg wzoru: przekazano informacj o potrzebach dziecka. Pani dyrektor stwierdzia, e nie mam na to dokumentacji, wic nie powinnam tego ujmowa w cenzurce. Zwracajc mi uwag bya bardzo niemia. Wychodzc z sali powiedziaa, abym nadal tworzya to dziadostwo. Co sdzicie o zachowaniu pani dyrektor?

Dodane przez kamilla85 dnia 21-06-2010 23:29
#110

Nie odpowiednia osoba na nie odpowiednim miejscu! Wspczuje takiej dyrekcji, jako nie moge sobie wyobrazi eby moja zwracaa si w taki sposb do nauczycielek...

Dodane przez mpoplawska dnia 22-06-2010 23:49
#111

sciagnelam sobie materiay do cenzurki. Jestes super ze je umiescilas bo ja juz wlasnie kombinowalam jak by sie do nich dostac. top znacznie uatwi prace. raz jeszcze DZIEKI

Dodane przez dorcia67 dnia 23-06-2010 18:24
#112

Gdzie mona znale pomocne informacje do cenzurki? Prosz o pomoc. pozdrawiam
:o

Dodane przez agakow73 dnia 23-06-2010 20:28
#113

Dorciu wszystko jest w tym temacie. Poczytaj!!!

Dodane przez agakow73 dnia 23-06-2010 20:36
#114

W moim chomiku jest pomoc do cenzurek (agakow73)

Dodane przez e_lusia dnia 23-06-2010 23:41
#115

DO POBRANIA:

- Materiay WSiPu: http://chomikuj.p...=308306478

- "Cenzurka" do uzupenienia (wersja w Wordzie):
http://chomikuj.p...!+CENZURKA
- Rozporzdzenie stronie MEN: http://www.men.go...;Itemid=53

Edytowane przez Marzena dnia 15-04-2012 19:02

Dodane przez dorcia67 dnia 24-06-2010 18:03
#116

Serdecznie dzikuj za pomoc;)
.

Dodane przez wesola78 dnia 11-07-2010 08:46
#117

Czy i ja mogabym prosi o cigawk jak wypeni ten formularz?

Edytowane przez rufitina dnia 11-07-2010 08:50

Dodane przez aniazd1 dnia 06-04-2011 21:43
#118

Oglnie biurokracja si powikszya i wiele pyta. Chciaabym si zapyta czy cenzurk musz wypenia wszystkim dzieciom urodzonym w 2005 i 2006 czy tylko tym ktrzy id do szkoy?
Ju znalazam odpowied :)

Edytowane przez aniazd1 dnia 05-02-2011 17:31

Dodane przez Marzena dnia 06-04-2011 21:46
#119

Szukaam informacji o tym, czy jest gdzie do kupienia druk do wypeniania dotyczcy gotowoci szkolnej . Dowiedziaam si, e cenzurki mamy wypenia na takich samych arkuszach jak w ubiegym roku. A jak jest u Was?

Dodane przez Aldona1967 dnia 07-04-2011 09:55
#120

Witam! Mam prob, czy kto mgby przesa mi wypeniony wzr cenzurki dla 6 latka. W ubiegym roku nie wypeniaam, bo byam na urlopie zdrowotnym. Bardzo prosz. Mj meil Poza tym mam jeszcze pytanie, czy te cenzurki trzeba wypeni i da rodzicom do 28 kwietnia? Troch wczenie. Musze od poniedziaku zabra si za diagnoz, ktra tak prawidowo powinna by przeprowadzona dopiero w maju, a nie o miesic wczeniej. Pozdrawiam!

Dodane przez marzenna dnia 07-04-2011 16:55
#121

Cenzurki trzeba rozda rodzicom do koca kwietnia. Dzieci z rocznika 2005 obserwujemy 14 dni i obserwacje zapisujemy w SGS-6, a rocznik 2006 obserwacja 7 dni GE-5.Potem na podstwie wynikw szykujemy cenzurk. Cenzurki dostpne s na chomikach, np: www.chomikuj.pl/marzenna1

Dodane przez gosia6 dnia 17-04-2011 20:21
#122

SGS mona uy tylko jeli jest zaktualizowany i dostosowany do nowej podstawy! Gdzie w internecie jest dostpna ta wersja, ale gdzie???

Dodane przez gosia6 dnia 17-04-2011 21:32
#123

Znalazam!!!:D
http://www.ore.ed...temid=1095

Edytowane przez Marzena dnia 17-04-2011 22:26

Dodane przez Aldona1967 dnia 18-04-2011 09:55
#124

Witam! Czysty druk tej cenzurki mam, ale chciaabym zobaczyc jak wygldaj wpisy. Ma ktos z zeszego roku moe? Jeli tak to prosz o zacznik na mojego meila

Dodane przez Aldona1967 dnia 19-04-2011 11:41
#125

Bardzo dzikuj wszystkim za pomoc. Pozdrawiam i ycz miego dnia i owocnego tworzenia cenzurek, bo do koca kwietnia mao czasu zostao, a jeszcze wita.

Dodane przez barbara45 dnia 01-05-2011 21:34
#126

Witam, mam problem z wypenieniem cenzurka moecie przesac na email mi wzr jak wypeni z gry dzikuj.

Edytowane przez Marzena dnia 01-05-2011 23:26

Dodane przez Marzena dnia 01-05-2011 23:27
#127

http://nauczyciel...ad/jan.doc

Dodane przez laura24 dnia 02-05-2011 14:48
#128

Serdecznie prosz o przesanie przykadowych opisw dzieci
Chtnie przygran rwnie materiay Wsip:), z podanego wczesniej linka niestety nie mog pobrac

Serdecznie dzikuj

Dodane przez arleta27 dnia 22-03-2012 10:03
#129

Witam, prosz o przykadow informacj o stanie gotowoci dziecka do podjcia nauki...na
Dzikuj

Edytowane przez Marzena dnia 22-03-2012 11:18

Dodane przez Marzena dnia 22-03-2012 16:12
#130

http://www.nauczy...post_14991

Dodane przez gwizdek dnia 01-04-2012 11:39
#131

Szanowne koleanki. Do oddziau przedszkolnego uczszczaj 5 i 6 latki. Dla rodzicw dzieci 6- letnich bd wypenia kart informacji o gotowoci szkolnej. Chciaam zapyta, czy jeeli rodzic skada deklaracje pewn na 100 %, e jego dziecko 5- letnie nie pjdzie w kolejnym roku do klasy pierwszej ( jako ju 6- latek) to czy ja musz dla niego te tak informacj pisa. Dzikuj za pomoc.

Dodane przez mld22 dnia 01-04-2012 12:14
#132

Tak, musisz pisa dla wszystkich 5 i 6 latkw, nawet dla tych ktre nie pjd na 100% do klasy I.

Dodane przez nauczycieleczka dnia 05-04-2012 08:21
#133

Tak, tak trzeba. Ja ju tak pisz od dwch lat, w tym roku rwnie napisz.

Dodane przez gwizdek dnia 25-04-2012 17:23
#134

Prosz mi napisa do kiedy naley przekaza rodzicom informacj o gotowoci dziecka do podjcia nauki w szkole podstawowej.

Dodane przez mroweks dnia 25-04-2012 18:34
#135

Gwizdek- do koca kwietnia.

Dodane przez gwizdek dnia 25-04-2012 19:33
#136

Czyli wszystko gra. Tak te wiedziaam i tak zrobiam, dzi rodzice podpisali i zabrali. Jednak koleanka po fachu stwierdzia, e naley je przekaza do koca maja, std moje pytanie. Dzikuj.

Dodane przez g_ratka dnia 26-04-2012 16:47
#137

Mam pytanie czy na cenzurce, w pkt III piszecie dziecko gotowe do podjcia nauki w szkole, czy tez dziecko osigno dojrzao szkoln. Pisz cenzurki ju po raz trzeci, ale wtym roku nowa Dyrekcja zayczya sobie wpisu tego typu. Jak to wyglda u Was. ;)

Dodane przez e_lusia dnia 09-04-2013 19:02
#138

Mnie w tym roku ten obowizek nie dotyczy, bo mam maluszki, ale moe kto skorzysta:
http://blizejprze...ecia-nauki