Tytuł: Portal Nauczycieli Przedszkola :: Etat nauczyciela oddziału przed.

Dodane przez ania24 dnia 14-12-2008 09:57
#1

Witam! ja również pracuje w oddziale przedszkolnym i mam ma umowie 25 godzin tygodniowo i żadnych nadliczbówek.Czy możecie powiedzieć mi ile godzin wynosi etat nauczyciela oddziału przedszkolnego? jestem młodym nauczycielem i mam wrażenie ze nie jestem traktowana sprawiedliwie dodam że nie otrzymałam wychowawczego za siedem miesięcy:( Spotkałam się z opinią ,że powinnam się cieszyć że mam prace a nie dopominać się o pieniądze . To fakt cieszę się ,ze mam pracę ale dlaczego mają być równi i równiejsi? Pomóżcie koleżanki:(

Dodane przez Marzena dnia 14-12-2008 10:14
#2

Najważniejsze jest jaką masz grupę wiekową. Z dziećmi w wielu 3-5 lat pracuje się zgodnie z KN 25 godzin dydaktycznych tygodniowo. W 6 latkach mamy etat 22 godzin dydaktycznych tygodniowo.
Wychowawstwo jak najbardziej Ci się należy, chyba że pracujesz w przedszkolu prywatnym lub innym (nie publicznym i nie miejskim) wówczas pracodawcy ustalają płace i warunki pracy w oparciu o Prawo Pracy.

Dodane przez weroncia dnia 14-12-2008 11:36
#3

Karta Nauczyciela mówi, że nauczyciel pracuje 40 godzin tygodniowo - czyli 8 godzinny dzień pracy, z tym, że te 3 godziny dziennie to przygotowania do zajęć, szkolenia, kursy itp. Właśnie jestem po szkoleniu, więc cos tam wiem:)

Dodane przez Marzena dnia 14-12-2008 12:10
#4

Pisałam o godzinach dydaktycznych, czyli obowiązkowym wymiarze godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poniżej cytuję KN:
Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4a, według następujących norm:
(Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych)
1. Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących
z grupami dzieci 6-letnich - 25 godzin.
2. Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami dzieci 6-letnich - 22 godzny.

Edytowane przez Marzena dnia 14-12-2008 12:13

Dodane przez kkaylie dnia 15-12-2008 16:41
#5

Witam!ja pracuje w oddziale przedszkolnym grupa mieszana 3-6 lat i pracuje 25 godzin tygodniowo przy czym mam tez godzinkę dziennie nadgodzin ,więc czy w takim razie mam to źle obliczane? bo juz teraz sie pogubiłam:(
Dodam,iż otrzymuję dodatek za wychowawstwo 30zł.

Edytowane przez kkaylie dnia 15-12-2008 16:43

Dodane przez jarka dnia 15-12-2008 16:53
#6

Pisałaś do mnie na PW i Ci odpisałam. W oddziale przedszkolnym są godziny zegarowe w szkole 45 min. dzieci mają 5 dni w tygodniu po 5 godzin i Ty też. Etat n -la oddziału 22 godziny zegarowe. Jeżeli pracujesz pełne 25 to należą Ci się 3 nadliczbówki. Jeżeli dz mają w międzyczasie rerigię bądź język wówczas masz okienko niepłatne (tak jest u mnie )

Dodane przez gwizdek dnia 11-09-2009 19:05
#7

Pracuję w państwowej zerówce szkolnej. Mój etat to 22 godz + 3 nadliczbówki. W ciągu tygodnia dzieci maja 2 razy religię po 45 min. I tutaj mam pytanie: Czy w ciągu dnia, w którym jest religii ja muszę mieć odpracowane 5 godz? aby otrzymać wypłatę za 25 godz. tygodniowo? Pytam bo spotkałam się z różnymi wersjami odnośnie tej sprawy. A jaka jest prawdziwa???

Edytowane przez gwizdek dnia 11-09-2009 19:53

Dodane przez gosiami dnia 11-09-2009 20:13
#8

U nas w przedszkolu, nie mamy w tym czasie okienek. Religię dzieci mają 2 razy w tygodniu po 1/2 godziny. My jesteśmy w tym czasie ( jak i w inne zajęci dodatkowe) albo w sali albo wykonujemy inne prace- wieszamy prace plastyczne, szukamy pomocy do zajęć, itp. Przecież bywa i tak,że osoba prowadząca czasami z różnych powodów nie przychodzi na zajęcia wtedy pod czyją opieką by były.

Dodane przez gwizdek dnia 11-09-2009 20:21
#9

Czyli mam rozumieć, że podczas trwania religii w zerówce, nauczycielowi który w tym czasie wykonuje np. prace plastyczne, zajmuje się gazetkami itp. liczy się normalnie 5 godz. pracy w ciągu dnia?.

Dodane przez gosiami dnia 11-09-2009 20:40
#10

Ja nie wiem jak jest w Twojej zerówce, ja napisałam jak to jest rozwiązane u mnie, jarka pisała wyżej ,że ma w tym czasie okienko. Widać z tego ,że w wielu placówkach wygląda to różnie.