Tytu: Portal Nauczycieli Przedszkola :: Etat nauczyciela oddziau przed.

Dodane przez ania24 dnia 14-12-2008 09:57
#1

Witam! ja rwnie pracuje w oddziale przedszkolnym i mam ma umowie 25 godzin tygodniowo i adnych nadliczbwek.Czy moecie powiedzie mi ile godzin wynosi etat nauczyciela oddziau przedszkolnego? jestem modym nauczycielem i mam wraenie ze nie jestem traktowana sprawiedliwie dodam e nie otrzymaam wychowawczego za siedem miesicy:( Spotkaam si z opini ,e powinnam si cieszy e mam prace a nie dopomina si o pienidze . To fakt ciesz si ,ze mam prac ale dlaczego maj by rwni i rwniejsi? Pomcie koleanki:(

Dodane przez Marzena dnia 14-12-2008 10:14
#2

Najwaniejsze jest jak masz grup wiekow. Z dziemi w wielu 3-5 lat pracuje si zgodnie z KN 25 godzin dydaktycznych tygodniowo. W 6 latkach mamy etat 22 godzin dydaktycznych tygodniowo.
Wychowawstwo jak najbardziej Ci si naley, chyba e pracujesz w przedszkolu prywatnym lub innym (nie publicznym i nie miejskim) wwczas pracodawcy ustalaj pace i warunki pracy w oparciu o Prawo Pracy.

Dodane przez weroncia dnia 14-12-2008 11:36
#3

Karta Nauczyciela mwi, e nauczyciel pracuje 40 godzin tygodniowo - czyli 8 godzinny dzie pracy, z tym, e te 3 godziny dziennie to przygotowania do zaj, szkolenia, kursy itp. Wanie jestem po szkoleniu, wic cos tam wiem:)

Dodane przez Marzena dnia 14-12-2008 12:10
#4

Pisaam o godzinach dydaktycznych, czyli obowizkowym wymiarze godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych.
Poniej cytuj KN:
Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w penym wymiarze zaj nie moe przekracza 40 godzin na tydzie.

2. W ramach czasu pracy, o ktrym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowizany jest realizowa:
1) zajcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze, prowadzone bezporednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze okrelonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
2) inne czynnoci i zajcia wynikajce z zada statutowych szkoy, ze szczeglnym uwzgldnieniem zaj opiekuczych i wychowawczych wynikajcych z potrzeb i zainteresowa uczniw;
3) zajcia i czynnoci zwizane z przygotowaniem si do zaj, samoksztaceniem i doskonaleniem zawodowym.

2a. Nauczyciel, na swj wniosek zoony na pimie do dyrektora szkoy przed rozpoczciem zaj w danym roku szkolnym, moe realizowa zajcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze w wymiarze okrelonym w ust. 4a. Dyrektor szkoy moe wyrazi zgod na realizacj zaj w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze okrelonym w ust. 4a, jeeli taka moliwo wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzcy szko arkusza organizacyjnego szkoy.

3. Tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych, prowadzonych bezporednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w penym wymiarze zaj ustala si, z zastrzeeniem ust. 2a i 4a, wedug nastpujcych norm:
(Tygodniowa liczba godzin obowizkowego wymiaru zaj dydaktycznych, wychowawczych, opiekuczych)
1. Nauczyciele przedszkoli, z wyjtkiem nauczycieli pracujcych
z grupami dzieci 6-letnich - 25 godzin.
2. Nauczyciele przedszkoli i innych placwek przedszkolnych
pracujcych z grupami dzieci 6-letnich - 22 godzny.

Edytowane przez Marzena dnia 14-12-2008 12:13

Dodane przez kkaylie dnia 15-12-2008 16:41
#5

Witam!ja pracuje w oddziale przedszkolnym grupa mieszana 3-6 lat i pracuje 25 godzin tygodniowo przy czym mam tez godzink dziennie nadgodzin ,wic czy w takim razie mam to le obliczane? bo juz teraz sie pogubiam:(
Dodam,i otrzymuj dodatek za wychowawstwo 30z.

Edytowane przez kkaylie dnia 15-12-2008 16:43

Dodane przez jarka dnia 15-12-2008 16:53
#6

Pisaa do mnie na PW i Ci odpisaam. W oddziale przedszkolnym s godziny zegarowe w szkole 45 min. dzieci maj 5 dni w tygodniu po 5 godzin i Ty te. Etat n -la oddziau 22 godziny zegarowe. Jeeli pracujesz pene 25 to nale Ci si 3 nadliczbwki. Jeeli dz maj w midzyczasie rerigi bd jzyk wwczas masz okienko niepatne (tak jest u mnie )

Dodane przez gwizdek dnia 11-09-2009 19:05
#7

Pracuj w pastwowej zerwce szkolnej. Mj etat to 22 godz + 3 nadliczbwki. W cigu tygodnia dzieci maja 2 razy religi po 45 min. I tutaj mam pytanie: Czy w cigu dnia, w ktrym jest religii ja musz mie odpracowane 5 godz? aby otrzyma wypat za 25 godz. tygodniowo? Pytam bo spotkaam si z rnymi wersjami odnonie tej sprawy. A jaka jest prawdziwa???

Edytowane przez gwizdek dnia 11-09-2009 19:53

Dodane przez gosiami dnia 11-09-2009 20:13
#8

U nas w przedszkolu, nie mamy w tym czasie okienek. Religi dzieci maj 2 razy w tygodniu po 1/2 godziny. My jestemy w tym czasie ( jak i w inne zajci dodatkowe) albo w sali albo wykonujemy inne prace- wieszamy prace plastyczne, szukamy pomocy do zaj, itp. Przecie bywa i tak,e osoba prowadzca czasami z rnych powodw nie przychodzi na zajcia wtedy pod czyj opiek by byy.

Dodane przez gwizdek dnia 11-09-2009 20:21
#9

Czyli mam rozumie, e podczas trwania religii w zerwce, nauczycielowi ktry w tym czasie wykonuje np. prace plastyczne, zajmuje si gazetkami itp. liczy si normalnie 5 godz. pracy w cigu dnia?.

Dodane przez gosiami dnia 11-09-2009 20:40
#10

Ja nie wiem jak jest w Twojej zerwce, ja napisaam jak to jest rozwizane u mnie, jarka pisaa wyej ,e ma w tym czasie okienko. Wida z tego ,e w wielu placwkach wyglda to rnie.